Nabór tekstów do czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”

Redakcja kwartalnika „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” zaprasza do składania artykułów do numeru tematycznego (4/2022), poświęconego przedstawieniu, zestawieniu oraz analizie wzajemnych relacji, oddziaływań i dialogu, pomiędzy – z jednej strony, literaturą polską z drugiej zaś, literaturami języka hiszpańskiego (hiszpańską i latynoamerykańską).

Interesują nas wzajemne interakcje i korelacje między polskimi i hiszpańskojęzycznymi tekstami literackimi; zarówno procesy konwergencji, jak i dywergencji: literatura polska i literatury języka hiszpańskiego przedstawione zarówno w ich odmienności, jak i tożsamości; postrzegane w ujęciu ponadnarodowym, osadzone w innej/innych kulturze/kulturach.

Zapraszamy ...

Czytaj dalej →
0

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace dyplomowe dla naszych absolwentek

15 listopada przyznano coroczne nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

W gronie laureatów znalazły się 2 absolwentki Wydziału Filologicznego UŁ:

mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak (filologia włoska) – nagroda za pracę magisterską „Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell’Unesco” („Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco”), promotor pracy: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska;

mgr Katarzyna Konicka (filologia polska) – nagroda za pracę magisterską „Pamięć prywatna i pamięć ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu prof. Michała Kurana w ramach Dziedzictwa narodowego

Miło nam poinformować, iż prof. Michał Kuran (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych) otrzymał finansowanie projektu pt. Edycja krytyczna „Sarmatiae Europeae descriptio” i „Kroniki Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina w ramach Dziedzictwa narodowego (Konkurs NPRH).

Celem przygotowania edycji krytycznej jest uprzystępnienie po odpowiednim opracowaniu unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego dawnych ziem Rzeczypospolitej w postaci Sarmatiae Europeae descriptio z 1574–1578 oraz Kroniki Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina z 1611 r. w uzupełnionym i poszerzonym ...

Czytaj dalej →
0

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców – edycja 2021

Informujemy, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r.  będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 ...
Czytaj dalej →
0

Sukces projektu „Nauka sztuki – sztuka nauki”

Miło nam poinformować, iż mgr Tomasz Ciesielski (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) otrzymał finansowanie na realizację projektu Nauka sztuki – sztuka nauki w ramach konkursu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (Program MEiN).

Celem projektu „Nauka sztuki – sztuka nauki” jest popularyzacja wiedzy o współczesnych metodologiach humanistycznych, w szczególność tzw. practice-as-research (PaR, pol. praktyka-jako-badanie), poprzez prezentacje performansu „Odyseja”. W ramach projektu godzinny performans „Odyseja” zostaje zaprezentowany dwukrotnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. Każdej prezentacji towarzyszyć będą godzinne spotkanie z twórcami oraz ...

Czytaj dalej →
0

Filmoznawcy z UŁ pomogą opracować strategię kształcenia specjalistów animacji filmowej i efektów specjalnych

Pracownicy i studenci Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ wezmą udział w opracowywaniu krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030. Projekt, którego koordynatorem i wnioskodawcą jest łódzka firma Momakin, uzyskał właśnie finansowanie z tzw. funduszy norweskich na kwotę blisko 86 000 €.

Oprócz filmoznawców z UŁ w gronie partnerów przedsięwzięcia znaleźli się: norweskie przedsiębiorstwo Trollfilm AS oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji.

– Zarówno w Polsce, jak i ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa 2021 dla SKN ItaliAMO

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO funkcjonujące przy Zakładzie Italianistyki UŁ otrzymało Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa.

Wyróżnienie zostało przyznane za działalność popularyzatorską związaną z wydawaniem polsko-włoskiego czasopisma studenckiego ukazującego się na Wydziale Filologicznym UŁ.

