AUL. Folia Litteraria Polonica – nowy numer!

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego „Folia Litteraria Polonica” (1/2019). Tytuł tomu: „Muzyka i muzyczność w literaturze”.

W niniejszym tomie publikujemy studia dotyczące związków muzyki i literatury, powstałe jako rezultat namysłów i prac badawczych, prowadzonych przez osoby z polskich ośrodków naukowych i z zagranicy. W polu obserwacji badaczy znalazły się utwory literackie o muzycznych filiacjach – teksty zarówno polskich, jak i obcych twórców – pochodzące z XIX i XX wieku, a także powstałe w bieżącym stuleciu. Uwagą autorów zostały również objęte gatunki funkcjonujące na skrzyżowaniu muzyki i literatury – opera i piosenka.

Artykuły zawarte w tym tomie zostały uszeregowane w trzech ...
Czytaj dalej →
0

Kolejny numer studenckiego pisma „ItaliAMO”

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO z Zakładu Italianistyki UŁ opublikowało nowy, szesnasty już numer polsko-włoskiego czasopisma popularnonaukowego „ItaliAMO”. Periodyk skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych językiem włoskim i kulturą Włoch. W tym wydaniu czytelnicy znajdą między innymi opowiadanie, recenzje literackie, relacje z podróży, ciekawostki historyczne oraz wywiad z Salvatorem Cascio, sycylijskim aktorem znanym z nagrodzonego Oscarem filmu Cinema Paradiso. Życzymy miłej lektury!

>>>Przeczytaj najnowszy numer

Redaktor naczelny: Katarzyna Kowalik
Zastępca redaktora naczelnego: Justyna Groblińska
Dział korekty: Justyna Groblińska, Katarzyna ...

Czytaj dalej →
0

Dwa granty finansowane z PFRON

Serdecznie gratulujemy dr hab. Kamili Ciepieli oraz dr Katarzynie Ojrzyńskiej uzyskania finansowania na badania podstawowe w ramach konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” organizowanego przez PFRON.

Dr hab. Kamila Ciepiela zrealizuje projekt pt.:„Analiza narracji konwersacyjnej jako metoda badania tożsamości społecznej kobiet z zespołem Turnera”.

Badanie ma na celu językową eksplorację zagadnienia konstruowania tożsamości osobistej i społecznej przez kobiety z zespołem Turnera (ZT). Projekt będzie realizowany od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku.

 

Dr Katarzyna Ojrzyńska zrealizuje projekt pt.: „Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: ...

Czytaj dalej →
0

Wykaz czasopism MNiSW – oświadczenie zespołu ekspertów dla dyscypliny literaturoznawstwo

Katowice-Kraków-Lublin-Poznań-Warszawa, 09.08.2019 r.

OŚWIADCZENIE

My, niżej wymienieni członkowie i członkinie byłego zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo stwierdzamy, że lista czasopism wraz z ich punktacją, opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca br., w znaczący sposób odbiega od przedstawionych przez nas Ministerstwu propozycji. W związku z tym zachęcamy wszystkich tych przedstawicieli środowiska literaturoznawczego, którzy uważają, że opublikowana lista nie jest zgodna z ich ...

Czytaj dalej →
0

Prestiżowe wyróżnienie dla prof. Nowikowa

Z radością informujemy, że prof. Wiaczesław Nowikow został wyróżniony Stopniem Komandorskim Orderu Izabeli Katolickiej.

Odznaczenie to zostało przyznane przez Króla Hiszpanii Filipa VI na wniosek Ambasady Hiszpanii w Polsce za liczne i niepodważalne zasługi Pana Profesora dla relacji polsko-hiszpańskich i propagowanie kultury hiszpańskiej w Polsce.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Czytaj dalej →
0

Język czeski w ofercie Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ

Miło nam poinformować, że w nowym roku akademickim 2019/20 do oferty języków nauczanych na kierunku filologia słowiańska dołącza język czeski. 

Będzie to już czwarty język obcy, którego mogą się u nas uczyć studenci slawistyki. Obok czeskiego w ofercie kierunku znajdują się również: bułgarski, serbski i słoweński.

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem filologii słowiańskiej odsyłamy do serwisu rekrutacyjnego.

