Nauczanie zdalne dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego od 29 XI do 23 XII 2021 r.

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 24 listopada 2021r.

W terminie od 29 listopada 2021r. do 23 grudnia 2021r. zarządzam zdalne nauczanie dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego.
Od niniejszego zarządzenia mogą być zastosowane wyjątki:
Zajęcia, które wymagają obecności studentów/studentek w sali ze względów dydaktycznych (np. zajęcia z wymowy) lub zajęcia wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu (np. komputerowe, logopedyczne) mogą być przeprowadzone w budynku.

W terminie do piątku 26 listopada 2021r. kierownicy jednostek mają obowiązek sporządzić wykaz zajęć, które ze względu ...

Czytaj dalej →
0

Stypendyści programu „Młodzi w Łodzi”

Siedmioro studentów Wydziału Filologicznego UŁ znalazło się w gronie stypendystów programu „Młodzi w Łodzi”.

Stypendia przyznawane są co roku najlepszym studentom łódzkich uczelni wybranym przez pracodawców – partnerów programu. Poniżej zamieszczamy listę tegorocznych stypendystów z naszego Wydziału.

 

Stypendium ufundowane przez firmę PHILIPS:

 • Aleksandra Wybraniec, studentka kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Kurs języka rosyjskiego fundowany przez Społeczną Akademię Nauk:

 • Piotr Lipski, student kierunku filologia włoska
 • Aleksandra Stobieniecka, studentka kierunku dziennikarstwo międzynarodowe
 • Sandra Zielińska, studentka kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Kurs języka angielskiego fundowany przez Uniwersytet Łódzki:

 • Michał Biesiada, student ...
Czytaj dalej →
0

Nagroda Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Ruszyła kolejna edycja Stypendium Santander Universidades dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do składania aplikacji. Tym razem intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich postawę przedsiębiorczą, działalność na rzecz uczelni i poza nią, aktywność społeczną, współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Do przyznania jest 50 stypendiów o łącznej wartości 50 000 zł.

Nabór trwa do 30 listopada 2021, nie zwlekaj z aplikowaniem!

 

Więcej informacji na stronie https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_ul_2021

Wiadomość wygasa dnia: 2021-11-30

Czytaj dalej →
0

Startuje Akademia Przedsiębiorczości #UniLodz

22 listopada na uniwersyteckiej platformie Moodle startuje Akademia Przedsiębiorczości #UniLodz.

Akademia to nowy i unikalny cykl video składający się z sześciu modułów, który ma inspirować do zakładania własnej działalności gospodarczej. Jej celem jest zachęcenie studentów do przedsiębiorczości produktywnej, zrównoważonej i etycznej. Uczymy myśleć i działać przedsiębiorczo, jednocześnie podkreślając rolę przedsiębiorczości w budowaniu wartości dla społeczeństwa. 

Akademia Przedsiębiorczości #UniLodz   

Kurs został przygotowany we współpracy z najlepszymi ...

Czytaj dalej →
0

Wybitni absolwenci po raz kolejny wesprą studentów

Do 14 listopada potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają naszych studentów w znajdowaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska ...

Czytaj dalej →
0

Informacja nt. testu diagnostycznego z języka obcego

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: „Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich ...

Czytaj dalej →
0

Diagnostic test specifying the level of knowledge of the foreign modern language

Dear students,

On 18 June 2021 the Senate of University of Lodz passed resolution No 206 stipulated the rules students should apply to learn modern foreign languages.

Pursuant to § 1 of the Act, graduate from the BA university courses offered by the University of Lodz should demonstrate the language skills indispensable in the fields under study, in compliance with the requirements specified for level B2 in the Common European Framework of References for Languages,

§ 2 stipulates that „Graduate from the MA ...

