Zasady korzystania z biblioteki wydziałowej oraz BUŁ

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.


Od dnia 5 lipca do końca sierpnia br. Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek w godz.: 10.00 – 14.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA.
Więcej informacji na stronie http://biblfilolog.uni.lodz.pl/


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego:

Zasady korzystania z usług Biblioteki UŁ dostępne są na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/

📌 Komunikat nr 13 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu ...

Czytaj dalej →
0

Letnia sesja egzaminacyjna – komunikat Rektor UŁ / Summer examination session – Rector’s announcement

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pytań o tryb przeprowadzania najbliższej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim uprzejmie informuję, że ukazał się Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Zgodnie z jego treścią, letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa. O ewentualnej zmianie formy egzaminu decydować będą dziekani wydziałów.

Życzę Państwu serdecznie owocnej i spokojnej sesji egzaminacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

due to the ...

Czytaj dalej →
0

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. na Wydziale Filologicznym UŁ

Szanowni Państwo, 

W sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r.

 1. Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora z dnia 17.05.2021 r. letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w formie stacjonarnej egzaminów weryfikujących umiejętności praktyczne. Dotyczy to wyjątkowo uzasadnionych przypadków jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie egzaminu zdalnie lub egzamin wymusza korzystanie z urządzeń specjalistycznych. W takich przypadkach zostanie podjęta przez Dziekana Wydziału indywidualna decyzja.  

W związku z tym informuję, że:

 1. Egzaminy ustne powinny odbywać się – poza koniecznymi wyjątkami – ...
Czytaj dalej →
0

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,
zaistniała sytuacja rodzi wiele wątpliwości dotyczących funkcjonowania Wydziału. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wpis będzie na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy również do zaglądania na stronę covid19.uni.lodz.pl, gdzie na bieżąco publikowane są wszystkie komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji na uczelni.

 

 

Czytaj dalej →
0

Semestr letni 2021 – komunikat Rektor UŁ

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ, w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Państwa pytaniami o jego planowaną formę informuję, że tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie. Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić zdalnie.

Pomimo rozpoczęcia w Polsce szczepień przeciw Covid-19 nie mamy podstaw, by zakładać, że będziemy mogli w najbliższych miesiącach wprowadzić stacjonarny lub choćby w dużo większej mierze hybrydowy tryb zajęć.

Ponadto, nawet w przypadku, gdyby taka ...

Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie ...
Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (NAUCZYCIELE AKADEMICCY)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Budynek Wydziału otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.
 • Zaleca się ...
Czytaj dalej →
0

Komunikat dotyczący organizacji pracy Wydziału w związku z nowymi obostrzeniami (aktualizacja 09.11.)

Aktualizacja (09.11.2020 r.):

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu Pani Rektor z 1 listopada 2020 r. o możliwości przeprowadzania zajęć praktycznych w formie stacjonarnej informujemy, że niektóre kierunki podjęły decyzję o częściowym powrocie do nauczania w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie dostępny jest poniżej:

Czytaj dalej →
0

Komunikat Pani Dziekan dotyczący zajęć zaplanowanych na 28 października

Szanowni Państwo,

wiele grup studenckich zwracało się wczoraj do kolegium dziekańskiego z prośbą o zwolnienie z udziału w zajęciach w środę, 28.10.2020 i umożliwienie wsparcia planowanego protestu przeciw ostatniemu postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego. Z podobną prośbą zwracali się także niektórzy pracownicy.

Proszę, by zgodzili się Państwo na odwołanie zajęć w środę, jeśli studenci z taką prośbą wystąpią. Zajęcia te powinny zostać odrobione w innym terminie, ustalonym przez pracownika w porozumieniu ze studentami. To może być czas przerwy przeznaczonej na przygotowanie do egzaminów.

Pracownicy mogą ...

Czytaj dalej →
0

VIII edycja projektu mentorskiego

Do końca października br. potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten – niezmiennie od ośmiu lat – skierowany jest do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – w tej edycji będzie ich blisko 40 – wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Kim jest mentee? Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie ...

Czytaj dalej →
0

Księgarnia PWN ponownie otwarta

Od 1 października księgarnia PWN znajdująca się na poziomie -1 w budynku Wydziału Filologicznego wznawia pracę.
Księgarnia będzie czynna bez zmian, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Osobom, które nie mogą pojawić się w księgarni osobiście, proponujemy zakupy poprzez naszą stronę internetową:
http://lodzkopcinskiego.ksiegarnienaukowe.pl/

Zamówienia składane przez stronę mogą zostać dostarczone kurierem (po opłaceniu lub z opcją płatności za pobraniem) lub można odebrać je osobiście w księgarni (przy ...

Czytaj dalej →
0

MS Office – nowe konta na UŁ

Wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021 na naszej Uczelni wprowadzone zostaną usprawnienia usług informatycznych dla całej społeczności UŁ – studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych. Od tego momentu będzie można korzystać z rozszerzonego i darmowego pakietu MS Office 365 Professional Plus. Każdy z nas będzie mógł instalować pakiet na swoich prywatnych urządzeniach. Ulepszenia pozwolą również na szybsze i łatwiejsze komunikowanie się za sprawą aplikacji MS Teams.

W rozpoczynającym się właśnie semestrze cała społeczność Uniwersytetu Łódzkiego otrzyma dostęp do nowych domen. Wprowadzane przez nas usprawnienia nie tylko ...

Czytaj dalej →
0

Informacja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Filologicznego,
w związku z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r., którego pełna treść znajduje się tutaj, uprzejmie wyjaśniamy, że nadal pozostają w mocy ograniczenia sanitarne, w wyniku których część sal w budynku Wydziału Filologicznego została całkowicie wyłączona z użytkowania, w pozostałych zaś zmniejszona została liczba dostępnych miejsc. Wskutek tego zajęcia w trybie stacjonarnym (wszystkie zajęcia w budynku Wydziału) lub mieszanym (spotkania w budynku Wydziału raz w miesiącu) będą ...

Czytaj dalej →
0

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

I. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 25 września 2020 r. W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

 • wysłać na adres:
  Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  90-236, ul. Pomorska 171/173
  (z dopisanym kierunkiem studiów)
 • przesłać mailem na adres pracownika biura ...
Czytaj dalej →
0

Kalendarz akademicki

📆 Kalendarz akademicki 2020/2021

📆 Kalendarz akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022

Czytaj dalej →
0

Grafik pracy administracji Wydziału oraz wykaz adresów mailowych

W związku z zagrożeniem epidemicznym administracja pracuje w trybie mieszanym (praca zdalna + dyżury stacjonarne w wybrane dni w miesiącu).

Aktualny grafik pracy administracji dostępny jest na stronie: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik

Przed wizytą na Wydziale prosimy o kontakt z pracownikiem drogą mailową i umówienie/potwierdzenie terminu spotkania.

Biuro ds. Obsługi Studentów
Kierownik Biura

 

Czytaj dalej →
0