Dr Kalina Kupczyńska uzyskała MINIATURĘ 2

Serdecznie gratulujemy dr Kalinie Kupczyńskiej za uzyskanie MINIATURY 2.

Dr Kalina Kupczyńska (Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej) otrzymała finansowanie z NCN na realizację projektu pt. „Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznej”.

Przedmiotem działania naukowego jest analiza wybranych francuskojęzycznych komiksów autobiograficznych z lat 1990-2018 ze zbiorów Cité internationale de la bande dessinée et de l’image we francuskim Angoulême. Dzięki kwerendzie w Angoulême, międzynarodowym centrum komiksu i najważniejszym europejskim ośrodku festiwalowym w dziedzinie komiksu, Wnioskodawczyni poczyni badania dotyczące związku pomiędzy dyskursem ...

Czytaj dalej →
0

Projekt StereoScifi

Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ w projekcie Stereotypes and Hard Science Fiction realizowanego w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+  w latach 2017 – 2019.

Współcześnie mamy do czynienia z licznymi konfliktami społeczno-politycznymi pomiędzy sąsiadującymi krajami, migrantami i uchodźcami przybywającymi do Europy oraz kryzysem gospodarczym w Europie. Tłem tychże konfliktów są uprzedzenia i dyskryminacje ze względu na płeć czy klasy społeczno-ekonomiczne. Istniejące stereotypy rasowe i etniczne powodują wzrost i ogólne pogorszenie jakości życia społecznego poprzez: agresję, nietolerancję oraz ...

Czytaj dalej →
0

Finał konkursu literackiego „Recensiamo ItaliAMO” i podsumowanie europejskiego projektu grantowego

Finał konkursu na najlepsze recenzje współczesnych włoskich dzieł literackich pt. „Recensiamo ItaliAMO” już za nami. 17 stycznia wykładowcy i studenci italianistyki spotkali się, aby poznać tegorocznych laureatów oraz podsumować projekt grantowy „Essere Europa | Essere in Europa”, w którym wzięli udział przedstawiciele SKN ItaliAMO.

Film zrealizowany w ramach projektu można obejrzeć poniżej.

Laureaci konkursu:

I miejsce w zajęła Marta Dryjańska z II roku italianistyki za dwie recenzje – powieści „Nie tacy oni straszni” ...

Czytaj dalej →
0

Wyjedź do Ratyzbony – ruszyła rekrutacja do programu Tandem

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Tandem organizowanym wspólnie z Uniwersytetem w Regensburgu.

Program Tandem to międzynarodowa wymiana naukowa organizowana przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Europaeum na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W ramach tego projektu studenci naszej uczelni łączą się w zespoły badawcze z partnerami z Ratyzbony i opracowują eseje na wybrane samodzielnie tematy. Współpraca odbywa się w języku angielskim lub niemieckim. Do udziału w programie Tandem zaproszonych jest dziesięciu studentów z trzech wydziałów Uniwersytetu. Program obejmuje dwa etapy. W ...

Czytaj dalej →
0

„Król w kraju rozkoszy” w adaptacji studentów polonistyki

16 stycznia studenci drugiego roku filologii polskiej wystawili adaptację karnawałowej komedii Franciszka Zabłockiego pt. „Król w kraju rozkoszy”.

Staraliśmy się odtworzyć atmosferę panującą w osiemnastowiecznym teatrze. Grupa studentów zagrała stanisławowską publiczność. Do obejrzenia sztuki zaprosiliśmy uczniów z LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie. Goście pod kierunkiem polonistki pani Emilii Lipiec-Kuzańskiej przygotowali dla nas spektakl muzyczny „Wigilia po Twardowsku”. Motywem przewodnim przedstawienia były wiersze znakomitego polskiego poety Jana Twardowskiego.

 

Czytaj dalej →
0

„Text Matters” w bazie DOAJ

Miło jest nam poinformować, że do grupy czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, indeksowanych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ), dołączył rocznik  „Text Matters: A Journal of Literature Theory and Culture”.