Czytaj dalej →
0

„Collectanea Philologica” w bazie ERIH PLUS

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Collectanea Philologica zostało wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Czasopismo publikuje artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace ...

Czytaj dalej →
0

Nominacja do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza dla mgr Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk

Na początku czerwca ogłoszono nominację do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. W gronie nominowanych znalazła się mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk, nasza doktorantka z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

Nagroda Literacka im. Witola Gombrowicza przyznawana jest za najlepszy debiut prozatorski. Mgr Wiśniewska-Grabarczyk nominowana została za „Porzeczkowego Josefa”, powieść wydaną nakładem wydawnictwa Anagram przy współfinansowaniu z Uniwersytetem Łódzkim.

Do czwartej edycji nagrody zgłoszonych zostało 69 pozycji, spośród których konkursowe jury wybrało 5 najlepszych książek. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony we wrześniu.

Czytaj dalej →
0

Płatny staż w kosmicznej agencji e-marketingowej Zenith Performance

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem agencji e-marketingowej  Zenith Performance.


Na nasz pokład chcemy zaprosić stażystę/kę, który pomoże nam w organizacji lotów międzyplanetarnych!

Potrzebujemy wsparcia w pracy administracyjnej i bieżącej obsłudze klientów agencji. Jeśli chcesz zobaczyć, jak eksplorujemy nieskończoną przestrzeń internetu i chciałbyś sprawdzić, czy praca w agencji e-marketingowej to coś dla Ciebie, zaaplikuj na stanowisko stażysty/ki. Stacjonujemy w klimatyzowanym biurze w centrum Łodzi i na co dzień prowadzimy kampanie SEO, SEM, realizujemy projekty Social Media, Content oraz WebDev. Dodatkowo wśród projektów ...

Czytaj dalej →
0

Wyniki Konkursu dla krytyków filmowych im. Krzysztofa Mętraka

25 maja ogłoszone zostały wyniki Konkursu dla krytyków filmowych im. Krzysztofa Mętraka. W gronie laureatów znalazły się osoby związane z naszym Wydziałem.

III nagrodę otrzymała mgr Diana Dąbrowska, doktorantka w Studium Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym UŁ. Konkursowe jury nagrodziło ją „za konsekwentny styl krytyczny, wyjątkowo wyczulony tak na ciągłość historii kina, jak i na indywidualne charaktery pisma twórców, których dzieła Laureatka opisuje z delikatnością i przenikliwością jednocześnie”.

Na drugim stopniu podium uplasował się z kolei Maciej Kryński, absolwent dziennikarstwa ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda Studium Języków Obcych UŁ dla studentów UŁ

Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci,

z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa  do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka ...

Czytaj dalej →
0

Informacja o studiach doktoranckich i szkole doktorskiej

Ponieważ zgodnie z Ustawą 2.0 kształcenie doktorantów odbywać się będzie w szkołach doktorskich, na rok akademicki 2019/20 nie będzie już naboru na prowadzone dotychczas przez Wydział Filologiczny Studia Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury.

Kandydaci zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w ramach tych dyscyplin mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ.

 

Pliki do pobrania:

Czytaj dalej →
0

Wyjazd naukowy studentów filologii klasycznej

W dniach 19-26 maja studenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich UŁ oraz doktoranci i członkowie Koła Młodych Klasyków uczestniczyli w wyjeździe naukowym na Kretę pod opieką dr Małgorzaty Budzowskiej, dr Adriany Grzelak-Krzymianowskiej i mgr Emilii Kosińskiej.

Podczas pierwszych dni wyjazdu uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów w Insitute for Mediterranean Studies w Rethymno oraz zwiedzili pięknie położony campus University of Crete, gdzie również uczestniczyli w dwóch odczytach. W ramach programu grupa odwiedziła muzea w Rethymno, stanowiska archeologiczne i muzea w Eleutherna i Aptera ...

Czytaj dalej →
0

Program mobilności doktorantów PROM

Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ od końca maja do początku września 2019 roku uczestniczy w programie mobilności doktorantów PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej), finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i nadzorowanym w naszej uczelni przez pana prorektora prof. dr. hab. Tomasza Cieślaka: http://prom.uni.lodz.pl/.