Co nas ujęło w działalności ItaliAMO? Entuzjazm – coraz rzadszy w naszej współczesności, gdzie motywację wyznaczają strategie i opłacalność. Ryzyko zachwytu dla opisywanych zjawisk. Błogosławioną nieostrożność podziwu. Powagę i kompetencję dostosowaną w opisie do przewidywanej radości czytania i słuchania… – czytamy w laudacji uzasadniającej przyznanie wyróżnienia..

Nagroda Literacka im. ...

Czytaj dalej →
0

Dr Anna Wendorff z nagrodą Polskiej Akademii Nauk

Dr Anna Wendorff laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020! Wyróżnienie za działania z zakresu nauk humanistyczno-społecznych zostało przyznane przez Polską Akademię Nauk.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują osoby, które nie ukończyły 38. roku życia oraz posiadają co najmniej stopień doktora. Każdego roku przyznawane są nagrody w pięciu kategoriach, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki.

Dr Anna Wendorff ...

Czytaj dalej →
0

Nabór tekstów na rok 2022 do czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

W imieniu Redakcji „Zagadnień Rodzajów Literackich” ogłaszamy Call for Papers na rok 2022. Trwa  nabór do trzech pierwszych zeszytów planowanych na przyszły rok.

nr 1/2022 – Uchodźctwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha

red. prowadzące: prof. Donna Landry i dr hab., prof. UŁ Natalia Lemann

termin nadsyłania tekstów – 28 lutego 2022 r.

nr 2/2022 – Kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie

red. prowadzące: prof. Ewa Kraskowska i dr Anna Zatora

termin nadsyłania tekstów – 31 kwietnia 2022 r.

nr 3/2022 – zeszyt wolny, bez tematu głównego

red. prowadzący: prof. ...

Czytaj dalej →
0

Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020

Przedstawiamy listę nagrodzonych przez Rektora UŁ pracowników naukowych Wydziału Filologicznego za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020.

Nagrody indywidualne I stopnia:

  • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska – za cykl 15 publikacji pt. „Dramaturgiczne i mitologiczne aspekty tragedii antycznej”,
  • dr hab. Stanisław Goźdź Roszkowski, prof. UŁ – za cykl 9 publikacji pt. „Cechy językowe uzasadnień wyroków sądowych w orzecznictwie polskich i amerykańskich sadów (Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego)”,
  • dr Marek Majer – za cykl 14 publikacji pt. „System języka prasłowiańskiego w kontekście indoeuropejskim”,
  • dr Katarzyna Ojrzyńska – ...
Czytaj dalej →
0

Mgr Magdalena Gozdek laureatką ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterium w 2020 r.

Praca magisterska Magdaleny Gozdek pt. Nazwy własne w „Odporze na odpowiedź kwestyj” (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja otrzymała I nagrodę za najlepsze magisterium w roku 2020 w kategorii językoznawstwo w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego.

Promotorem wyróżnionej pracy była prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak z Zakładu Historii Języka Polskiego funkcjonującego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Mgr Gozdek jest aktualnie słuchaczką II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ. Nagrodzona praca zostanie opublikowana.

Tegoroczna laureatka dołączyła do ...

Czytaj dalej →
0

Otwarty nabór w konkursie Partnerstwa strategiczne

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową Programu Partnerstwa Strategiczne, finansowanego z NAWA.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Wnioskodawca w ramach projektu zobowiązany jest zaplanować działania związane z tematyką dydaktyczną, badań naukowych lub wdrożeniową. Działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej.

 

Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

  1. organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji – w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp ...
Czytaj dalej →
0

Śladami Św. Św. Cyryla i Metodego – międzynarodowy projekt z udziałem łódzkich slawistów

Kolejny sukces łódzkiej slawistyki. Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ znalazła się wśród oficjalnych partnerów Association of Legal Entities European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius. Pracownicy naukowi i współpracownicy KFS aktywnie uczestniczą w bieżących działaniach organizacji.

