Radioznawczynie z naszego Wydziału zaaangażowane w stworzenie Fundacji Audionomia

Człowiek – dźwięk – opowieść. Pod takimi hasłami rozpoczęła właśnie działalność Fundacja „Audionomia” . To owoc współpracy reportażystów radiowych – praktyków i teoretyków – z Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi i Warszawy. Celem Fundacji jest szeroko pojęta popularyzacja i promocja audialnych narracji non-fiction, głównie takich gatunków jak dźwiękowy reportaż i dokument artystyczny.

„Studenci pierwszego roku studiów humanistycznych często mają kłopot z rozpoznaniem reportażu radiowego, nie wiedzą jakich wyznaczników formalnych w nim szukać, jak konstruować historię i narrację, mając do dyspozycji tworzywo „tylko” ...

Czytaj dalej →
0

Medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej dla prof. Ireny Jaros

Profesor Irena Jaros, kierowniczka Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Łódzkim i Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. dydaktycznych, otrzymała medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

Odznaczenie zostało przyznane między innymi za długoletnią współpracę i promocję regionu.

Prof. Jaros odebrała medal 28 sierpnia na wniosek wiceprezesa Towarzystwa prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego i przedstawiciela Samorządu Gminy Wola Uhruska – mgr. Mirosława Koniecznego.

Gratulujemy serdecznie!

Czytaj dalej →
0

Praca dyplomowa mgr Patrycji Chuszcz nagrodzona w konkursie

Rozstrzygnięto V Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Komisja przyznała dwie równorzędne Nagrody Główne. Jedna z nich trafiła do naszej absolwentki, mgr Patrycji Chuszcz, za pracę pod tytułem „Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki” napisaną pod kierunkiem dra Michała Pabisia-Orzeszyny.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie dla tej pracy magisterskiej. Wcześniej mgr Patrycja Chuszcz otrzymała ...

Czytaj dalej →
0

Dr Natalia Kowalska-Elkader laureatką konkursu MINIATURA

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ znalazła się w gronie laureatów konkursu MINIATURA.

Dr Kowalska-Elkader otrzyma środki przyznane na staż naukowy w wysokości 49 136 zł.

Na podstawie decyzji ekspertów NCN do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości ...

Czytaj dalej →
0

Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk w międzynarodowym projekcie badawczym

Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. została członkiem międzynarodowego projektu badawczego “Aktivno pamćenje i zaboravljanje u povijesti dječje književnosti” (“Active memory and forgetting in the history of children’s literature”).

Projekt jest realizowany na Uniwersytecie w Zagrzebiu i jest kierowany przez prof. Sanję Lovrić Kralj z Učiteljski Fakultet (Faculty of Teacher Education) – mówi dr Wiśniewska-Grabarczyk. – Dla mnie to doskonała okazja, by przedstawić swoje badania dotyczące cenzury Polski Ludowej i skonfrontować je z koleżankami ...

Czytaj dalej →
0

Nowe czasopismo kulturalno-naukowe „Kalejdoskop Kultury”

„Przystanek pandemia” to temat pierwszego numeru „Kalejdoskopu Kultury”, nowego czasopisma kulturalno-naukowego – pierwszego od dawna o takim charakterze, osadzonego w Łodzi i pierwszego w ogóle, które jest efektem kooperacji ważnych ponadlokalnych partnerów merytorycznych. Inicjatorami współfinansującymi tytuł są Uniwersytet Łódzki, Szkoła Filmowa w Łodzi i Akademia Sztuki Pięknych, a jego partnerem merytorycznym jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Oficjalna premiera odbyła się w czwartek 8 lipca w dawnej wozowni zabytkowego pałacu Alfreda Biedermanna, nowej przestrzeni kulturalnej w mieście. Obiekt położony jest w ...

Czytaj dalej →
0

Absolwentki kulturoznawstwa laureatkami XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

24 czerwca poznaliśmy laureatów XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie nasze absolwentki z kierunku kulturoznawstwo (specjalność: filmoznawstwo).