Głównym celem pisma jest aktywna kooperacja badawcza między środowiskami naukowymi, a w konsekwencji stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i kreowanie forum dialogu naukowców. W ujęciu ogólnym głównymi obszarami tematycznymi czasopisma są literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, a także teoria literatury, gender studies, historia, filozofia i religioznawstwo. Czasopismo akredytowane na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak
Punktacja MNiSW: 12(2015)
Czytaj dalej →

0

Realizacja projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”

Miło nam poinformować, iż od 1 stycznia 2019 r. Wydział Filologiczny będzie realizował  projekt pt. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim (konkurs NCBiR nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”) w ramach programu POWER.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych. Obejmuje takie kierunki jak: filologia polska, filologia angielska oraz filologia włoska.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta grupa 153 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Projekt będzie realizowany ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu na Zintegrowane Programy Uczelni

Miło nam poinformować, iż przygotowany w ramach projektu „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” nowy kierunek studiów pt. „Translatoryka” na Wydziale Filologicznym zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez NCBiR.

Należy podkreślić, iż projekt uzyskał najlepszą ocenę w konkursie wśród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” obejmie wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) oraz będzie obejmował ...

Czytaj dalej →
0

Pracodawcy o łódzkim rynku pracy

12 grudnia na Wydziale Filologicznym odbyła się debata pracodawców pt. „Humanista na łódzkim rynku pracy”.

Zgromadzeni w Auli Rady Wydziału mogli wysłuchać interesujących dyskusji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rekrutacji w łódzkich firmach. Rozmawiano m.in. o tym, jakie pozytywne cechy wyróżniają humanistę, jak powinno wyglądać CV i list motywacyjny, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz co ma decydujący wpływ na powodzenie podczas procesu rekrutacji.

Cieszymy się, że debata spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i studiującej u nas młodzieży. Dyskusja, która rozgorzała w trakcie debaty oraz liczne pytanie zadawane przez studentów, pokazują, że podobne wydarzenia ...

Czytaj dalej →
0

Konkurs EkSoc StartUP

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z działającą przy nim Radą Biznesu ogłosił pierwszą edycję konkursu EkSoc StartUP!

Jest on adresowany do wszystkich studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Studenci wspierani merytorycznie i organizacyjnie przez praktyków i akademików będą mogli zaprojektować, rozwinąć i wdrożyć własne unikalne pomysły biznesowe. Najlepsi zostaną nagrodzeni ( główna nagroda wynosi 15000 PLN), będą również mieli okazje zaprezentować swoje projekty przed szerokim gronem ekspertów podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem ...

Czytaj dalej →
0

Gala Absolwentów Wydziału Filologicznego 2018 za nami

105 absolwentów oraz osób wyróżnionych „Medalami za Chlubne Studia” 8 grudnia wzięło udział w Gali Absolwentów Wydziału Filologicznego 2018.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej oraz prorektora UŁ ds. studenckich dra hab. prof. nadzw. UŁ Tomasza Cieślaka.

Zwieńczeniem uroczystości było tradycyjne zbiorowe podrzucenie biretów, które poszybowały wysoko w górę przy asyście konfetti. Niech będzie to dobry zwiastun dla wszystkich absolwentów i ich dalszej kariery zawodowej – oby była równie wysokich lotów!

Zapraszamy ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem

15 listopada odbyło się spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem z Petersburga, który jest korespondentem i ekspertem w Fundacji Obrony Głasnosti, zajmującej się obroną wolności słowa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów oraz Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Podczas spotkania Pan Roman Sacharov zapoznał gości z żargonizmami dziennikarskimi, a także ze słownictwem charakterystycznym dla tego środowiska językowego. Po prezentacji studenci zadawali swojemu gościowi pytania dotyczące specyfiki jego pracy, o której chętnie opowiedział.