Główny cel Asocjacji stanowi prowadzenie (w szerokiej współpracy z partnerami międzynarodowymi) Europejskiego Szlaku Kulturowego Dziedzictwa Św. Św. Cyryla i Metodego. Projekt jest realizowany w ramach istniejącego od 1987 roku programu „Europejskie Szlaki Kulturowe”, koordynowanego przez Radę ...

Czytaj dalej →
0

Laureaci II edycji konkursu IDUB

Przedstawiamy laureatów II edycji konkursu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) z grona pracowników Wydziału Filologicznego UŁ.

💰 Granty dla doświadczonych badaczy:

  • prof. Artur Gałkowski (Instutut Romanistyki UŁ, Zakład Italianistyki), tytuł projektu: Włoska terminologia onomastyczna (WTO). Konceptualizacja systemowa i relacyjna baza danych
  • prof. Anita Jarzyna (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu), tytuł projektu: Archiwum prywatne Irit Amiel – opracowanie zbiorów oraz publikacja ineditów literackich
  • dr Agnieszka Przybyszewska (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Katedra Teorii Literatury), tytuł projektu: Między (re)konstrukcją a ...
Czytaj dalej →
0

UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach [badanie skierowane do nauczycieli akademickich]

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. “UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach”.

Badanie realizowane jest pod auspicjami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez zespół w składzie: Magdalena Formanowicz, Uniwersytet SWPS; Aleksandra Derra, UMK; Joanna Wyleżałek, SGGW; Joanna Paliszkiewicz, SGGW; Rafał Boguszewski, SGGW; Adam Mrozowicki, UWr; Jan Czarzasty, SGH; Juliusz Gardawski, SGH; Natasza Kosakowska-Berezecka, UG; Paweł Jurek, UG i Aleksandra Cisłak-Wójcik, Uniwersytet SWPS.

Dane zbierane są do 30.11.2021 ...

Czytaj dalej →
0

Książka dr Kupczyńskiej z nagrodą Icom Independent Comic Preis

Książka „Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” pod redakcją dr Kaliny Kupczyńskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ i prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji otrzymała nagrodę specjalną Icom Independent Comic Preis.

„Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentująca rozwój kultury komiksowej w Polsce po 1989. Do udziału w publikacji zostały zaproszone najważniejsze postaci polskiego komiksoznawstwa, ale nie brakuje tu także głosów ...

Czytaj dalej →
0

Projekt dr Anny Barańskiej-Szmitko z finansowaniem w ramach konkursu MINIATURA 5

Poznaliśmy nazwiska laureatów konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W gronie zwycięzców znalazła się dr Anna Barańska-Szmitko (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ), która otrzymała finansowanie na realizację projektu pt. Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny.

Celem wyjazdu jest doprecyzowanie oraz weryfikacja własnych koncepcji badawczych podczas konsultacji z prof. Gunn Enli z Uniwersytetu w Oslo. Dr Barańskiej-Szmitko na realizację zaplanowanych działań przyznano 12 639 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Prof. Anita Jarzyna laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Miło nam poinformować, iż dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu) otrzymała finansowanie na przekład na język angielski i publikację książki pt. „Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w konkursie Uniwersalia 2.1.

W monografii wypracowano autorską formułę wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Obejmuje ona języki polemiczne wobec dotychczasowego modelu wspólnoty, często wykluczającej już ludzi (w starożytnej nomenklaturze nie-obywateli: kobiety, dzieci, niewolników, barbarzyńców, czyli niemówiących ...

Czytaj dalej →
0

Slawiści z grantem w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

Kolejne dobre wiadomości z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ. Poznaliśmy rozstrzygnięcia konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4, wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). W gronie 15 laureatów znalazł się projekt pt. „Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods”.

Jest to konsorcyjny grant międzynarodowy, który będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ przez interdyscyplinarny zespół paleoslawistyczno-mediewistyczny, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 

Kierownikiem polskiej części projektu ...