Mgr Patrycja Chuszcz otrzymała nagrodę specjalną pamięci Joanny Wiszniewicz za pracę magisterską pt. „Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki” napisaną pod opieką dra Michała Pabisia-Orzeszyny. Z kolei mgr Oldze Wesołowskiej przyznano nagrodą specjalną Ambasady Austrii w Warszawie za pracę magisterską „Austria i jej mieszkańcy w twórczości Ruth Beckermann”, której promotorem była prof. Małgorzata ...

Czytaj dalej →
0

Pracownicy Wydziału z nagrodami i wyróżnieniami ŁTN

W ostatnim czasie zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego postanowił wyróżnić pracowników naukowych naszego Wydziału będących członkami tej organizacji.

Medale ŁTN 2021 zostały przyznane prof. Marioli Antczak (Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ) oraz prof. Jarosławowi Płuciennikowi (Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury UŁ). Z kolei medale ŁTN za 2020 rok otrzymały prof. Irena Jaros (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ) oraz prof. Marzena Karwowska (również IFPiL UŁ). Odznaczenia te stanowią uznanie zasług naszych pracowników dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

Warto przypomnieć, że są ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Piotr Kowalski ze stypendium Fundacji Lemmermanna

Piotr Kowalski, doktorant obecnego I roku naszej szkoły doktorskiej związany z Zakładem Italianistyki UŁ, zdobył prestiżowe włoskie stypendium Fundacji Lemmermanna, zakładające obowiązkowy pobyt w Rzymie (2 miesiące – od lutego do marca 2022). 

Mgr Kowalski będzie realizował temat badawczy pt. „Systemowy model tłumaczenia dialektu rzymskiego w przekładach literackich i audiowizualnych oparty na korpusie polsko-, angielsko- i francuskojęzycznym”. 

Serdecznie gratulujemy!

Foto: Paweł Fiejdasz

Czytaj dalej →
0

Ruszyły konkursy SONATA BIS i MAESTRO

Pragniemy poinformować, iż NCN ogłosił kolejne edycje konkursów: SONATA BIS i MAESTRO.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

W konkursie MAESTRO 13 adresatami są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku ...

Czytaj dalej →
0

Pierwsza niemieckojęzyczna publikacja o polskim komiksie

„Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentująca rozwój kultury komiksowej w Polsce po 1989. Książka powstała pod redakcją dr Kaliny Kupczyńskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ i prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji.

Do udziału w publikacji zostały zaproszone najważniejsze postaci polskiego komiksoznawstwa, ale nie brakuje tu także głosów tych, którzy znają komiks polski od kulis – wydawców, dziennikarzy, publicystów i krytyków.   

Pomysł na „Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” pojawił się kilka lat temu, ...

Czytaj dalej →
0

Prezentacja ze szkolenia Portal Euraxess – jak publikować ogłoszenia w bazie Komisji Europejskiej?

Przedstawiamy prezentację ze szkolenia Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE nt. Portalu Euraxess – jak publikować ogłoszenia w bazie Komisji Europejskiej. Zachęcamy do rejestracji w bazie ogłoszeń o pracę, finansowania projektów, ofert współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przejdź do prezentacji

W Portalu EURAXESS znajdują się praktyczne informacje związane z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych badaczy w Polsce. Pracodawcy znajdą niezbędne informacje związane z przyjazdem zagranicznego naukowca. Natomiast naukowcy planujący wzbogacić swoją ścieżkę kariery o wymiar międzynarodowy, ...

Czytaj dalej →
0

Prof. Ewa Kobyłecka-Piwońska laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Prof. UŁ dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska z Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ została laureatką konkursu Uniwersalia 2.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Prof. Kobyłecka-Piwońska uzyskała finansowanie na przekład na język angielski i wydanie w wydawnictwie naukowym Peter Lang monografii „Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)”. Książka w polskiej wersji ukazała się na  rynku wydawniczym w 2017 roku nakładem Wydawnictwa UŁ.

– Jak czytają Gombrowicza Argentyńczycy? Co filtrują z jego dzieł i legendy? Gdzie odnajdują gombrowiczowskie tropy i tematy? I ...

Czytaj dalej →
0

Absolwent polonistyki zwycięzcą konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński został zwycięzcą II edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki.