Czytaj dalej →
0

Trwa nabór na stypendia i darmowe szkolenia

W ramach współpracy z Santander Universidades po raz kolejny mamy przyjemność ogłosić nabór wniosków na Nagrodę Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodatkowo w jesiennej edycji Stypendiów Santander studenci, doktoranci i pracownicy mogą korzystać z projektów ogólnopolskich oraz globalnych. Stypendia oferują rozwój kompetencji cyfrowych, językowych a także branżowych z zakresu marketingu, ekonomii, bankowości, liderstw itd. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowanie.

Obecnie trwają nabory na:

 • Nagroda Santander Universidades dla studentów i doktorantów UŁ – 50 nagród dla studentów i doktorantów osiągających wysokie ...
Czytaj dalej →
0

Stypendium od firmy PHILIPS dla studentów wybranych kierunków na UŁ

Studiujesz filologię germańską lub romańską, albo lingwistykę na UŁ bądź management and production engineering lub Gestion Et Technologie na PŁ? Masz szanse na jednorazowe stypendium w wysokości 8000 zł od firmy PHILIPS!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:
– studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku management and production engineering; ...

Czytaj dalej →
0

Parking studencki

Szanowni Studenci Wydziału Filologicznego UŁ!

Mając na celu ograniczenie możliwości wjazdu na parking osobom nieuprawnionym, a tym samym zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla studentów, przy wjeździe na parking zainstalowany został system na KARTĘ WJAZDOWĄ. Posiadaczem karty może być tylko i wyłącznie student Wydziału Filologicznego.

W celu nabycia karty wjazdowej należy zapoznać się z regulaminem parkingu studenckiego, a wypełniony wniosek wysłać na adres parking@filologia.uni.lodz.pl lub umieścić w skrzynce korespondencyjnej zamontowanej przy wejściu ...

Czytaj dalej →
0

#OtwartyUniLodz – ułatwiamy szczepienia!

Uniwersytet Łódzki przygotował dodatkowe możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

W najbliższych dniach w kilku punktach kampusu UŁ staną szczepieniobusy:

 • wtorek (19.10), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (ul. POW 3/5),
 • środa (20.10.), Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (ul. J. Matejki 32),
 • czwartek (21.10), Wydział Filozoficzno-Historyczny (ul. Lindleya 3, Stary Rektorat UŁ).

W tych punktach w godzinach 9:00-16:00 każdy ze studentów i pracowników będzie mógł natychmiastowo skorzystać ze szczepionki. Szczepienia wykonywane będą preparatami Pfizer oraz Johnson & Johnson. Będą tam mogły także przyjąć trzecią dawkę osoby, które się ...

Czytaj dalej →
0

Profesjonalne szkolenia dla studentów – ankieta Biura Karier UŁ

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, 

w nowym roku akademickim wraz z Biurem Karier UŁ rozpoczęliśmy prace nad specjalną ofertą dla Was – pakietem profesjonalnych szkoleń, rozwijających umiejętności i kompetencje szczególnie cenione na rynku pracy (m.in. zarządzanie projektami, social media marketing, grafika komputerowa etc).

Planowane szkolenia z pewnością poszerzą Waszą wiedzę akademicką zwiększając szanse na znalezienie wymarzonej pracy lub prowadzenie własnego biznesu. 

Szczegóły: 

 • szkolenia obejmą studentów studiów dziennych (studia I stopnia – 2 i 3 rok, studia II stopnia);
 • realizacja szkoleń: kwiecień 2022 – wrzesień 2023, 
 • wszystkie ...
Czytaj dalej →
0

Otwarty nabór do Programu wymiany osobowej dla studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otwiera nabór w ramach współpracy bilateralnej 2022/2023.

W ramach Programu wymiany osobowej studentów można zrealizować wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.

Więcej informacji dla studentów:https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2021/studenci-2021

Zachęcamy do składania ...

Czytaj dalej →
0

Trwa rekrutacja do AIESEC

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 120 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Od ponad 70 lat rozwijamy w młodych ludziach uniwersalne kompetencje poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. W Polsce jesteśmy obecni w 13 największych ośrodkach akademickich, gdzie za pośrednictwem realizowanych w zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie. Poprzez organizowanie projektów społecznych nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nowe pasje i ...

Czytaj dalej →
0

Program stypendialny „Młodzi w Łodzi”

Łódź posiada szeroką i zintegrowaną ofertę dla studentów. Renomowane uczelnie, wyjątkowe kierunki studiów oraz unikalny w skali kraju program Młodzi w Łodzi to nasze główne atuty. 

Oferujemy m.in.: praktyki i staże u najlepszych łódzkich pracodawców, miejski program stypendialny oraz program stypendiów fundowanych przez łódzkich pracodawców, bezpłatne szkolenia, wizyty w łódzkich firmach czy studencką kartę rabatową w aplikacji mobilnej.

1 października 2021 r. wystartowała rekrutacja do kolejnej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.

W dotychczasowych edycjach programu stypendialnego Młodzi ...

Czytaj dalej →
0

Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

Szanowni Państwo,
przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pli opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2021-30.09.2022 r. Natomiast ...

Czytaj dalej →
0

Nabór do SKN ItaliAMO

Drodzy Studenci,

na pewno mieliście już okazję dowiedzieć się o funkcjonowaniu na naszym Wydziale Koła Italianistów „ItaliAMO” prowadzonego pod opieką prof. Artura Gałkowskiego.

Koło jest najbardziej znane z wydawanego przez nie periodyku popularnonaukowego o nazwie „ItaliAMO” oraz konkursu „Recensiamo ItaliAMO”. Oba te przedsięwzięcia skupiają się na rozwoju kompetencji związanych z pisaniem tekstów i tłumaczeniem ich na język włoski lub z języka włoskiego.

Tematyka periodyku jest bardzo szeroka – interesuje nas wszystko to, co jest związane z Włochami 😊. Niemniej, od kilku lat Koło ...

Czytaj dalej →
0

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/22 (zapis wideo z uroczystości+fotorelacja)

30 września oficjalnie zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. Wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udział w uroczystości, zachęcamy do odtworzenia materiałów wideo z tego wydarzenia.

Inauguracja dla studentów kierunków kulturoznawczych i innych

• dziennikarstwo międzynarodowe • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych • filologia polska • informacja w środowisku cyfrowym • informatologia z biznesowym językiem angielskim • kultura i sztuka współczesna • kulturoznawstwo • logopedia • logopedia z audiologią • media audiowizualne i kultura ...

Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022 (STUDENCI)

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku.
  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną należy zrezygnować z przyjścia na zajęcia stacjonarne i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wykładowcę;
 • Sugerowany jest kontakt z pracownikami administracji za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, należy poprosić z wyprzedzeniem o wyznaczenie terminu i ...
Czytaj dalej →
0

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/22

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Filologicznym UŁ odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek)
w auli A1 w budynku Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173.

Uroczystość zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odbędzie się w dwóch turach, zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na poszczególne kierunki studiów.

Uwaga! Liczba miejsc w auli jest ograniczona do 200, uczestnicy inauguracji będą zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca. Osoby towarzyszące studentom I roku nie będą mogły brać udziału w uroczystości.

Przebieg inauguracji będzie można później ...

Czytaj dalej →
0

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków, na których przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące przebiegu studiów.

Harmonogram spotkań prezentuje się następująco:

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (I stopień)
📋
01.10.2021, godz. 9:30
💻 
Spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (link do spotkania)

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (II stopień)
📋 
30.09.2021, godz.12:00
💻 
Spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (link do spotkania)

Dziennikarstwo międzynarodowe
📋 
30.09.2021, godz.12:00-13:00
🚪
sala -27 (poziom -1)

Filmoznawstwo ...

Czytaj dalej →
0

Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych na naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji znajdują się w linkach zamieszczonych pod informacją nt. danego kierunku studiów.

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism , szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych, a także wszechstronne przygotowanie słuchaczy (także absolwentów specjalności nauczycielskich i czynnych nauczycieli) w zakresie pracy z użyciem ...

Czytaj dalej →
0

Informacja dotycząca przedłużania legitymacji studenckich

Drodzy Studenci,
w trosce o Wasze bezpieczeństwo Wydział Filologiczny zdecydował, że w terminie 07.10.-14.10.2021 r. przeprowadzi „akcję legitymacje” polegającą na grupowym przedłużaniu legitymacji studenckich.

Pracownik Dziekanatu (Biura ds. Obsługi Studenta) w trakcie wybranych zajęć odbywających się w siedzibie Wydziału (po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia) zbierze od Państwa legitymacje studenckie, następnie przedłuży ich ważność i rozda je pod koniec zajęć.

Studenci, którzy nie skorzystają z grupowego przedłużania legitymacji, proszeni są o kontakt z pracownikiem Dziekanatu (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia indywidualnego terminu ...

Czytaj dalej →
0

Konto UŁ dla nowych studentów

Osoby, które rozpoczynają studia na Uniwersytecie Łódzkim – studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych, otrzymają swoje konto UŁ. Pozwala ono korzystać z poczty studenckiej wraz z całym pakietem MS Office 365 Professional Plus oraz z systemów UŁ.

Konto to nie tylko ułatwia wszystkim korzystanie z systemów i usług informatycznych funkcjonujących w ramach UŁ, ale wprowadza też porządek w komunikacji między studentami, doktorantami i pracownikami.

Studencie, doktorancie, słuchaczu studiów podyplomowych – zaczynasz studia na UŁ? 

Jeśli rozpoczynasz studia na Uniwersytecie Łódzkim, to ...

Czytaj dalej →
0

Druga tura rekrutacji na studia

Informujemy, że wystartowała druga tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22. Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które można się rejestrować w serwisie rekrutacyjnym.

Druga faza rekrutacji na kierunki Wydziału Filologicznego UŁ potrwa do 17 września.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • kulturoznawstwo

Cały czas trwa również pierwsza faza rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim (rejestracja możliwa do 10 września).

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna z ...
Czytaj dalej →
0

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

 


 1. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł.  na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

 • wysłać na adres:

Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

90-236, ul. Pomorska 171/173

(z dopisanym kierunkiem studiów)

 • przesłać mailem na adres ...
Czytaj dalej →
0

List do studentów

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki zacznie się u nas w gmachu. Ponieważ nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy wyłączyć z zajęć najmniejsze sale i maksymalnie uruchomić sale duże. Dlatego wykłady i część innych zajęć będą się odbywały zdalnie. Mamy jednak nadzieję, że większość zajęć będzie mogła być zorganizowana w gmachu – być może w całości, być może hybrydowo.

Plan będzie ułożony tak, by mogli Państwo łączyć się online z domu, z akademika, a na życzenie, po zameldowaniu ...

Czytaj dalej →
0

Procedury związane z odbiorem dyplomu

Przedstawiamy procedury związane z odbiorem dyplomu.

Przed odbiorem dyplomu należy:
1. rozliczyć się z elektronicznej karty obiegowej (online USOSweb)
2. przekazać do Biura Obsługi Studenta Wydziału Filologicznego (Dziekanatu) (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź umieszczając w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku Wydziału Filologicznego od ul. Narutowicza) dowód wniesienia opłaty 60 zł (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019 i wcześniej) za dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy (tzw. komplet dyplomu)

Na wniosek ...

Czytaj dalej →
0

Zasady korzystania z biblioteki wydziałowej oraz BUŁ

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.


Od dnia 5 lipca do końca sierpnia br. Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek w godz.: 10.00 – 14.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA.
Więcej informacji na stronie http://biblfilolog.uni.lodz.pl/


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego:

Zasady korzystania z usług Biblioteki UŁ dostępne są na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/

📌 Komunikat nr 13 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu ...

Czytaj dalej →
0

Zasady korzystania z wydziałowego książkomatu

7 czerwca br. udostępniony został dla naszych czytelników książkomat.


Urządzenie znajduje się w przedsionku wejścia bocznego do budynku Wydziału Filologicznego i będzie dostępne w systemie 24/7. Aby wejść do przedsionka poza godzinami otwarcia Wydziału, należy przyłożyć do czytnika znajdującego się na drzwiach zewnętrznych kartę biblioteczną lub legitymację studencką.

UWAGA!
Aby korzystać z książkomatu osoby, które zapisały się do biblioteki zdalnie, muszą aktywować legitymację/kartę biblioteczną osobiście w naszej bibliotece lub w BUŁ.

Przepisy porządkowe korzystania z książkomatu w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ od ...

Czytaj dalej →
0

Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora UŁ nr 79 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 https://baw.uni.lodz.pl/d/52313/5/

Zarządzanie Rektora UŁ nr 130 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim.

https://baw.uni.lodz.pl/d/52638/5/

Czytaj dalej →
0

Legitymacja studencka w telefonie? Zamów i korzystaj!

Do tej pory na każdej uczelni wyższej obowiązującą formą legitymacji były plastikowe blankiety ELS. W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim wdrażamy nową możliwość, dzięki której studenci będą mogli przechowywać swoje dokumenty na smartfonach. Wszystko za sprawą mLegitymacji.

MLegitymacja jest to elektroniczna wersja tradycyjnego, plastikowego dokumentu ELS, jaki do tej pory obowiązywał na naszej uczelni. Posiada ona taką samą moc prawną, jak jej fizyczny odpowiednik. Oznacza to, że posługując się nią można potwierdzić swój status studenta, a także skorzystać z wszelkich ustawowych ulg, zniżek i zwolnień ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie dla kandydatek i kandydatów na wyjazdy ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online dla studentek i studentów (filologii polskiej, logopedii, dziennikarstwa, bibliologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, nowych mediów, produkcji teatralnej oraz wszystkich innych zainteresowanych) poświęcone wyjazdom zagranicznym w ramach programu ERASMUS+.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego (środa) o godzinie 10.00 przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Link do spotkania

Czytaj dalej →
0

Semestr letni 2021 – komunikat Rektor UŁ

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ, w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Państwa pytaniami o jego planowaną formę informuję, że tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie. Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić zdalnie.

Pomimo rozpoczęcia w Polsce szczepień przeciw Covid-19 nie mamy podstaw, by zakładać, że będziemy mogli w najbliższych miesiącach wprowadzić stacjonarny lub choćby w dużo większej mierze hybrydowy tryb zajęć.

Ponadto, nawet w przypadku, gdyby taka ...

Czytaj dalej →
0

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022

Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-27. Pozwoli to wnioskować o dofinansowanie unijne na realizację projektów, w ramach których będzie można studiować za granicą w uczelniach partnerskich i odbywać praktyki w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (począwszy od roku akademickiego 2021/2022).

Zachęcamy wszystkich studentów do składania dokumentów na zagraniczne mobilności w ramach programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że wyjazdy wkrótce staną się znowu normalnością, dzięki czemu będziecie mogli zdobywać wiedzę również w uczelniach zagranicznych, w pełni uczestnicząc ...

Czytaj dalej →
0

Informacje dla nowych studentów

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2020 / Library Training 2020.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia ...

Czytaj dalej →
0

Obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas zajęć stacjonarnych

Z uwagi na nowe rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa oraz ust we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba.

Oznacza to, że studenci zobowiązani są do noszenia maseczki, przyłbicy lub innej osłony ust i nosa również podczas zajęć stacjonarnych odbywających się na Wydziale.

Wykładowca prowadzący zajęcia ma obowiązek stosowania osłony ust oraz nosa do momentu zajęcia ...

Czytaj dalej →
0
Page 1 of 2 12