Czytaj dalej →
0

Pracownicy Wydziału wyróżnieni podczas uniwersyteckiego święta edukacji

14 października odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości, która miała miejsce w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego, pracownicy uczelni otrzymali medale i odznaki przyznane w latach 2020 i 2021.

27 osób uhonorowano Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 31 osób otrzymało medale „UŁ w służbie społeczeństwu i nauce”, a 81 pracowników – Złote Odznaki UŁ (lista nagrodzonych – poniżej). Z kolei 20 autorów (w tym 4 spoza UŁ) odebrało nagrody za najlepszy podręcznik akademicki.

Poniżej zamieszczamy nazwiska wyróżnionych osób związanych ...

Czytaj dalej →
0

Podręcznik akademicki dla uczących się języka rosyjskiego – nowa pozycja opracowana przez rusycystów z UŁ

Zespół Dydaktyków z Instytutu Rusycystyki UŁ opracował podręcznik akademicki dla uczących się języka rosyjskiego na poziomie A2–B1.

Podręcznik Легко и просто (Legko i prosto) to nowoczesne wydanie spełniające najnowsze kryteria glottodydaktyczne i obejmujące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków filologicznych i neofilologicznych. Podręcznik został zrecenzowany przez dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych: z Polski (Uniwersytet Warszawski) i Federacji Rosyjskiej (Uniwersytet w Saratowie), otrzymując wysoką ocenę merytoryczną, metodyczną i językową. Легко и просто jest to pierwsze ...

Czytaj dalej →
0

Otwarty nabór do Programu wymiany osobowej dla doktorantów, naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otwiera nabór w ramach współpracy bilateralnej 2022/2023.

W ramach Programu wymiany osobowej doktorantów i naukowców można zrealizować wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.

Więcej informacji dla naukowców: ...

Czytaj dalej →
0

Horyzont Europa nowe konkursy w ramach Klastra 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne”

Komisja Europejska ogłosiła konkursy programu Horyzont Europa w ramach Klastra 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne”, które koncentrują się na wyzwaniach związanych z demokratycznym zarządzaniem, dziedzictwem kulturowym i gospodarką kreatywną, a także przemianami społeczno-gospodarczymi.

Planuje się finansowanie realizacji projektów w trzech obszarach tematycznych:

1. Democracy and Governance

2. European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries

3. Social and Economic Transformations

W ramach akcji informacyjnej Tydzień z Klastrami organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu temu obszarowi ...

Czytaj dalej →
0

Ruszył konkurs POLONEZ BIS dla zagranicznych naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs POLONEZ BIS.

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i ...

Czytaj dalej →
0

Ruszyły kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS.

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub ...

Czytaj dalej →
0

Radioznawczynie z naszego Wydziału zaaangażowane w stworzenie Fundacji Audionomia

Człowiek – dźwięk – opowieść. Pod takimi hasłami rozpoczęła właśnie działalność Fundacja „Audionomia” . To owoc współpracy reportażystów radiowych – praktyków i teoretyków – z Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi i Warszawy. Celem Fundacji jest szeroko pojęta popularyzacja i promocja audialnych narracji non-fiction, głównie takich gatunków jak dźwiękowy reportaż i dokument artystyczny.

„Studenci pierwszego roku studiów humanistycznych często mają kłopot z rozpoznaniem reportażu radiowego, nie wiedzą jakich wyznaczników formalnych w nim szukać, jak konstruować historię i narrację, mając do dyspozycji tworzywo „tylko” ...

Czytaj dalej →
0

Medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej dla prof. Ireny Jaros

Profesor Irena Jaros, kierowniczka Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Łódzkim i Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. dydaktycznych, otrzymała medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

Odznaczenie zostało przyznane między innymi za długoletnią współpracę i promocję regionu.