Komisja konkursowa doceniła pracę magisterską pt. „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”, która została przygotowana w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

Werdykt jury zapadł w oparciu o szczegółowe kryteria konkursowe – komisja oceniała poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej, walory ...

Czytaj dalej →
0

Superekslibris dla prof. Krystyny Radziszewskiej

24 maja prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa UŁ odebrała Superekslibrisa 2019 – nagrodę przyznawaną od 2010 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dla autorów najlepszych publikacji.

Prof. Radziszewska wraz z dr Ewą Wiatr (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Centrum Badań Żydowskich) zostały nagrodzone za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Program CEEPUS uruchomiony

Zachęcamy pracowników naukowych oraz studentów do zapoznania się z ofertą programu CEEPUS.

NAWA rozpoczęła nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to: 15 czerwca 2021 na semestr zimowy; 31 października 2021 na semestr letni;30 listopada – Freemover.

 

Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www.ceepus.info.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-10-25

Czytaj dalej →
0

Nowa jednostka na Wydziale – Centrum Badań Kultury Żydowskiej

28 kwietnia powołano do życia nową jednostkę na Wydziale Filologicznym – Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ. Jej celem jest prowadzenie i inicjowanie badań naukowych nad kulturą, literaturą i językiem Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski i Łodzi.

Kierownikiem Centrum została dr hab. prof. UŁ Małgorzata Domagalska. Skład Rady Naukowej jednostki uzupełniają dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert (zastępczyni) oraz dr Joanna Podolska i mgr Dariusz Dekiert (członkowie).

Do zadań Centrum należeć będzie popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki żydowskiej, zwrócenie ...

Czytaj dalej →
0

„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” w bazie SCOPUS

Czasopismo naukowe „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną, do której należą ściśle wyselekcjonowane periodyki. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Sam proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad ...

Czytaj dalej →
0

Ruszyła 5 edycja MINIATURY

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją 5 edycji konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej ...

Czytaj dalej →
0

Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki: „Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki”. Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 9:00 – 14:00. Celem Seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki.

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – Czy jest możliwa sztuka bez barier?

Oferta kultury wciąż wyklucza osoby z niepełnosprawnościami. Proces dostosowywania materiałów do wymagań osób o zwiększonych potrzebach jest czasochłonny, pracochłonny i drogi, dlatego nawet te instytucje, które realizują programy dostępnościowe, robią to w ograniczonym zakresie i ich oferta pozostaje uboga. Dziś dla każdej grupy odbiorców tworzony jest inny przekaz: audiodeskrypcja dla niewidomych i niedowidzących, polski język migowy i napisy dla niedosłyszących i niesłyszących – to wpływa na czas i koszty udostępniania sztuki. Osoby z dysfunkcjami kognitywnymi (mające np. problemy z czytaniem czy zapamiętywaniem) są praktycznie poza nawiasem prowadzonych działań dostępnościowych. Rozwiązań tych ...

Czytaj dalej →
0

Wydziałowi laureaci Studenckich Grantów Badawczych UniLodz

Projekty naszych studentów zostały wyróżnione w kolejnej edycji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Dofinansowanie otrzyma aż 5 wydziałowych wniosków.

Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają rozwijać się młodym osobom zainteresowanym nauką. Program umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

– Celem mojego projektu jest przyjrzenie się temu, jak funkcjonowało Studio Se-Ma-For od końca lat 50. do końca lat 90. „od wewnątrz”, z perspektywy etatowych pracowników, którzy pozostawali w cieniu sukcesów ...

Czytaj dalej →
0

Granty IDUB #UniLodz – formy radia artystycznego

Dr Natalia Kowalska-Elkader, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, podczas jednych z zajęć na Wydziale Filologicznym zainteresowała się reportażem artystycznym, zwanym feature. Później, w trakcie doktoratu, opisała feature eksperymentalny. Obecnie prowadzi badania skupione wokół form eksperymentalnych radia artystycznego i temu tematowi poświęci swoje dalsze prace dzięki przyznanemu Grantowi dla doświadczonych badaczy (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ).

Już w trakcie studiów, gdy na zajęciach omawiane były reportaże i słuchowiska, wiedziałam, że to, co jest dla mnie kluczowe, to forma dzieł i czegoś mi brakowało w klasycznych audycjach. ...

