Spotkanie informacyjne o projekcie ERASMUS MUNDUS

Zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją wspólnych studiów magisterskich zgodnych z zasadami wymaganymi w programie Erasmus+. Podczas tych spotkań zwrócimy uwagę na wymagania odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich wynikające z polskiego prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zarejestrowania się na spotkanie, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MsTeams:

17 maja, godz. 11.00 – spotkanie skierowane do uczelni zamierzających przystąpić do projektów dotyczących opracowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus ...

Czytaj dalej →
0

Promocja języka polskiego (NAWA)

Informujemy o otwartym naborze w konkursie Promocja języka polskiego (NAWA). Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Sugerowane ...

Czytaj dalej →
0

GRANTY Marii Skłodowskiej-Curie – spotkanie informacyjne

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym pn. Horyzont Europa dla indywidualnych naukowców – GRANTY Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 14 maja 2021 w godz. 13.00-14.30, które poprowadzi Michał Kaczmarek reprezentujący Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego Horyzont Europa przy Uniwersytecie Łódzkim. Rejestracja https://forms.office.com/r/DivhQCegVe

 

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dla Supervisorów w grantach MSCA. Są one skierowane do osób planujących wystąpić w roli przełożonych naukowców aplikujących o granty, jak również do instytucji, w których planowana jest realizacja projektów.

 

Zapowiadane konkursy MSCA 2021:

Czytaj dalej →

0

Ruszyła 5 edycja MINIATURY

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją 5 edycji konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium informacyjne na temat nowego konkursu sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium informacyjnym poświęconemu konkursowi sieci Trans-Atlantic Platfom (T-AP) for Social Sciences and Humanities pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021). Podczas wydarzenia zostanie przybliżona tematyka konkursu oraz zasady składania wniosków. Webinarium odbędzie się 7 maja.

Link do rejestracji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-05-webinarium-t-ap

Wiadomość wygasa dnia: 2021-05-10

Czytaj dalej →
0

Spotkanie polonistów z dr. Marcinem Bogusławskim

4 maja gościem studentów filologii polskiej realizujących specjalizację “Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna” był dr Marcin Bogusławski z Katedry Filozofii Współczesnej UŁ.

Dr Bogusławski, filozof i publicysta zajmującym się teatrem muzycznym, opowiedział o swoich muzycznych fascynacjach, o własnej drodze do krytyki muzycznej i o roli krytyki (nie tylko) muzycznej we współczesnej kulturze.

Organizatorką spotkania była prowadząca zajęcia specjalizacyjne dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

Czytaj dalej →
0

Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki: „Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki”. Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 9:00 – 14:00. Celem Seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki.

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – Czy jest możliwa sztuka bez barier?

Oferta kultury wciąż wyklucza osoby z niepełnosprawnościami. Proces dostosowywania materiałów do wymagań osób o zwiększonych potrzebach jest czasochłonny, pracochłonny i drogi, dlatego nawet te instytucje, które realizują programy dostępnościowe, robią to w ograniczonym zakresie i ich oferta pozostaje uboga. Dziś dla każdej grupy odbiorców tworzony jest inny przekaz: audiodeskrypcja dla niewidomych i niedowidzących, polski język migowy i napisy dla niedosłyszących i niesłyszących – to wpływa na czas i koszty udostępniania sztuki. Osoby z dysfunkcjami kognitywnymi (mające np. problemy z czytaniem czy zapamiętywaniem) są praktycznie poza nawiasem prowadzonych działań dostępnościowych. Rozwiązań tych ...

Czytaj dalej →
0

Filolodzy z UniLodz będą edukować urzędników

Najpierw byli strażnicy miejscy i policjanci, teraz przyszła kolej na pracowników Urzędu Miasta Łodzi. W ramach finansowanego z Funduszy Europejskich projektu „Otwarta Łódź” naukowcy z Wydziału Filologicznego uczą języka angielskiego. Wszystko po to, by nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne obcokrajowcom.

Zaczynamy szkolenia 40 urzędników: semestralne z języka angielskiego oraz dotyczące komunikacji kulturowej i porozumiewania się z osobami słabo znającymi język polski. Istotne jest to, że na szkolenia przygotowaliśmy specjalne podręczniki dedykowane dużej grupie i będące ...

Czytaj dalej →
0

Biznes w internecie – szkolenia dla studentów

Zachęcamy do skorzystania z jednodniowych darmowych szkoleń dla studentów, które realizowane są w ramach projektu GoCarrots.


Celem szkolenia jest wzrost kompetencji studentów kierunków humanistycznych na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę nt. tworzenia modelu biznesowego, promocji i platform sprzedażowych oraz obsługi klienta w kanałach cyfrowych. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają certyfikat uczestnictwa potwierdzający uzyskanie nowych kompetencji.

Aktualnie wolne terminy szkoleń to 11, 13 i 15 maja.

Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://gocarrots.pl/. ...

Czytaj dalej →
0

Kolejny projekt Erasmus+ otrzymał finansowanie

Miło nam poinformować, iż na Wydziale Filologicznym będzie realizowany projekt pt. Developing Entrepreneurial and Digital Education: The ‘Rolling Role’ Model finansowany w ramach ERASMUS+. Kierownikiem projektu jest dr Agata Handley.

Projekt ma na celu opracowanie nowych strategii nauczania, promocję innowacyjnych modeli edukacji w przestrzeni cyfrowej, budowanie relacji i ścieżek współpracy między szkołami, uniwersytetami i instytucjami kultury, na płaszczyźnie międzynarodowej. Projekt wykorzystuje metodę „Rolling Role” powiązaną w szerszym kontekście z metodą „Mantle of the Expert”. Metoda pozwala na zintegrowane podejście do planowania ...

Czytaj dalej →
0

Kolejne zdalne szkolenia CN UŁ

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych zdalnych szkoleniach organizowanych przez CN UŁ. Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń:

 • NCBiR – Gospostrateg: prowadząca Renata Olender – Bartosik, 10 maja godz. 9.30 – 10.00
 • Tango i Lider, prowadząca  Dominika Rostocka (CN UŁ), 10 maja godz. 10.00 – 11.00
 • Projekty NCN – OPUS i Preludium, prowadzące Alina Kołodziuk, Eliza Wróblewska  – Palmowska (CN UŁ), 14 maja godz. 10.00 – 11.00
 • Zarządzanie danymi i Open Access, prowadzący Aleksandra Brzozowska, Rafał Mielczarek (BUŁ) , 14 maja godz. 11.00 – 12.00
 • projekty międzynarodowe (w ...
Czytaj dalej →
0

Wydziałowi laureaci Studenckich Grantów Badawczych UniLodz

Projekty naszych studentów zostały wyróżnione w kolejnej edycji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Dofinansowanie otrzyma aż 5 wydziałowych wniosków.

Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają rozwijać się młodym osobom zainteresowanym nauką. Program umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

– Celem mojego projektu jest przyjrzenie się temu, jak funkcjonowało Studio Se-Ma-For od końca lat 50. do końca lat 90. „od wewnątrz”, z perspektywy etatowych pracowników, którzy pozostawali w cieniu sukcesów ...

Czytaj dalej →
0

Konferencja „Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku”

Serdecznie zachęcamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UŁ działające przy Katedrze Dramatu i Teatru UŁ.

Celem konferencji jest przegląd różnorodnych sposobów ujmowania historii w polskiej literaturze dla teatru i na scenie polskiego teatru, co w obu przypadkach wiąże się ze specyficznie zaplanowaną konstrukcją dramaturgiczną. Chodzi o prześledzenie dramaturgicznych, literackich i scenicznych, ujęć historii, rozumianej dwuaspektowo – po pierwsze, jako makrohistorie społeczno-polityczne, po drugie, jako jednostkowe mikrohistorie. Oba ...

Czytaj dalej →
0

Niewidzialne Colloquium 1: Świadomość – próba definicji

Collegium Invisibile ma przyjemność zaprosić na cykl „Niewidzialnych Kolokwiów”, czyli paneli dyskusyjnych skupiających się wokół tematyki świadomości. W pięciu spotkaniach wezmą udział wybitni eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach, którzy przybliżą nam wieloaspektowość tego pojęcia w ujęciu takich dyscyplin jak filozofia, psychologia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, historia sztuki.

Kolokwia będą prowadzone w formie streamingu na żywo na platformie Facebook, a każde spotkanie poprzedzi możliwość zadania pytań. Aby uzyskać dostęp do artykułów stanowiących punkt wyjściowy do dyskusji, zapraszamy do rejestracji zainteresowania Czytaj dalej →

0

Dwujęzyczność w praktyce – spotkanie z prof. Marią Wtorkowską

W imieniu Koła Naukowego Glottodydaktyków UŁ serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Profesor Marią Wtorkowską, absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie docentem na Uniwersytecie w Lublanie, prywatnie matką dwojga dwujęzycznych dzieci.


Pani Profesor, jako naukowiec oraz jako praktyk, przybliży nam bardzo aktualny temat bilingwizmu. Czym jest dwujęzyczność w praktyce, jakie korzyści z niej wypływają, jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym – na te i inne pytania odnajdziecie odpowiedź podczas spotkania z profesor Wtorkowską.

Spotkanie odbędzie 28 kwietnia o godzinie 17:00 w środę ...

Czytaj dalej →
0

Nabór na wspólne projekty badawcze między Francją a Polską

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją otwartego naboru na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 23 lipca 2021 roku.

Do aplikowania zachęcamy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, szczególnie w tych obszarach tematycznych, które odpowiadają priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską ...

Czytaj dalej →
0

Odszedł prof. Gerhard Giesemann

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat zmarł wybitny slawista

prof. dr hab. Gerhard Giesemann

emerytowany profesor Instytutu Slawistyki w Giessen (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy), wieloletni dyrektor tegoż Instytutu, były przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Slawistów, pełnomocnik ds. współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w latach 1993-2003, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wieloletni partner Instytutu Rusycystyki UŁ.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Bliskim Pana ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium na temat Grantów Interwencyjnych NAWA

Zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu Grantom Interwencyjnym NAWA.

Spotkanie online odbędzie się w środę 28 kwietnia 2021 r., godz. 11:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

 • procedury wnioskowania,
 • uprawnionych działań,
 • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
 • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
 • kryteriów oceny wniosków.

Gościem specjalnym spotkania będzie beneficjent pierwszej edycji programu prof. dr hab. Ireneusz Malik, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nabór wniosków w drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA prowadzony jest w dwóch terminach: od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku oraz od ...

Czytaj dalej →
0

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

Zachęcamy do zapoznania się z otwartym naborem wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA(Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 ...

Czytaj dalej →
0

Konferencja naukowa „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i internecie”

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i internecie”, która odbędzie się online 20 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konferencja jako  inicjatywa studencka jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sądzimy, że związane z jej tematem zjawiska mają ogromy wpływ ...

Czytaj dalej →
0

Trzeci webinar z cyklu „W sieci komunikacji” – „Copywriting: jak napisać artykuł?”

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego? Interesujesz się marketingiem internetowym? Chętnie czytasz blogi lub wpisy w mediach społecznościowych? Może piszesz własne teksty, blogujesz lub dopiero chcesz stworzyć własną stronę w sieci? Jeśli tak, koniecznie weź udział w webinarze, dzięki któremu dowiesz się, jak udoskonalić swój warsztat copywritera!

Koło Naukowe Językoznawców UŁ działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu W sieci komunikacji, które odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. ...

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – formy radia artystycznego

Dr Natalia Kowalska-Elkader, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, podczas jednych z zajęć na Wydziale Filologicznym zainteresowała się reportażem artystycznym, zwanym feature. Później, w trakcie doktoratu, opisała feature eksperymentalny. Obecnie prowadzi badania skupione wokół form eksperymentalnych radia artystycznego i temu tematowi poświęci swoje dalsze prace dzięki przyznanemu Grantowi dla doświadczonych badaczy (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ).

Już w trakcie studiów, gdy na zajęciach omawiane były reportaże i słuchowiska, wiedziałam, że to, co jest dla mnie kluczowe, to forma dzieł i czegoś mi brakowało w klasycznych audycjach. ...

Czytaj dalej →
0

Zdalne spotkania informacyjne Centrum Nauki UŁ

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych w ramach cyklu Centrum Nauki UŁ – zdalnie.

W pierwszej wiosennej sesji planowane są następujące spotkania:

 1. NAWA – Program im. Bekkera i Program im. Ulama, prowadzący: Magdalena Zalasa; termin: 29 kwietnia i 7 maja
 2. MEiN – Doktorat Wdrożeniowy, prowadzący: Agnieszka Wojnarowska; termin: 29 kwietnia i 6 maja

Chętnych do uczestnictwa w tych spotkaniach proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem:

NAWA – Program im. Bekkera i Program im. Ulama

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOyxqxs25oRNNvvqKJVU5lBpUNlRSTFM5M0NPUUxCWEJGN0dQSTVQVzE1RC4u

MEiN – Doktorat Wdrożeniowy

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOyxqxs25oRNNvvqKJVU5lBpUNVUwWkxVV0RTVEc0N1QyOEhKUEw0OVlVWC4u

O kolejnych planowanych ...

Czytaj dalej →
0

Łódź i Poznań na językach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Łódź i Poznań na językach poświęcone językowym osobliwościom Łodzi i Poznania.  

W wystąpieniach oprócz zagadnień teoretycznych pojawią się liczne ciekawostki i zagadki. Nie zabraknie również okazji do dyskusji i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami. 

Termin spotkania: 21 kwietnia 2021 (środa), godz. 11:00

Spotkanie potrwa około 2 godzin i odbędzie się na platformie MS Teams

Dla zainteresowanych spotkaniem zamieszczamy link do zespołu (należy w niego kliknąć i wejść do utworzonego zespołu).

Czytaj dalej →

0

Kultura i sztuka współczesna – nowe studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UŁ

Analiza przemian kulturowych i artystycznych w świecie nowoczesnym oraz ich wpływ na współczesne społeczeństwa – to główne założenia programu kultury i sztuki współczesnej, nowego kierunku studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym UŁ, który zostanie uruchomiony w październiku.

Kierunek został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych interdyscyplinarną refleksją humanistyczną oraz jej praktycznym wykorzystaniem w instytucjach i przemysłach kultury, a także pracy naukowej. Studia te są przede wszystkim propozycją dla absolwentów licencjackich kierunków filologicznych, kulturoznawczych, filozoficznych czy artystycznych.

Jakieś trzy dekady temu wydawało się, ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie autorskie z Caroliną Schutti

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Caroliną Schutti, które poprowadzi prof. Joanna Jabłkowska.

Carolina Schutti, ur. 1976 w Innsbrucku, studiowała m.in. germanistykę i anglistykę, a doktorat poświeciła twórczości Eliasa Canettiego. W 2010 otrzymała za swój debiut literacki „Wer getragen wird, braucht keine Schuhe“ nagrodę Rauriser Literaturpreis. Na początku 2021 ukazała się jej najnowsza powieść „Der Himmel ist ein kleiner Kreis“, za której fragment została nominowana do Nagrody im. Ingeborg Bachmann 2020. Po polsku wydano dotychczas jej nowelę

Czytaj dalej →
0

Zmarł dr Józef Macjon

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł

dr Józef Macjon

długoletni pracownik Katedry Filologii Klasycznej UŁ,
utriusque linguae peritus, wybitny dydaktyk,
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń łódzkich klasyków.

Pogrzeb odbędzie się 19 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14.00
w katolickiej części Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Pracownicy i studenci
Katedry Filologii Klasycznej UŁ

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-04-19

Czytaj dalej →
0

Spotkanie z Irminą Żarską

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej działające przy Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ serdecznie zaprasza na spotkanie online z Irminą Żarską, które odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 15:15 na platformie MS Teams.

Pani Irmina, autorka bloga „Rysunkowy język polski”, opowie, jak sprawdzać wiedzę uczniów za pomocą nowoczesnych technik.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu dla osób spoza specjalizacji nauczycielskiej prosimy kierować na adres mailowy: monika.wdowinska@unilodz.eu

 

Czytaj dalej →
0

Zasady korzystania z biblioteki wydziałowej oraz BUŁ

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.


Informujemy, że od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. do odwołania Biblioteka Wydziału Filologicznego będzie czynna w godz.:

poniedziałek – 9.00 – 18.00 

wtorek – piątek – 9.00 – 15.00

Czytaj dalej →

0

Rusza nabór do Grantów Interwencyjnych NAWA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją drugiej edycji programu Granty Interwencyjne.

W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Program Granty Interwencyjne NAWA uzupełnia istniejącą już ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą bowiem ...

Czytaj dalej →
0

Rzym a Półwysep Iberyjski III. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

Katedra Filologii Hiszpańskiej i Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na kolejną interdyscyplinarną konferencję naukową „Rzym a Półwysep Iberyjski III. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność”, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 22-23 kwietnia.

Celem kolejnej już interdyscyplinarnej konferencji będzie prezentacja własnych badań i wymiana doświadczeń między naukowcami z Polski i z zagranicy, którzy zajmują się podobną tematyką, ale patrzą na nią z różnych metodologicznie perspektyw, dostrzegając odmienne aspekty. Liczymy na obecność językoznawców badających zależności między łaciną i ...

Czytaj dalej →
0

Nowy konkurs: Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World

Zachęcamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

O finansowanie w konkursie ...

Czytaj dalej →
0

Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura

Koło Naukowe Romanistów UŁ serdecznie zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2021 roku.

Konferencja w założeniu ma posłużyć uczestnikom jako platforma do wzajemnej inspiracji i wymiany myśli, a w efekcie dać podstawy do wytaczania dalszych celów badawczych. Pomimo zdalnej formuły wydarzenia, chcielibyśmy dążyć do nawiązania kontaktów i integracji środowiska naukowego młodych humanistów.

Kontrast leży u źródła postrzegania świata przez człowieka – próbując opisać otaczającą nas rzeczywistość, przedstawiamy dane zjawisko ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium dotyczące Programu im. Ulama

13 kwietnia 2021 r. zapraszamy do uczestnictwa w webinarium dotyczącym założeń programu Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) oraz możliwości rozwijania kariery naukowej w Polsce. W webinarium wezmą udział m.in. stypendyści programu.

Obecnie trwa nabór wniosków do programu. Celem programu Ulam NAWA jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim ...

Czytaj dalej →
0

21. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Zachęcamy do aplikowania w 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych ...

Czytaj dalej →
0

Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami

Uprzejmie informujemy o otwartym naborze wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami (NAWA).

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji można znaleźć: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-06-30

Czytaj dalej →
0

Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym naborze wniosków na wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią (NAWA).

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Wiadomość wygasa dnia: 2021-05-22

Czytaj dalej →
0

Kolejny wydziałowy grant w ramach IDUB

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ została laureatką konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W ramach swojego grantu dla Młodych Naukowców zrealizuje projekt poświęcony eksperymentalnym formom radiowym, a główny przedmiot analiz stanowić będą dzieła Eugeniusza Rudnika oraz wybranych współczesnych twórców brytyjskich i amerykańskich.

Serdecznie gratulujemy!

IDUB to konkurs na projekty badawcze pracowników UŁ w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla najlepszych uczelni, które przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Tekst: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Czytaj dalej →
0

Nabór do Programu im. Bekkera oraz Programu im Ulama (NAWA)

Informujemy, iż NAWA ogłosiła nabór wniosków w konkursach: Program im. Bekkera oraz Program im. Ulama.

Program im. Bekkera ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących ...

Czytaj dalej →
0

#CzytamDantego | Maraton ze studentami polskich uniwersytetów

25 marca będziemy świętować „Dantedì”. W tym dniu Włochy skupią się na Dantem Alighierim, gdyż według badaczy właśnie tego dnia zaczyna się wędrówka w zaświaty opisana w „Boskiej Komedii”. Z tej okazji licealiści, studenci i wykładowcy związani z językiem włoskim wezmą udział we wspólnej wirtualnej lekturze dzieła Boskiego Poety. Do akcji przyłączył się również Zakład Italianistyki UŁ.

W najbliższy czwartek o godzinie 16:00 większość katedr i zakładów italianistyki polskich uniwersytetów i niektóre Komitety Dantego Alighieri połączą się bezpośrednio na platformie Zoom ...

Czytaj dalej →
0

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Hanny Tadeusiewicz

22 marca odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu długoletniego kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (obecnie Informatologii i Bibliologii) Pani prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz.

Pani Profesor obroniła pracę doktorską w 1970 roku pod kierunkiem prof. Anieli Kowalskiej. W uroczystym, choć skromnym, bo ograniczonym pandemią spotkaniu, wzięli udział JM Rektor UŁ prof. dr hab. Elżbieta Żądzinska, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski (promotor), prof. dr hab.Joanna Jabłkowska (Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ) i prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (obecny kierownik Katedry Informatologii i ...

Czytaj dalej →
0

Dotknij Teatru 2021 w radiu

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Do tegorocznych obchodów tego święta dołączają studenci z Katedry Dramatu i Teatru UŁ, którzy w ramach inicjatywy „Dotknij Teatru” prowadzić będą audycje na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

Ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru pod szyldem „Dotknij Teatru” to efekt połączenia oddolnej akcji „Dotknij Teatru” (powstałej w Łodzi) i warszawskiego projektu Instytutu Teatralnego pt. „Chodź do teatru” w 2012 roku. Zbieżność idei obu projektów pozwoliła na integrację działań na rzecz pozyskiwania partnerów, co sprawiło, że ...

Czytaj dalej →
0

Dr Łukasz Szkopiński laureatem konkursu Fulbright Senior Award 2021-22

Doktor Łukasz Szkopiński z Instytutu Romanistyki UŁ znalazł się w gronie laureatów konkursu Fulbright Senior Award 2021-22.

Fulbright Senior Award to program stypendialny umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

Jak czytamy na stronie internetowej programu, „nabór wniosków trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 52 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium 10 kandydatów”.

Serdecznie gratulujemy ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursów OPUS21 i PRELUDIUM20

Informujemy o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Nauki kolejnej edycji konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM20.

OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

 

PRELUDIUM – konkurs skierowany ...

Czytaj dalej →
0
Page 1 of 10 12345...»