Prof. Jaros odebrała medal 28 sierpnia na wniosek wiceprezesa Towarzystwa prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego i przedstawiciela Samorządu Gminy Wola Uhruska – mgr. Mirosława Koniecznego.

Gratulujemy serdecznie!

Czytaj dalej →
0

Praca dyplomowa mgr Patrycji Chuszcz nagrodzona w konkursie

Rozstrzygnięto V Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Komisja przyznała dwie równorzędne Nagrody Główne. Jedna z nich trafiła do naszej absolwentki, mgr Patrycji Chuszcz, za pracę pod tytułem „Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki” napisaną pod kierunkiem dra Michała Pabisia-Orzeszyny.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie dla tej pracy magisterskiej. Wcześniej mgr Patrycja Chuszcz otrzymała ...

Czytaj dalej →
0

Dr Natalia Kowalska-Elkader laureatką konkursu MINIATURA

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ znalazła się w gronie laureatów konkursu MINIATURA.

Celem wyróżnionego projektu pt. Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej jest opracowanie genologiczne i strukturalne opartych na słowie form sztuki dźwiękowej, określenie związku gatunków radiowych ze współczesną sztuką audialną.

Dr Kowalska-Elkader otrzyma środki przyznane na staż naukowy w wysokości 49 136 zł. Projekt potrwa 12 miesięcy.

Na podstawie decyzji ekspertów NCN do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln ...

Czytaj dalej →
0

Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk w międzynarodowym projekcie badawczym

Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. została członkiem międzynarodowego projektu badawczego “Aktivno pamćenje i zaboravljanje u povijesti dječje književnosti” (“Active memory and forgetting in the history of children’s literature”).

Projekt jest realizowany na Uniwersytecie w Zagrzebiu i jest kierowany przez prof. Sanję Lovrić Kralj z Učiteljski Fakultet (Faculty of Teacher Education) – mówi dr Wiśniewska-Grabarczyk. – Dla mnie to doskonała okazja, by przedstawić swoje badania dotyczące cenzury Polski Ludowej i skonfrontować je z koleżankami ...

Czytaj dalej →
0

Nowe czasopismo kulturalno-naukowe „Kalejdoskop Kultury”

„Przystanek pandemia” to temat pierwszego numeru „Kalejdoskopu Kultury”, nowego czasopisma kulturalno-naukowego – pierwszego od dawna o takim charakterze, osadzonego w Łodzi i pierwszego w ogóle, które jest efektem kooperacji ważnych ponadlokalnych partnerów merytorycznych. Inicjatorami współfinansującymi tytuł są Uniwersytet Łódzki, Szkoła Filmowa w Łodzi i Akademia Sztuki Pięknych, a jego partnerem merytorycznym jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Oficjalna premiera odbyła się w czwartek 8 lipca w dawnej wozowni zabytkowego pałacu Alfreda Biedermanna, nowej przestrzeni kulturalnej w mieście. Obiekt położony jest w ...

Czytaj dalej →
0

Absolwentki kulturoznawstwa laureatkami XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

24 czerwca poznaliśmy laureatów XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie nasze absolwentki z kierunku kulturoznawstwo (specjalność: filmoznawstwo).

Mgr Patrycja Chuszcz otrzymała nagrodę specjalną pamięci Joanny Wiszniewicz za pracę magisterską pt. „Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki” napisaną pod opieką dra Michała Pabisia-Orzeszyny. Z kolei mgr Oldze Wesołowskiej przyznano nagrodą specjalną Ambasady Austrii w Warszawie za pracę magisterską „Austria i jej mieszkańcy w twórczości Ruth Beckermann”, której promotorem była prof. Małgorzata ...

Czytaj dalej →
0

Pracownicy Wydziału z nagrodami i wyróżnieniami ŁTN

W ostatnim czasie zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego postanowił wyróżnić pracowników naukowych naszego Wydziału będących członkami tej organizacji.