Czytaj dalej →
0

Rusza nabór do Grantów Interwencyjnych NAWA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją drugiej edycji programu Granty Interwencyjne.

W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Program Granty Interwencyjne NAWA uzupełnia istniejącą już ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą bowiem ...

Czytaj dalej →
0

Kolejny wydziałowy grant w ramach IDUB

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ została laureatką konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W ramach swojego grantu dla Młodych Naukowców zrealizuje projekt poświęcony eksperymentalnym formom radiowym, a główny przedmiot analiz stanowić będą dzieła Eugeniusza Rudnika oraz wybranych współczesnych twórców brytyjskich i amerykańskich.

Serdecznie gratulujemy!

IDUB to konkurs na projekty badawcze pracowników UŁ w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla najlepszych uczelni, które przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Tekst: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Czytaj dalej →
0

Nabór do Programu im. Bekkera oraz Programu im Ulama (NAWA)

Informujemy, iż NAWA ogłosiła nabór wniosków w konkursach: Program im. Bekkera oraz Program im. Ulama.

Program im. Bekkera ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących ...

Czytaj dalej →
0

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Hanny Tadeusiewicz

22 marca odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu długoletniego kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (obecnie Informatologii i Bibliologii) Pani prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz.

Pani Profesor obroniła pracę doktorską w 1970 roku pod kierunkiem prof. Anieli Kowalskiej. W uroczystym, choć skromnym, bo ograniczonym pandemią spotkaniu, wzięli udział JM Rektor UŁ prof. dr hab. Elżbieta Żądzinska, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski (promotor), prof. dr hab.Joanna Jabłkowska (Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ) i prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (obecny kierownik Katedry Informatologii i ...

Czytaj dalej →
0

Dr Łukasz Szkopiński laureatem konkursu Fulbright Senior Award 2021-22

Doktor Łukasz Szkopiński z Instytutu Romanistyki UŁ znalazł się w gronie laureatów konkursu Fulbright Senior Award 2021-22.

Fulbright Senior Award to program stypendialny umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

Jak czytamy na stronie internetowej programu, „nabór wniosków trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 52 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium 10 kandydatów”.

Serdecznie gratulujemy ...

Czytaj dalej →
0

Artykuł autorstwa osób z naszego Wydziału na łamach „The Writing Platform”

Na łamach „The Writing Platform”, znanej na świecie platformie dla osób zajmujących się digitalnym storytellingiem, opublikowano artykuł autorstwa osób z naszego Wydziału. „Enhanced audio stories for city wanderers” stworzyli: dr Agnieszka Przybyszewska (Katedra Teorii Literatury), Anna Nowak (absolwentka), Karolina Misiarek, Remigiusz Jóźwiak oraz Szymon Szul (studenci).

Artykuł dotyczy projektów artystycznych powstałych w zeszłym roku akademickim w ramach kursu dla studentów Instytutu Kultury Współczesnej „Cyfrowe laboratorium – narracje lokacyjne w teorii i praktyce”. Kurs został zaproponowany przez Katedrę Teorii Literatury i przygotowany ...

Czytaj dalej →
0

Student anglistyki wyróżniony przez Ministra

Student filologii angielskiej z naszego Wydziału został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki jako jedyny z całego Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzysztof Hejduk może pochwalić się pracą na rzecz prestiżowych projektów badawczych – CLARIN-BIZ oraz CLARIN-ERIC.

Prawie od roku w ramach projektów zajmuję się transkrypcją danych mówionych w ramach budowy korpusów językowych i treningu sztucznej inteligencji/modeli służących systemom ASR. Odpowiadam za akwizycję rzeczonych danych, a później integrowanie ich na potrzeby protokołów projektu – opowiada Krzysztof Hejduk.

W konkursie stypendialnym doceniono również ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe ...

Czytaj dalej →
0

Centrum Badań Posthumanistycznych UŁ rozpoczyna swoją działalność

1 lutego na Wydziale Filologicznym powołano Centrum Badań Posthumanistycznych. Jego założycielkami są dr hab. Katarzyna Ostalska (kierowniczka Centrum) oraz dr Justyna Stępień z Instytutu Anglistyki UŁ.