Czytaj dalej →
0

Łódzcy italianiści w międzynarodowym projekcie grantowym Uniwersytetu Florenckiego

26 listopada we Florencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu grantowego ESSERE EUROPA | ESSERE IN EUROPA. Wydarzenie miało na celu ukazanie roli młodych osób w procesie kształtowania się współczesnego oblicza kontynentu. W projekcie wzięły udział grupy z pięciu państw: Włoch, Grecji, Francji, Holandii i Polski. Nasz kraj reprezentowali łodzianie – studenci i wykładowcy Instytutu Romanistyki z Zakładów Językoznawstwa Romańskiego i Italianistyki.

Inicjatywa zapowiada długofalową współpracę naukową Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Florenckiego, nawiązaną dzięki zaproszeniu od prof. Sheyli Moroni, badaczki z ...

Czytaj dalej →
0

Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ rozpoczyna współpracę z Ambasadą Republiki Serbii w RP

Przegląd kina serbskiego, nowa seria wydawnicza UŁ czy wyjazdy studenckie do Serbii były przedmiotem rozmów pomiędzy Ambasadorem Republiki Serbii w RP – panem Nikolą Zurovacem, Radcą Minister Ambasady – panią Vladaną Bogetić i przedstawicielami władz Uczelni, Wydziału Filologicznego oraz łódzkiej slawistyki. Uczestnicy spotkania dyskutowali o ciekawych inicjatywach uniwersyteckich, których realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata.

Wśród planów należy wspomnieć o powołaniu na Uniwersytecie Łódzkim serii wydawniczej, w której publikowane mają być przekłady na język polski i angielski ważniejszych dzieł najnowszej literatury pięknej słowiańskich krajów bałkańskich. Inicjatywa ta ...

Czytaj dalej →
0

Wykładowcy Wydziału Filologicznego laureatami nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2017

Na początku listopada przyznano nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2017. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

W kategorii Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka wyróżniono dr hab. Ewę Kobyłecką-Piwońską za książkę „Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)” wydaną przez Wydawnictwo Universitas i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodę specjalną „Mamut” za całokształt otrzymał dr hab. Leszek Engelking.

W kategorii Inicjatywy Wydawnicze nagrodzono z kolei Muzeum Sztuki w Łodzi za serię antologii na stulecie awangardy w Polsce. Współinicjatorką jednego z tomów z serii ...

Czytaj dalej →
0

POLISH CULTURE and POLISH LANGUAGE for foreigner students

POLISH CULTURE and POLISH LANGUAGE for foreigner students

By the resolution of the Faculty Board, dated 29th September 2017, foreign students (Full time students) are allowed to choose a course in POLISH FOR FOREIGNERS (LEVEL B1) instead of other courses in Foreign Language.

Moreover, foreign students have a possibility to substitute one course from the curriculum with a course in POLISH CULTURE for foreigners. During the  lecture will be discussed selected phenomena in the field of Polish literature and culture, including their philosophical and historical context

Deadline ...

Czytaj dalej →
0

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Masz pomysł na biznes lub innowacyjne rozwiązanie? Możesz otrzymać nawet 800 tys. zł na rozwój swojego projektu.

Jak to zrobić? Skorzystaj ze wsparcia Platform startowych, w których otrzymasz specjalistyczną pomoc indywidualnie dopasowaną do Twojego pomysłu biznesowego. Platformy będą przyjmować zgłoszenia do kompleksowych programów inkubacyjnych już od 2 stycznia 2019 roku. Po zakończeniu z sukcesem inkubacji możesz otrzymać dotację na dalszy rozwój Twojej firmy. Czekamy na Wasze pomysły!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o platformach, zapraszamy serdecznie na spotkania informacyjne organizowane na 5 uczelniach (Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce, Rzeszów), na ...