Medale ŁTN 2021 zostały przyznane prof. Marioli Antczak (Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ) oraz prof. Jarosławowi Płuciennikowi (Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury UŁ). Z kolei medale ŁTN za 2020 rok otrzymały prof. Irena Jaros (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ) oraz prof. Marzena Karwowska (również IFPiL UŁ). Odznaczenia te stanowią uznanie zasług naszych pracowników dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

Warto przypomnieć, że są ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Piotr Kowalski ze stypendium Fundacji Lemmermanna

Piotr Kowalski, doktorant obecnego I roku naszej szkoły doktorskiej związany z Zakładem Italianistyki UŁ, zdobył prestiżowe włoskie stypendium Fundacji Lemmermanna, zakładające obowiązkowy pobyt w Rzymie (2 miesiące – od lutego do marca 2022). 

Mgr Kowalski będzie realizował temat badawczy pt. „Systemowy model tłumaczenia dialektu rzymskiego w przekładach literackich i audiowizualnych oparty na korpusie polsko-, angielsko- i francuskojęzycznym”. 

Serdecznie gratulujemy!

Foto: Paweł Fiejdasz

Czytaj dalej →
0

Pierwsza niemieckojęzyczna publikacja o polskim komiksie

„Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentująca rozwój kultury komiksowej w Polsce po 1989. Książka powstała pod redakcją dr Kaliny Kupczyńskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ i prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji.

Do udziału w publikacji zostały zaproszone najważniejsze postaci polskiego komiksoznawstwa, ale nie brakuje tu także głosów tych, którzy znają komiks polski od kulis – wydawców, dziennikarzy, publicystów i krytyków.   

Pomysł na „Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” pojawił się kilka lat temu, ...

Czytaj dalej →
0

Prezentacja ze szkolenia Portal Euraxess – jak publikować ogłoszenia w bazie Komisji Europejskiej?

Przedstawiamy prezentację ze szkolenia Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE nt. Portalu Euraxess – jak publikować ogłoszenia w bazie Komisji Europejskiej. Zachęcamy do rejestracji w bazie ogłoszeń o pracę, finansowania projektów, ofert współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przejdź do prezentacji

W Portalu EURAXESS znajdują się praktyczne informacje związane z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych badaczy w Polsce. Pracodawcy znajdą niezbędne informacje związane z przyjazdem zagranicznego naukowca. Natomiast naukowcy planujący wzbogacić swoją ścieżkę kariery o wymiar międzynarodowy, ...

Czytaj dalej →
0

Prof. Ewa Kobyłecka-Piwońska laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Prof. UŁ dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska z Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ została laureatką konkursu Uniwersalia 2.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Prof. Kobyłecka-Piwońska uzyskała finansowanie na przekład na język angielski i wydanie w wydawnictwie naukowym Peter Lang monografii „Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)”. Książka w polskiej wersji ukazała się na  rynku wydawniczym w 2017 roku nakładem Wydawnictwa UŁ.

– Jak czytają Gombrowicza Argentyńczycy? Co filtrują z jego dzieł i legendy? Gdzie odnajdują gombrowiczowskie tropy i tematy? I ...

Czytaj dalej →
0

Absolwent polonistyki zwycięzcą konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński został zwycięzcą II edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki.

Komisja konkursowa doceniła pracę magisterską pt. „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”, która została przygotowana w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

Werdykt jury zapadł w oparciu o szczegółowe kryteria konkursowe – komisja oceniała poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej, walory ...

Czytaj dalej →
0

Superekslibris dla prof. Krystyny Radziszewskiej

24 maja prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa UŁ odebrała Superekslibrisa 2019 – nagrodę przyznawaną od 2010 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dla autorów najlepszych publikacji.

Prof. Radziszewska wraz z dr Ewą Wiatr (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Centrum Badań Żydowskich) zostały nagrodzone za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Nowa jednostka na Wydziale – Centrum Badań Kultury Żydowskiej

28 kwietnia powołano do życia nową jednostkę na Wydziale Filologicznym – Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ. Jej celem jest prowadzenie i inicjowanie badań naukowych nad kulturą, literaturą i językiem Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski i Łodzi.

Kierownikiem Centrum została dr hab. prof. UŁ Małgorzata Domagalska. Skład Rady Naukowej jednostki uzupełniają dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert (zastępczyni) oraz dr Joanna Podolska i mgr Dariusz Dekiert (członkowie).

Do zadań Centrum należeć będzie popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki żydowskiej, zwrócenie ...

Czytaj dalej →
0

„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” w bazie SCOPUS

Czasopismo naukowe „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną, do której należą ściśle wyselekcjonowane periodyki. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Sam proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad ...

Czytaj dalej →
0

Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki: „Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki”. Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 9:00 – 14:00. Celem Seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki.

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – Czy jest możliwa sztuka bez barier?

Oferta kultury wciąż wyklucza osoby z niepełnosprawnościami. Proces dostosowywania materiałów do wymagań osób o zwiększonych potrzebach jest czasochłonny, pracochłonny i drogi, dlatego nawet te instytucje, które realizują programy dostępnościowe, robią to w ograniczonym zakresie i ich oferta pozostaje uboga. Dziś dla każdej grupy odbiorców tworzony jest inny przekaz: audiodeskrypcja dla niewidomych i niedowidzących, polski język migowy i napisy dla niedosłyszących i niesłyszących – to wpływa na czas i koszty udostępniania sztuki. Osoby z dysfunkcjami kognitywnymi (mające np. problemy z czytaniem czy zapamiętywaniem) są praktycznie poza nawiasem prowadzonych działań dostępnościowych. Rozwiązań tych ...

Czytaj dalej →
0

Wydziałowi laureaci Studenckich Grantów Badawczych UniLodz

Projekty naszych studentów zostały wyróżnione w kolejnej edycji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Dofinansowanie otrzyma aż 5 wydziałowych wniosków.

Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają rozwijać się młodym osobom zainteresowanym nauką. Program umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

– Celem mojego projektu jest przyjrzenie się temu, jak funkcjonowało Studio Se-Ma-For od końca lat 50. do końca lat 90. „od wewnątrz”, z perspektywy etatowych pracowników, którzy pozostawali w cieniu sukcesów ...

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – formy radia artystycznego

Dr Natalia Kowalska-Elkader, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, podczas jednych z zajęć na Wydziale Filologicznym zainteresowała się reportażem artystycznym, zwanym feature. Później, w trakcie doktoratu, opisała feature eksperymentalny. Obecnie prowadzi badania skupione wokół form eksperymentalnych radia artystycznego i temu tematowi poświęci swoje dalsze prace dzięki przyznanemu Grantowi dla doświadczonych badaczy (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ).

Już w trakcie studiów, gdy na zajęciach omawiane były reportaże i słuchowiska, wiedziałam, że to, co jest dla mnie kluczowe, to forma dzieł i czegoś mi brakowało w klasycznych audycjach. ...

Czytaj dalej →
0

Kolejny wydziałowy grant w ramach IDUB

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ została laureatką konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W ramach swojego grantu dla Młodych Naukowców zrealizuje projekt poświęcony eksperymentalnym formom radiowym, a główny przedmiot analiz stanowić będą dzieła Eugeniusza Rudnika oraz wybranych współczesnych twórców brytyjskich i amerykańskich.

Serdecznie gratulujemy!

IDUB to konkurs na projekty badawcze pracowników UŁ w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla najlepszych uczelni, które przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Tekst: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Czytaj dalej →
0

Nabór do Programu im. Bekkera oraz Programu im Ulama (NAWA)

Informujemy, iż NAWA ogłosiła nabór wniosków w konkursach: Program im. Bekkera oraz Program im. Ulama.

Program im. Bekkera ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących ...

Czytaj dalej →
0
Page 1 of 3 123