To pierwsza jednostka o takim profilu w Polsce. Centrum Badań Posthumanistycznych ma charakter naukowy i zajmuje się badaniami z pogranicza nauk humanistycznych, środowiska naturalnego oraz nowych technologii. Celem interdyscyplinarnego zespołu badawczego jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej posthumanizmu, transhumanizmu, kultury i społeczeństwa cyfrowego oraz podmiotów pozaludzkich. Centrum ma tworzyć pomost pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi, wzmacniać więź ...

Czytaj dalej →
0

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Decyzją recenzentów kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat przyznawany jest na podstawie rekomendacji i wniosków komisji reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe. W programie „Studia z przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku ...

Czytaj dalej →
0

Naukowo o kotach

Rozmowy właścicieli zwierząt w poczekalni weterynaryjnej, internetowe memy i językowe sposoby uczłowieczania kotów… W Międzynarodowy Dzień Kota przybliżamy tematykę tekstów naukowych naszych pracowników, dla których inspiracją były właśnie miauczące czworonogi.

W poczekalni…

Jeśli jesteście opiekunami jakiegoś zwierzaka, to z pewnością zdarzyło się Wam spędzić trochę czasu w przychodni weterynaryjnej. Oczekując na to, aż nadejdzie kolej Waszego pupila, pewnie nie raz wdaliście się w dyskusję z innymi właścicielami czworonogów oczekujących na wizytę. Właśnie w ten sposób narodził się pomysł tekstu autorstwa prof. Moniki ...

Czytaj dalej →
0

Dr Piotr Olkusz w radzie „Kalejdoskopu Kultury”

Dr Piotr Olkusz, pracownik Katedry Badań Kulturowych w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, dołącza do rady programowej czasopisma „Kalejdoskop Kultury”, którego powstanie zainicjował Uniwersytet Łódzki wspólnie ze Szkołą Filmową w Łodzi i łódzką Akademią Sztuk Pięknych oraz przy merytorycznym partnerstwie Muzeum Sztuki w Łodzi.

Radę redakcyjną pisma stanową obecnie przedstawiciele łódzkich uczelni: Anita Jarzyna i Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Załuski i Łukasz Mikołaj Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych), Anna Maria Leśniewska i Marta Giec (Szkoła Filmowa w Łodzi), a także Maja Wójcik, zastępca dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi i Daniel Muzyczuk kierownik ...

Czytaj dalej →
0

IX edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald dla doktorów nauk humanistycznych

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 26 lutego 2021 r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej – Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od dziewięciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, ...

Czytaj dalej →
0

Laureaci konkursu dla doświadczonych i młodych naukowców w ramach IDUB

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez Pracowników Wydziału Filologicznego finansowania swoich projektów w konkursie IDUB – finansowanego przez UŁ w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej.

W naukach humanistycznych z Wydziału Filologicznego projekty będą realizować:

Granty dla doświadczonych badaczy:

 • dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka-Piwońska zrealizuje 2-letni projekt pt.: Rywalizacja czy wspólnota doświadczeń? Pamięć zbiorowa w twórczości latynoamerykańskich pisarzy i pisarek pochodzenia żydowskiego
 • dr hab. prof. UŁ Mikołaj Deckert zrealizuje 2-letni projekt pt.: Bodźce wizualno-werbalne w grach wideo: ujęcie przekładowe

 

Granty dla młodych badaczy:

 • dr Magdalena ...
Czytaj dalej →
0

VI gala wręczenia Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego – 7 lutego 2021 r.

Zapraszamy na VI galę wręczenia Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 lutego br. o godz. 17:00. Tym razem, wyjątkowo, spotkamy się online, ale emocje i wzruszenia towarzyszące finalistom konkursu podczas wręczania nagrody pozostaną niezmienne. W uroczystości będzie można uczestniczyć dzięki kilku mediom UniLodz. Laureat nagrody, którego poznamy 7 lutego, otrzyma 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy z rąk prof. Elżbiety Żądzińskiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Gala odbędzie się w studiu PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, skąd będzie ...