Czytaj dalej →
0

Dr Anna Barańska-Szmitko laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Dr Anna Barańska-Szmitko z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej została laureatką 10. edycji konkursu „Doktorat” za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Wyróżnioną rozprawę „Kreowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu” napisano pod opieką naukową prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej.

Nagrodę przyznano 19 listopada podczas obchodów jubileuszu czasopisma naukowego Central European Journal of Communication. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Prestiżowe stypendia dla naszych studentów

16 listopada w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

W gronie laureatów Stypendiów Miasta Łodzi znaleźli się studenci I roku filologii germańskiej – Weronika Golis i Damian Jagieła. Stypendium im. Przemysława Gurzyńskiego ufundowane przez Whirlpool Company Polska trafiło z kolei do Ady Dąbkowskiej (studentki lingwistyki dla biznesu), zaś Julia Szpek (studentka nowych mediów i kultury cyfrowej) otrzymała nagrodę w postaci kursu języka japońskiego ufundowanego ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda dla akademickiego radia UŁ

9 listopada w Gdańsku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Radioucze(L)ni” ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy materiał radiowy rozgłośni akademickiej.

Miło nam poinformować, że trzecie miejsce przypadło studentom tworzącym audycję „Uniwersytet Łódzki na fali”, za którą w przeważającej części odpowiadają studenci naszego Wydziału pracujący pod opieką dr Kingi Sygizman.

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżniony materiał można odsłuchać poniżej.

Czytaj dalej →
0

Badanie naukowe wśród studentów dotyczące zakupów

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych (wszystkich kierunków, I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do udziału w wywiadach dotyczących zakupów odzieży i obuwia organizowanych przez dr Kamilę Szymańską z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegóły dotyczące badań i zgłoszeń znajdują się tutaj. Zapraszamy do rozmowy przy kawie lub herbacie o ubraniach, które każdy z nas od czasu do czasu kupuje!

Czytaj dalej →
0

Gość na Gwiazdkę – zaproś studenta na Wigilię

Tradycja wigilijna nakazuje zostawić wolne miejsce przy stole dla wędrowca. Od trzech lat zachęcamy Państwa – pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, żeby nie poprzestawać na samym zwyczaju i zapraszać zagranicznych studentów na świąteczny posiłek.

Idzie nam coraz lepiej, ale chętnych wciąż jest dużo więcej niż gospodarzy. Studentom z zagranicy po prostu Wigilia bardzo się podoba i wielu chciałoby wziąć w niej udział, zwłaszcza będąc bardzo daleko od swojego domu w czasie Świąt. Zgłoszenia można wysyłać na adres: karolina.adamiak@uni.lodz.pl lub iso@uni.lodz.pl, ...

Czytaj dalej →
0

Dr hab. Ewa Kobyłecka- Piwońska laureatką nagrody translatorskiej

Miło nam poinformować, że dr hab. Ewa Kobyłecka- Piwońska została laureatką nagrody translatorskiej przyznanej przez miesięcznik „Literatura na Świecie” w kategorii: Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka.

Nagrodę przyznano za książkę „Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)” wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwa Universitas.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Sportowe piątki

Darmowe zajęcia sportowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:

na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 – 20:30

na hali sportowej w godz. 20:30 – 22:00

Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić  legitymację, należy odwiedzić stronę  AZS Łódź – www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Aleksandra Goszczyńska laureatką Nagrody Specjalnej w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego

26 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłoszono laureatów XVII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego.

Miło nam poinformować, że laureatką nagrody specjalnej dla prac inspirowanych dorobkiem Patrona Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego została absolwentka naszego Wydziału mgr Aleksandra Goszczyńska za pracę magisterską „Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana” Bartłomieja Georgiewicza. Edycja krytyczna ze wstępem przygotowaną w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ pod ...

Czytaj dalej →
0

Psia Kość 2018 – zbieramy dla zwierząt

Po raz ósmy Uniwersytet Łódzki organizuje zbiórkę dla zwierząt, które przebywają w schronisku przy ulicy Marmurowej. Nie trzeba nas daleko szukać – punkty zbiórki są w niemal wszystkich jednostkach Uczelni. Wystarczy wrzucić i pomóc czworonogom.

Jak pomóc?

Zbieramy najpotrzebniejsze produkty dla podopiecznych schroniska: karmę (zwłaszcza specjalistyczną), a także koce, smycze, zabawki, kagańce i leki.

Cały listopad prowadzimy zbiórkę na wszystkich wydziałach Uczelni, w BUŁ, w akademikach, w Przedszkolu UŁ, w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym UŁ, a także w Rektoracie. W 28 ...

Czytaj dalej →
0

Zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej

Instytut Romanistyki od lat aktywnie promuje kulturę francuską. W tym roku akademickim postanowił połączyć tę działalność z akcją charytatywną.

We współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, a także instytucjami zewnętrznymi (Łódzkie Bardziej Francuskie, Alliance Française, IFE Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) organizuje zbiórkę darów na rzecz Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej.

Zbiórka na Wydziale Filologicznym odbywać się będzie na poziomie 0. Prosimy o wrzucanie swoich darów do pudełka ustawionego naprzeciwko recepcji.

Czytaj dalej →

0

Folia Litteraria Polonica w bazie DOAJ

Miło jest nam zakomunikować, że czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” zostało zaindeksowane w bazie naukowej Directory of Open Access Journals (DOAJ). Jest to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Accses.

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne oraz dziennikarskie w języku polskim i angielskim. Ukazuje się w otwartym dostępie i jest recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Punktacja MNiSW: ...
Czytaj dalej →
0

Stypendium Fundacji im. Stanislava Škrabca dla naszej studentki

Magdalena Gapsa, studentka II roku studiów magisterskich na filologii słowiańskiej, znalazła się w gronie tegorocznych laureatów słoweńskiej Fundacji im. Stanislava Škrabca.

W roku akademickim 2018/2019 przyznano jej roczne stypendium w ramach piętnastego konkursu tej fundacji dla wybitnych studentów słowenistyki, slawistyki, filologii klasycznej oraz językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Stypendium przyznawane jest na podstawie średniej ocen, pisemnych opinii ekspertów, brane pod uwagę są także publikacje kandydatów oraz ich uczestnictwo w pracach badawczych.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się 25 października w Nowej Goricy (Słowenia). Serdecznie ...

Czytaj dalej →
0

Romaniści charytatywnie

Instytut Romanistyki od lat aktywnie promuje kulturę francuską. W tym roku akademickim postanowił połączyć tę działalność z akcją charytatywną.

We współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, a także instytucjami zewnętrznymi (Łódzkie Bardziej Francuskie, Alliance Française, IFE Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) organizuje zbiórkę darów na rzecz Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej. Wkrótce na obu Wydziałach pojawią się specjalnie oznaczone miejsca, w których będzie można zostawić rzeczy potrzebne dzieciom. Wielki finał jest zaplanowany na 3 grudnia o godz. 18:30. W tym dniu w Teatrze ...

Czytaj dalej →
0

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych!
W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 000 dolarów.
Składane do konkursu wnioski powinny dotyczyć wspierania następujących celów i inicjatyw:
  • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości;
  • Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich;
  • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM;
  • Wiedza o mediach;
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
  • Kultura amerykańska.

Średnia wysokość przyznawanego grantu wynosi ok. 5 000 ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Diana Dąbrowska laureatką Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa

21 października ogłoszono laureatów IV edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa. W gronie wyróżnionych znalazła się reprezentantka naszego Wydziału.

Mgr Diana Dąbrowska, doktorantka z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ oraz współpracownik Zakładu Italianistyki UŁ, otrzymała nagrodę za promocję kultury włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem kina.

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa przy Antich’ Caffè powstała w 2015 roku z inicjatywy Jarosława Mikołajewskiego, italianisty, tłumacza, poety i publicysty. Przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, translatorskie i popularyzatorskie związane z kulturą włoską.