W ramach tego programu łódzkiej slawistyce zostały przez zespół zarządzający projektem przyznane środki finansowe (stypendia), przeznaczone na przyjazd na Wydział Filologiczny UŁ pięciorga doktorantów: z Bułgarii, Niemiec, Serbii, Słowenii oraz z Czech. Osoby te ...

Czytaj dalej →
0

Łódzkie filtry – ciekawy projekt studentów nowych mediów

„Łódzkie filtry” to projekt wykorzystujący estetykę filtrów zdjęciowych dla zmiany wizerunku Łodzi. Jego celem jest uświadomienie mieszkańcom, jak pomalowanie nawet jednej ściany kamienicy może wpłynąć na odbiór całej przestrzeni. W Łodzi prowadzone są liczne prace rewitalizacyjne, dlatego chcemy skorzystać z tej okazji, żeby przedstawić nasze propozycje i pomysły na zmiany.

Odnosimy się przy tym do znanego łodzianom motywu jednorożca, który po raz pierwszy pojawił się w mieście podczas przebudowy przystanku Piotrkowska Centrum. Jego tęczowy dach od razu przywołał w myśli mieszkańców ...

Czytaj dalej →
0

Badania uwagi u tancerzy

W maju 2019 r. mgr Tomasz Ciesielski realizuje badania uwagi u tancerzy. Ponad trzydzieści artystek i artystów tańca bierze udział w warsztatach dwóch technik treningowych: Fighting Monkey autorstwa Jozefa Frucka i Lindy Kapetanei oraz taniec współczesny prowadzony według autorskiego programu Liwii Bargieł w oparciu o technikę ruchu Rudolfa Labana.

Celem badań jest sprawdzenie, jaki wpływ na uwagę i świadomość ma rozbudowany trening taneczny. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, uczestnicy warsztatów przed i po zajęciach przechodzą stworzony specjalnie na potrzeby badań zestaw testów ...

Czytaj dalej →
0

Sobotnie godziny otwarcia księgarni PWN w maju

Informujemy, że w maju księgarnia PWN będzie czynna w godzinach 9:00-13:00 w dwie soboty: 11.05. oraz 18.05.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami obowiązującymi w księgarni:
*do końca kwietnia trwa promocja 28% rabatu na WSZYSTKO wyd. PWN oraz wyd. PZWL (książki wydawnictwa PZWL sprowadzamy na życzenie klienta).
*28% rabatu udzielamy też na encyklopedie oraz słowniki PWN (do 30.05).

Na koniec kwietnia (29.04) rusza również nowy katalog, a w nim szeroka oferta książek z różnych dziedzin oraz literatura beletrystyczna i ...

Czytaj dalej →
0

Za nami pierwsze spotkanie z Wiesławem Myśliwskim

Wymyśliłem sobie dobry tytuł – „Widnokrąg” – i postanowiłem, że napiszę o nim książkę – Wiesław Myśliwski opowiadał na Wydziale Filologicznym o poetyce twórczości, pisaniu, powieści i… opowieści. Spotkanie prowadził prof. Tomasz Bocheński, kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Kolejne spotkanie w maju, również przy Pomorskiej 171/173.

Największa aula Wydziału Filologicznego była wypełniona do ostatniego miejsca. Spotkanie miało formę rozmowy między pisarzem, a wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego.

Nie lubię słowa „powieść”, wolę słowo „opowieść” – zaczął dwukrotny laureat Nagrody NIKE.

Dla mnie nie da się pisać językiem informacji, każde ...

Czytaj dalej →
0

Studenci romanistyki na IFE Competition

Na początku kwietnia 10 studentów z Instytutu Romanistyki UŁ wzięło udział w I edycji IFE COMPETTION –  wyjątkowego wydarzenia zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE PŁ przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce.

Przez 2 kolejne dni 7-osobowe interdyscyplinarne zespoły pracowały nad rozwiązaniami realnych problemów z dziedziny komfortu i bezpieczeństwa (ang. Comfort & Safety). Oprócz studentów romanistyki w składzie konkursowych drużyn znaleźli się reprezentanci Politechniki Łódzkiej, ASP oraz uczniowie wybranych szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi.

Siła w różnorodności

Różnorodne zainteresowania i kompetencje ...

Czytaj dalej →
0

Zmiana czasu pracy księgarni PWN

Szanowni Państwo,

od kwietnia księgarnia PWN na Wydziale Filologicznym będzie otwarta również w soboty.