Czytaj dalej →
0

Kolejny wydziałowy projekt z grantem NCN

Dr Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Alberty, Edmonton, Kanada) przeprowadzi badania na Wydziale Filologicznym UŁ nad filmową i telewizyjną twórczością Agnieszki Holland. Jak mówi badaczka – osiągnięcia najbardziej znanej na świecie polskiej reżyserki filmowej i telewizyjnej nie zostały do tej pory w pełni zanalizowane i opisane. Dzięki projektowi powstanie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości wybitnej reprezentantki współczesnego kina kobiecego.

– Twórczość Agnieszki Holland jest fascynującym przykładem kina kobiecego z tego względu, że nie mieści się ona bezproblemowo w wypracowanych przez filmowy feminizm ...

Czytaj dalej →
0

Projekt dr Ewy Ciszewskiej z finansowaniem w ramach konkursu CEUS-UNISONO

Dr Ewa Ciszewska przyjrzy się twórczości łódzkiego Studia Se-Ma-For i Studia Filmowego Gottwaldov. Zajmie się badaniami nad kulturą produkcji w odniesieniu do filmu animowanego w czasach komunizmu i transformacji ustrojowej w Czechosłowacji i w Polsce. Wniosek badaczki z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN CEUS-UNISONO.

Cieszę się, że uzyskałam możliwość dołożenia „cegiełki” do budowania zasobu wiedzy o kulturze filmowej Łodzi. Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For niewątpliwie zasługuje na uwagę badawczą, ponieważ stanowiło ono ...

Czytaj dalej →
0

Prof. Krystyna Radziszewska laureatką Nagrody Superekslibris

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłosiła laureatów corocznych nagród przyznawanych za najlepsze publikacje.

Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazła się prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa działającego przy Instytucie Filologii Germańskiej UŁ. Prof. Radziszewska wspólnie z dr Ewą Wiatr z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ zostały nagrodzone Superekslibrisem za całokształt dotychczasowych publikacji. Podobne wyróżnienie otrzymał również redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej” Andrzej Dębkowski.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Prof. Marta Dynel na liście najczęściej cytowanych naukowców

Na platformie Mendeleya opublikowana została lista pracowników naukowych z najwyższym wskaźnikiem cytowalności publikacji, które ukazały się w 2019 roku. 

W gronie sklasyfikowanych naukowców z całego świata znalazła się prof. UŁ dr hab. Marta Dynel z Instytutu Anglistyki UŁ.

Za opracowanie listy odpowiadają Uniwersytet Stanforda, SciTech Strategies oraz Elsevier. Z całym zestawieniem (obejmującym również listę najczęściej cytowanych naukowców ogółem) można zapoznać się tutaj.

 

Czytaj dalej →
0

Za nami konferencja „Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs językowy”

W dniach 28-29 listopada w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs językowy”.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga, Instytut Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Niemiec, Bułgarii, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy i Polski.

Podczas konferencji zaprezentowano dziesiątki ciekawych referatów, które wywołały interesującą i żywą dyskusję. Celem konferencji była wymiana wyników badań naukowych z ...

Czytaj dalej →
0

Granty łódzkich slawistów częścią platformy naukowej stworzonej w Princeton University

Projekty naukowe pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej zostały docenione przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Spośród kilkunastu realizowanych grantów naukowych (w Katedrze Filologii Słowiańskiej oraz w Centrum Ceraneum) siedem uwzględniono w bazie naukowej tworzonej w Princeton University w USA. Digitalna i interaktywna platforma typu Open Access pt. „Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries” została opracowana przez naukowców z USA (zespołem kierują dr Maria Alessia Rossi z Princeton University oraz dr Alice Isabella Sullivan z University of Michigan) w ramach grantu „2020 Rapid Response ...

Czytaj dalej →
0

Nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne

Pani Rektor prof. Elżbieta Żądzińska przyznała nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne za rok 2019.

Poniżej publikujemy listę wyróżnionych pracowników naszego Wydziału.

Nagroda za całokształt działalności I stopnia:

 1. prof. dr hab. Maria Wichowa

Nagrody indywidualne za działalność naukową I stopnia:

 1. dr hab. prof. UŁ Kacper Bartczak (za książkę);
 2. prof. dr hab. