Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/22

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Filologicznym UŁ odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek)
w auli A1 w budynku Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173.

Uroczystość zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odbędzie się w dwóch turach, zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na poszczególne kierunki studiów.

Uwaga! Liczba miejsc w auli jest ograniczona do 200, uczestnicy inauguracji będą zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca. Osoby towarzyszące studentom I roku nie będą mogły brać udziału w uroczystości.

Przebieg inauguracji będzie można później ...

Czytaj dalej →
0

Komunikat dotyczący potrzeby przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Informujemy, że z uwagi na wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie stracą swoją ważność 14 października.

Z uwagi na powyższe wszyscy studenci zobowiązani będą do przedłużenia ważności legitymacji w dziekanacie. O tym, w jaki sposób będzie można tego dokonać poinformujemy w oddzielnym komunikacie w drugiej połowie września.

Czytaj dalej →
0

Konto UŁ dla nowych studentów

Osoby, które rozpoczynają studia na Uniwersytecie Łódzkim – studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych, otrzymają swoje konto UŁ. Pozwala ono korzystać z poczty studenckiej wraz z całym pakietem MS Office 365 Professional Plus oraz z systemów UŁ.

Konto to nie tylko ułatwia wszystkim korzystanie z systemów i usług informatycznych funkcjonujących w ramach UŁ, ale wprowadza też porządek w komunikacji między studentami, doktorantami i pracownikami.

Studencie, doktorancie, słuchaczu studiów podyplomowych – zaczynasz studia na UŁ? 

Jeśli rozpoczynasz studia na Uniwersytecie Łódzkim, to ...

Czytaj dalej →
0

Druga tura rekrutacji na studia

Informujemy, że wystartowała druga tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22. Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które można się rejestrować w serwisie rekrutacyjnym.

Druga faza rekrutacji na kierunki Wydziału Filologicznego UŁ potrwa do 17 września.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • kulturoznawstwo

Cały czas trwa również pierwsza faza rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim (rejestracja możliwa do 10 września).

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna z ...
Czytaj dalej →
0

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

 


 1. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł.  na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

 • wysłać na adres:

Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

90-236, ul. Pomorska 171/173

(z dopisanym kierunkiem studiów)

 • przesłać mailem na adres ...
Czytaj dalej →
0

List do studentów

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki zacznie się u nas w gmachu. Ponieważ nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy wyłączyć z zajęć najmniejsze sale i maksymalnie uruchomić sale duże. Dlatego wykłady i część innych zajęć będą się odbywały zdalnie. Mamy jednak nadzieję, że większość zajęć będzie mogła być zorganizowana w gmachu – być może w całości, być może hybrydowo.

Plan będzie ułożony tak, by mogli Państwo łączyć się online z domu, z akademika, a na życzenie, po zameldowaniu ...

Czytaj dalej →
0

Procedury związane z odbiorem dyplomu

Przedstawiamy procedury związane z odbiorem dyplomu.

Przed odbiorem dyplomu należy:
1. rozliczyć się z elektronicznej karty obiegowej (online USOSweb)
2. przekazać do Biura Obsługi Studenta Wydziału Filologicznego (Dziekanatu) (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź umieszczając w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku Wydziału Filologicznego od ul. Narutowicza) dowód wniesienia opłaty 60 zł (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019 i wcześniej) za dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy (tzw. komplet dyplomu)

Na wniosek ...

Czytaj dalej →
0

Zasady korzystania z biblioteki wydziałowej oraz BUŁ

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.


Od dnia 5 lipca do końca sierpnia br. Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek w godz.: 10.00 – 14.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA.
Więcej informacji na stronie http://biblfilolog.uni.lodz.pl/


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego:

Zasady korzystania z usług Biblioteki UŁ dostępne są na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/

📌 Komunikat nr 13 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu ...

Czytaj dalej →
0

Zasady korzystania z wydziałowego książkomatu

7 czerwca br. udostępniony został dla naszych czytelników książkomat.


Urządzenie znajduje się w przedsionku wejścia bocznego do budynku Wydziału Filologicznego i będzie dostępne w systemie 24/7. Aby wejść do przedsionka poza godzinami otwarcia Wydziału, należy przyłożyć do czytnika znajdującego się na drzwiach zewnętrznych kartę biblioteczną lub legitymację studencką.

UWAGA!
Aby korzystać z książkomatu osoby, które zapisały się do biblioteki zdalnie, muszą aktywować legitymację/kartę biblioteczną osobiście w naszej bibliotece lub w BUŁ.

Przepisy porządkowe korzystania z książkomatu w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ od ...

Czytaj dalej →
0

Letnia sesja egzaminacyjna – komunikat Rektor UŁ / Summer examination session – Rector’s announcement

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pytań o tryb przeprowadzania najbliższej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim uprzejmie informuję, że ukazał się Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Zgodnie z jego treścią, letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa. O ewentualnej zmianie formy egzaminu decydować będą dziekani wydziałów.

Życzę Państwu serdecznie owocnej i spokojnej sesji egzaminacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

due to the ...

Czytaj dalej →
0

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. na Wydziale Filologicznym UŁ

Szanowni Państwo, 

W sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r.

 1. Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora z dnia 17.05.2021 r. letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w formie stacjonarnej egzaminów weryfikujących umiejętności praktyczne. Dotyczy to wyjątkowo uzasadnionych przypadków jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie egzaminu zdalnie lub egzamin wymusza korzystanie z urządzeń specjalistycznych. W takich przypadkach zostanie podjęta przez Dziekana Wydziału indywidualna decyzja.  

W związku z tym informuję, że:

 1. Egzaminy ustne powinny odbywać się – poza koniecznymi wyjątkami – ...
Czytaj dalej →
0

Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora UŁ nr 79 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 https://baw.uni.lodz.pl/d/52313/5/

Zarządzanie Rektora UŁ nr 130 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim.

https://baw.uni.lodz.pl/d/52638/5/

Czytaj dalej →
0

Legitymacja studencka w telefonie? Zamów i korzystaj!

Do tej pory na każdej uczelni wyższej obowiązującą formą legitymacji były plastikowe blankiety ELS. W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim wdrażamy nową możliwość, dzięki której studenci będą mogli przechowywać swoje dokumenty na smartfonach. Wszystko za sprawą mLegitymacji.

MLegitymacja jest to elektroniczna wersja tradycyjnego, plastikowego dokumentu ELS, jaki do tej pory obowiązywał na naszej uczelni. Posiada ona taką samą moc prawną, jak jej fizyczny odpowiednik. Oznacza to, że posługując się nią można potwierdzić swój status studenta, a także skorzystać z wszelkich ustawowych ulg, zniżek i zwolnień ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie dla kandydatek i kandydatów na wyjazdy ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online dla studentek i studentów (filologii polskiej, logopedii, dziennikarstwa, bibliologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, nowych mediów, produkcji teatralnej oraz wszystkich innych zainteresowanych) poświęcone wyjazdom zagranicznym w ramach programu ERASMUS+.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego (środa) o godzinie 10.00 przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Link do spotkania

Czytaj dalej →
0

Semestr letni 2021 – komunikat Rektor UŁ

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ, w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Państwa pytaniami o jego planowaną formę informuję, że tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie. Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić zdalnie.

Pomimo rozpoczęcia w Polsce szczepień przeciw Covid-19 nie mamy podstaw, by zakładać, że będziemy mogli w najbliższych miesiącach wprowadzić stacjonarny lub choćby w dużo większej mierze hybrydowy tryb zajęć.

Ponadto, nawet w przypadku, gdyby taka ...

Czytaj dalej →
0

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022

Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-27. Pozwoli to wnioskować o dofinansowanie unijne na realizację projektów, w ramach których będzie można studiować za granicą w uczelniach partnerskich i odbywać praktyki w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (począwszy od roku akademickiego 2021/2022).

Zachęcamy wszystkich studentów do składania dokumentów na zagraniczne mobilności w ramach programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że wyjazdy wkrótce staną się znowu normalnością, dzięki czemu będziecie mogli zdobywać wiedzę również w uczelniach zagranicznych, w pełni uczestnicząc ...

Czytaj dalej →
0

Informacje dla nowych studentów

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2020 / Library Training 2020.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia ...

Czytaj dalej →
0

Obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas zajęć stacjonarnych

Z uwagi na nowe rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa oraz ust we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba.

Oznacza to, że studenci zobowiązani są do noszenia maseczki, przyłbicy lub innej osłony ust i nosa również podczas zajęć stacjonarnych odbywających się na Wydziale.

Wykładowca prowadzący zajęcia ma obowiązek stosowania osłony ust oraz nosa do momentu zajęcia ...

Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie ...
Czytaj dalej →
0

Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

 1. W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/-ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi MS Teams, Moodle lub innego wskazanego przez prowadzącego/-ą zajęcia.
 3. Na pierwszych zajęciach wykładowca/czyni omawia organizację zajęć, metody pracy i sposoby zaliczenia przedmiotu. Osoba prowadząca zajęcia określa termin i tryb zaliczenia zajęć, na których student/-ka był/-a nieobecny/-a.
 4. Spotkanie online rozpoczyna wykładowca/-czyni, zaś studenci i studentki do niego/niej dołączają. Uczestnicy zajęć zgłaszają się na nie punktualnie.
 5. W trakcie zajęć wszyscy studenci/-tki powinni/ny mieć ...
Czytaj dalej →
0

Komunikat dotyczący organizacji pracy Wydziału w związku z nowymi obostrzeniami (aktualizacja 09.11.)

Aktualizacja (09.11.2020 r.):

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu Pani Rektor z 1 listopada 2020 r. o możliwości przeprowadzania zajęć praktycznych w formie stacjonarnej informujemy, że niektóre kierunki podjęły decyzję o częściowym powrocie do nauczania w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie dostępny jest poniżej:

Czytaj dalej →
0

Komunikat Pani Dziekan dotyczący zajęć zaplanowanych na 28 października

Szanowni Państwo,

wiele grup studenckich zwracało się wczoraj do kolegium dziekańskiego z prośbą o zwolnienie z udziału w zajęciach w środę, 28.10.2020 i umożliwienie wsparcia planowanego protestu przeciw ostatniemu postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego. Z podobną prośbą zwracali się także niektórzy pracownicy.

Proszę, by zgodzili się Państwo na odwołanie zajęć w środę, jeśli studenci z taką prośbą wystąpią. Zajęcia te powinny zostać odrobione w innym terminie, ustalonym przez pracownika w porozumieniu ze studentami. To może być czas przerwy przeznaczonej na przygotowanie do egzaminów.

Pracownicy mogą ...

Czytaj dalej →
0

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 (transmisja online)

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filologicznym odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10:00 w trybie on-line (transmisja będzie dostępna na tej na stronie oraz za pośrednictwem facebookowego fanpage’a Wydziału – facebook.com/filolog.ul).

W ramach uroczystości odbędą się dwa wykłady inauguracyjne. Dla studentów kierunków takich, jak:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • dziennikarstwo międzynarodowe;
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych;
 • filologia polska;
 • informacja w środowisku cyfrowym;
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim;
 • kulturoznawstwo;
 • logopedia z audiologią;
 • logopedia;
 • nowe media i kultura cyfrowa;
 • produkcja ...
Czytaj dalej →
0

Komunikaty dotyczące szkoleń z BHP i prawa autorskiego na rok akademicki 2020/2021

📌 Informacje na temat obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020 r.


📌 Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu prawo autorskie  w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020 r.

Czytaj dalej →
0

Parking studencki

Szanowni Studenci Wydziału Filologicznego UŁ

Mając na celu ograniczenie możliwości wjazdu na parking osobom nieuprawnionym, a tym samym zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla studentów przy wjeździe na parking zainstalowany został system na KARTĘ WJAZDOWĄ. Posiadaczem karty może być tylko i wyłącznie student Wydziału Filologicznego.

W celu nabycia karty wjazdowej należy zapoznać się z regulaminem parkingu studenckiego, wypełniony wniosek  wysłać na adres parking@filologia.uni.lodz.pl lub umieścić w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej w wejściu bocznym ...

Czytaj dalej →
0

Komunikat Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej w sprawie przedłużenia sesji letniej roku akad. 2019/2020

Działając w oparciu o Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjęty uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. § 43 pkt.1 przesuwam termin składania egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot do 12 października 2020 r. oraz na podstawie § 54 pkt. 2 przedłużam termin zaliczenia seminarium dyplomowego, z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, do 31.10.2020 r., bez konieczności składania indywidualnych podań w wyżej wymienionych sprawach.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Czytaj dalej →
0

List Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej do studentów Wydziału Filologicznego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

z dużym niepokojem śledzimy Państwa komentarze w mediach społecznościowych związane z trybem kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021. Wpisy te nie uwzględniają faktycznego stanu prawnego. Aby uniknąć nieporozumień i rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej wyjaśniamy nasze stanowisko i zasady organizacji dydaktyki na Wydziale Filologicznym.

Zarządzenie Pana Rektora Różalskiego nr 160 z 20 sierpnia 2020 r. mówiło o przewadze kształcenia zdalnego i wprowadzeniu do gmachów jedynie tych zajęć, które nie mogą być prowadzone całkowicie online. W celu ...

Czytaj dalej →
0

Informacja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Filologicznego,
w związku z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r., którego pełna treść znajduje się tutaj, uprzejmie wyjaśniamy, że nadal pozostają w mocy ograniczenia sanitarne, w wyniku których część sal w budynku Wydziału Filologicznego została całkowicie wyłączona z użytkowania, w pozostałych zaś zmniejszona została liczba dostępnych miejsc. Wskutek tego zajęcia w trybie stacjonarnym (wszystkie zajęcia w budynku Wydziału) lub mieszanym (spotkania w budynku Wydziału raz w miesiącu) będą ...

Czytaj dalej →
0

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

I. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 25 września 2020 r. W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

 • wysłać na adres:
  Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  90-236, ul. Pomorska 171/173
  (z dopisanym kierunkiem studiów)
 • przesłać mailem na adres pracownika biura ...
Czytaj dalej →
0

Kalendarz akademicki

📆 Kalendarz akademicki 2020/2021

📆 Kalendarz akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022

Czytaj dalej →
0

Dostęp do sieci WiFi na Wydziale Filologicznym

W związku z uruchomieniem na terenie Wydziału sieci bezprzewodowej „Eduroam” informujemy, iż pełne uprawnienia dla zarejestrowanych studentów do korzystania z sieci „Filologia” będą obowiązywać do końca lutego 2016 roku. Po tym czasie pełny dostęp do internetu możliwy będzie jedynie za pośrednictwem sieci zabezpieczonej „Eduroam”, natomiast sieć otwarta „uni.lodz.pl” będzie dawała jedynie możliwość przeglądania stron www jednostek Uniwersytetu Łódzkiego.

Dane dostępowe do sieci „Eduroam” dla studentów są takie same jak do USOSweb’a PO AKTYWACJI KONTA W ACTIVE DIRECTORY (identyfikator w postaci: imie.nazwisko@unilodz.eu)

Studenci ...

Czytaj dalej →
0