W bieżącym miesiącu będą to dwie pierwsze soboty miesiąca (06.04 oraz 13.04). W tych dniach księgarnia otwarta będzie w godzinach 9:00 – 13:00. Zachęcamy do zakupów!

Czytaj dalej →
0

Nowe konkursy OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz konkurs na współpracę z Austrią – MOZART

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowych konkursów NCN.

  1. OPUS 17

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie ...

Czytaj dalej →
0

Doktorantki italianistyki na Międzynarodowym Festiwalu Karier w Rzymie

Katarzyna Kowalik i Justyna Groblińska dzięki stypendiom przyznanym im przez fundację Giovani nel Mondo wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Karier w Rzymie, który odbył się w dniach 9-12 marca 2019 r.

Była to 10. edycja wydarzenia, podczas którego kilkuset studentów z całego świata brało udział w różnego rodzaju symulacjach przygotowujących do pełnienia ważnych ról w międzynarodowej współpracy firm, instytucji i organizacji pozarządowych. International Careers Course, Rome Model United Nations, Rome Business Game oraz Rome Press Game to projekty, w ramach których ...

Czytaj dalej →
0

Dodatkowe zapisy na zajęcia do wyboru w ramach zajęć wydziałowych dla kierunków filologicznych i innych I i II st.

Dodatkowe zapisy na zajęcia do wyboru w ramach zajęć wydziałowych dla kierunków filologicznych i innych I i II st. Tytuł przedmiotu: Kultura języka i poprawność w tłumaczeniach (prowadzenie: dr hab. Magdalena Pietrzak).

Na zajęcia zapraszamy studentów zainteresowanych kulturą i poprawnością języka polskiego (w zakresie poprawności interpunkcyjnej, fleksyjnej, leksykalnej, składniowej i stylistycznej). Część zajęć poświęcona będzie zagadnieniom poprawności językowo-stylistycznej tekstów tłumaczonych.

Zgłoszenia bezpośrednie prosimy kierować na adres: dorota.prasalska@uni.lodz.pl

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu Prof. Marty Dynel

Serdecznie gratulujemy prof. Marcie Dynel za otrzymanie finansowania projektu pt. „FUNGRESSION”: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych” w ramach konkursu SONATA BIS 8 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt będzie trwał 48 miesięcy i będzie realizowany we współpracy z wykonawcami zagranicznymi.

Głównym celem tego interdyscyplinarnego projektu jest analiza współzależności między humorem (zarówno werbalnym jak i niewerbalnym) i niegrzeczności werbalnej w komunikacji w mediach społecznościowych, pokazując tym samym, że agresja w Internecie może służyć celom rozrywkowym oraz, że humor internetowy może mieć swoje ...

Czytaj dalej →
0

Prof. Minczew w składzie zespołu realizującego ciekawy projekt naukowy

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe.

Prof. Georgi Minczew stał się członkiem międzynarodowego i międzyobszarowego zespołu realizującego trzyletni projekt naukowy pt. Bułgaria  na pograniczu chrześcijaństwa, religii pogańskich i herezji. Starobułgarski przekład traktatów polemicznych przeciwko arianom (Bulgaria on the Edge of Christianity, Paganizm and Heresies. The Old Bulgarian Translation of the Discourses against the Arians). W skład zespołu, kierowanego przez prof. Tatianę Slavovą z Wydziału Filologii Słowiańskiej Sofijskiego Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy, ...

Czytaj dalej →
0

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Albrechta Lemppa. Konkurs adresowany jest do pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. W ramach konkursu otrzymać można miesięczny pobyt stypendialny w kraju sąsiada.
Wnioskodawcy z Polski i Niemiec mogą starać się o odpowiednio następujące wyjazdy:

  • Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium ...
Czytaj dalej →
0

Nabór wniosków w ramach nagród MNiSW

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182).

Zgodnie z zapisami przywołanego rozporządzenia za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności naukowej:
  • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
    • nowa ...
Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu DIALOG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu DIALOG.

Celem programu pod nazwą „DIALOG”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społecznogospodarczej.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Nabór trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog.

 

Prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz.

 

Czytaj dalej →
0

Dr Kalina Kupczyńska uzyskała MINIATURĘ 2

Serdecznie gratulujemy dr Kalinie Kupczyńskiej za uzyskanie MINIATURY 2.

Dr Kalina Kupczyńska (Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej) otrzymała finansowanie z NCN na realizację projektu pt. „Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznej”.

Przedmiotem działania naukowego jest analiza wybranych francuskojęzycznych komiksów autobiograficznych z lat 1990-2018 ze zbiorów Cité internationale de la bande dessinée et de l’image we francuskim Angoulême. Dzięki kwerendzie w Angoulême, międzynarodowym centrum komiksu i najważniejszym europejskim ośrodku festiwalowym w dziedzinie komiksu, Wnioskodawczyni poczyni badania dotyczące związku pomiędzy dyskursem ...

Czytaj dalej →
0

Projekt StereoScifi

Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ w projekcie Stereotypes and Hard Science Fiction realizowanego w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+  w latach 2017 – 2019.

Współcześnie mamy do czynienia z licznymi konfliktami społeczno-politycznymi pomiędzy sąsiadującymi krajami, migrantami i uchodźcami przybywającymi do Europy oraz kryzysem gospodarczym w Europie. Tłem tychże konfliktów są uprzedzenia i dyskryminacje ze względu na płeć czy klasy społeczno-ekonomiczne. Istniejące stereotypy rasowe i etniczne powodują wzrost i ogólne pogorszenie jakości życia społecznego poprzez: agresję, nietolerancję oraz ...

Czytaj dalej →
0

Finał konkursu literackiego „Recensiamo ItaliAMO” i podsumowanie europejskiego projektu grantowego

Finał konkursu na najlepsze recenzje współczesnych włoskich dzieł literackich pt. „Recensiamo ItaliAMO” już za nami. 17 stycznia wykładowcy i studenci italianistyki spotkali się, aby poznać tegorocznych laureatów oraz podsumować projekt grantowy „Essere Europa | Essere in Europa”, w którym wzięli udział przedstawiciele SKN ItaliAMO.

Film zrealizowany w ramach projektu można obejrzeć poniżej.

Laureaci konkursu:

I miejsce w zajęła Marta Dryjańska z II roku italianistyki za dwie recenzje – powieści „Nie tacy oni straszni” ...

Czytaj dalej →
0

Wyjedź do Ratyzbony – ruszyła rekrutacja do programu Tandem

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Tandem organizowanym wspólnie z Uniwersytetem w Regensburgu.

Program Tandem to międzynarodowa wymiana naukowa organizowana przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Europaeum na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W ramach tego projektu studenci naszej uczelni łączą się w zespoły badawcze z partnerami z Ratyzbony i opracowują eseje na wybrane samodzielnie tematy. Współpraca odbywa się w języku angielskim lub niemieckim. Do udziału w programie Tandem zaproszonych jest dziesięciu studentów z trzech wydziałów Uniwersytetu. Program obejmuje dwa etapy. W ...

Czytaj dalej →
0

„Król w kraju rozkoszy” w adaptacji studentów polonistyki

16 stycznia studenci drugiego roku filologii polskiej wystawili adaptację karnawałowej komedii Franciszka Zabłockiego pt. „Król w kraju rozkoszy”.

Staraliśmy się odtworzyć atmosferę panującą w osiemnastowiecznym teatrze. Grupa studentów zagrała stanisławowską publiczność. Do obejrzenia sztuki zaprosiliśmy uczniów z LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie. Goście pod kierunkiem polonistki pani Emilii Lipiec-Kuzańskiej przygotowali dla nas spektakl muzyczny „Wigilia po Twardowsku”. Motywem przewodnim przedstawienia były wiersze znakomitego polskiego poety Jana Twardowskiego.

 

Czytaj dalej →
0

„Text Matters” w bazie DOAJ

Miło jest nam poinformować, że do grupy czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, indeksowanych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ), dołączył rocznik  „Text Matters: A Journal of Literature Theory and Culture”.

Głównym celem pisma jest aktywna kooperacja badawcza między środowiskami naukowymi, a w konsekwencji stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i kreowanie forum dialogu naukowców. W ujęciu ogólnym głównymi obszarami tematycznymi czasopisma są literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, a także teoria literatury, gender studies, historia, filozofia i religioznawstwo. Czasopismo akredytowane na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak
Punktacja MNiSW: 12(2015)
Czytaj dalej →

0

Realizacja projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”

Miło nam poinformować, iż od 1 stycznia 2019 r. Wydział Filologiczny będzie realizował  projekt pt. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim (konkurs NCBiR nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”) w ramach programu POWER.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych. Obejmuje takie kierunki jak: filologia polska, filologia angielska oraz filologia włoska.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta grupa 153 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Projekt będzie realizowany ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu na Zintegrowane Programy Uczelni

Miło nam poinformować, iż przygotowany w ramach projektu „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” nowy kierunek studiów pt. „Translatoryka” na Wydziale Filologicznym zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez NCBiR.

Należy podkreślić, iż projekt uzyskał najlepszą ocenę w konkursie wśród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” obejmie wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) oraz będzie obejmował ...

Czytaj dalej →
0

Pracodawcy o łódzkim rynku pracy

12 grudnia na Wydziale Filologicznym odbyła się debata pracodawców pt. „Humanista na łódzkim rynku pracy”.

Zgromadzeni w Auli Rady Wydziału mogli wysłuchać interesujących dyskusji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rekrutacji w łódzkich firmach. Rozmawiano m.in. o tym, jakie pozytywne cechy wyróżniają humanistę, jak powinno wyglądać CV i list motywacyjny, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz co ma decydujący wpływ na powodzenie podczas procesu rekrutacji.

Cieszymy się, że debata spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i studiującej u nas młodzieży. Dyskusja, która rozgorzała w trakcie debaty oraz liczne pytanie zadawane przez studentów, pokazują, że podobne wydarzenia ...

Czytaj dalej →
0

Konkurs EkSoc StartUP

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z działającą przy nim Radą Biznesu ogłosił pierwszą edycję konkursu EkSoc StartUP!

Jest on adresowany do wszystkich studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Studenci wspierani merytorycznie i organizacyjnie przez praktyków i akademików będą mogli zaprojektować, rozwinąć i wdrożyć własne unikalne pomysły biznesowe. Najlepsi zostaną nagrodzeni ( główna nagroda wynosi 15000 PLN), będą również mieli okazje zaprezentować swoje projekty przed szerokim gronem ekspertów podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem ...

Czytaj dalej →
0

Gala Absolwentów Wydziału Filologicznego 2018 za nami

105 absolwentów oraz osób wyróżnionych „Medalami za Chlubne Studia” 8 grudnia wzięło udział w Gali Absolwentów Wydziału Filologicznego 2018.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej oraz prorektora UŁ ds. studenckich dra hab. prof. nadzw. UŁ Tomasza Cieślaka.

Zwieńczeniem uroczystości było tradycyjne zbiorowe podrzucenie biretów, które poszybowały wysoko w górę przy asyście konfetti. Niech będzie to dobry zwiastun dla wszystkich absolwentów i ich dalszej kariery zawodowej – oby była równie wysokich lotów!

Zapraszamy ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem

15 listopada odbyło się spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem z Petersburga, który jest korespondentem i ekspertem w Fundacji Obrony Głasnosti, zajmującej się obroną wolności słowa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów oraz Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Podczas spotkania Pan Roman Sacharov zapoznał gości z żargonizmami dziennikarskimi, a także ze słownictwem charakterystycznym dla tego środowiska językowego. Po prezentacji studenci zadawali swojemu gościowi pytania dotyczące specyfiki jego pracy, o której chętnie opowiedział.

Czytaj dalej →
0

Łódzcy italianiści w międzynarodowym projekcie grantowym Uniwersytetu Florenckiego

26 listopada we Florencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu grantowego ESSERE EUROPA | ESSERE IN EUROPA. Wydarzenie miało na celu ukazanie roli młodych osób w procesie kształtowania się współczesnego oblicza kontynentu. W projekcie wzięły udział grupy z pięciu państw: Włoch, Grecji, Francji, Holandii i Polski. Nasz kraj reprezentowali łodzianie – studenci i wykładowcy Instytutu Romanistyki z Zakładów Językoznawstwa Romańskiego i Italianistyki.

Inicjatywa zapowiada długofalową współpracę naukową Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Florenckiego, nawiązaną dzięki zaproszeniu od prof. Sheyli Moroni, badaczki z ...

Czytaj dalej →
0
Page 5 of 10 «...34567...»