Laureatce składamy serdeczne gratulacje!

Czytaj dalej →
0

Wystawa „Moja Piaf”

W tym roku przypada 55. rocznica odejścia najznakomitszej francuskiej pieśniarki wszech czasów Edith Giovanny Gassion, którą świat poznał i zapamiętał pod jej artystycznym pseudonimem Edith Piaf.

Z tej okazji w Galerii L Domu Literatury w Łodzi odbędzie się wystawa „Moja Piaf” przygotowana przez Annę Dończk-Gajos i Mieczysława Gajosa, którzy od wielu lat eksplorują życie i twórczość Paryskiego Wróbelka. Małżonkowie mają na swoim koncie liczne publikacje poświęcone Piaf, spektakle teatralne, a także wystawy organizowane w całej Polsce, między innymi w Łodzi, Gdańsku, ...

Czytaj dalej →
0

Ubezpieczenie NNW dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ

Szanowni Państwo,

jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie  www.nnw-studentow.pl ).

Ubezpieczenie ...

Czytaj dalej →
0

O nauce poprzez techniki teatralne. Międzynarodowe seminarium za nami

2 października na Wydziale Filologicznym UŁ odbyło się seminarium poświęcone ‘Mantle of the Expert’ – metodzie nauczania, która wykorzystuje techniki teatralne do celów edukacyjnych.

‘Mantle of the Expert’ to aktywna metoda uczenia się i nauczania w oparciu o scenariusze sytuacyjne angażujące aktywnie zespoły uczestników w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Metoda ta może odnosić się do wielu kontekstów i pól aktywności, np. biznesowych, technologicznych, społecznych, komunikacyjnych, etycznych jak i ich kombinacji, dzięki czemu pozwala na elastyczność i rozwijanie kompetencji w wielu ...

Czytaj dalej →
0

ItaliAMO na wrocławskim Students’ Science Expo 2018

SKN ItaliAMO rozpoczęło kolejny rok akademicki od wzięcia udziału w targach naukowych Students’ Science Expo we Wrocławiu.

Wydarzenie to było wspaniałą okazją, aby odwiedzić słynną Halę Stulecia, znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Właśnie w jej wnętrzu 3 października można było przespacerować się między stoiskami, przy których prezentowały się studenckie koła naukowe. Wśród nich znalazło się także ItaliAMO, które reprezentowało Instytut Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego pośród setki innych kół z całego kraju.

Dzięki pierwszym targom naukowym na skalę ogólnopolską nasze reprezentantki miały ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla prof. Kluszczyńskiego

Na początku października w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się miejska Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019. Podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W gronie laureatów znalazł się prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

Komisja konkursowa nagrodziła prof. Kluszczyńskiego za szczególne zasługi z zakresu upowszechniania kultury (sztuki współczesnej). Podkreślono m.in. zaangażowanie laureata na rzecz lokalnego środowiska i pomoc we współtworzeniu młodego oblicza ...

Czytaj dalej →
0

Nowy rok akademicki oficjalnie zainaugurowany

28 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/19, w której wzięli udział studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Filologicznym UŁ.

Swoje słowa do przybyłych na uroczystość skierowali Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Joanna Jabłkowska oraz prorektor UŁ ds. studenckich dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak. Oboje zgodnie przekonywali zgromadzoną na auli młodzież, że właśnie rozpoczyna najpiękniejszy etap swojego życia.

Świeżo upieczeni studenci mają też za sobą pierwszy wykład akademicki. Reprezentanci kierunków neofilologicznych wysłuchali wystąpienia ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie dotyczące wdrażania w UŁ zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0

29 października (poniedziałek) o godz. 14:00 w auli A1 odbędzie się spotkanie dotyczące wdrażania w UŁ zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 VII 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

W spotkaniu wezmą udział:

JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski;

Prorektor ds. Nauki prof. Elżbieta Żądzińska;

Prorektor ds. Kształcenia prof. Sławomir Cieślak;

Kanclerz UŁ dr Rafał Majda.

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Zachęcamy do udziału wszystkich pracowników Wydziału.

 

Czytaj dalej →
0

Nowy punkt gastronomiczny na terenie Wydziału

Na terenie Wydziału Filologicznego UŁ rozpoczyna swoją działalność nowy punkt gastronomiczny.

W ofercie Źródła, bo taką nazwę nosi to miejsce, znajdować się będą:

– świeżo palona kawa z łódzkiej palarni Asteria oraz czekolada z ekspresu;
– herbata;
– zimne napoje;
– smoothies owocowo-warzywne;
– sałatki;
– świeże owoce;
– kanapki na zimno i na gorąco;
– jogurty z owocami, muffiny;
– cold brew (nitro ), czyli naturalny energetyk z kawy macerowanej na zimno (ekstremalnie duża ilość kofeiny).

Punkt będzie działać od poniedziałku do ...

Czytaj dalej →
0

Dialektologiczny obóz naukowy na Orawie

W dniach 19-26 lipca 2018 r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ pod opieką prof. Ireny Jaros oraz prof. Katarzyny Sicińskiej uczestniczyli w dialektologicznym badawczym obozie terenowym w Zubrzycy Górnej na Orawie.

Badania gwar orawskich zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolska Źródłem Tradycji” (zadanie „Etno-Wędrówki”), mającego na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie Małopolski. Kierownikiem naukowym obozu był prof. Józef Kąś z Uniwersytetu ...

Czytaj dalej →
0

Księgarnia PWN rozpoczyna działalność na Wydziale Filologicznym UŁ

21 września na poziomie -1 odbyło się oficjalne otwarcie księgarni PWN, która tym samym dołączyła do innych punktów usługowych na naszym Wydziale.

W ofercie księgarni znajdują się: literatura piękna, naukowa, książki do nauki języków obcych, pełna oferta Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych wydawnictw naukowych. W pierwszym tygodniu funkcjonowania księgarni  obowiązuje rabat 25% na wszystkie książki z oferty.

Księgarnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Zapraszamy na zakupy!

Czytaj dalej →
0

Zostań doktorantem UŁ!

Zajmują się infrastrukturą kolejową w Polsce, badają wpływ roślin i związków występujących w przyrodzie na nasze zdrowie, analizują wady systemu wyborczego w Polsce, wykładają nawet za granicą – a to tylko część badań i działań! Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego to grono zdolnych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się na zdobycie kolejnego stopnia naukowego, ale przede wszystkim, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu kariery naukowej. Można jeszcze do nich dołączyć!


Rekrutacja trwa

Studia doktoranckie, nazywane często studiami III stopnia, odbywają się obecnie na ...

Czytaj dalej →
0

Nasi wykładowcy ze stypendiami dla wybitnych młodych naukowców

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Miło nam poinformować, że na liście stypendystów ogłoszonej 17 września znalazło się 3 naszych pracowników:

  • dr Zofia Brzozowska (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ);
  • dr Marek Majer (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ);
  • dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ).

Laureaci będą otrzymywać stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres najbliższych 3 lat.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Nagroda Idol 2018 dla Uniwersytetu Łódzkiego

14 września w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND miało miejsce wydarzenie „Łódź – miasto przyjazne dla niewidomych” zorganizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

W ramach imprezy odbyła się konferencja merytoryczna oraz piknik integracyjny. Podczas konferencji, oprócz części merytorycznej, rozdane zostały nagrody w konkursie IDOL 2018. Miło nam poinformować, że Uniwersytet Łódzki otrzymał I miejsce w kategorii „Uczelnia” za wspieranie badań nad audiodeskrypcją (werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku). Nagroda IDOL ...

Czytaj dalej →
0
Page 5 of 9 «...34567...»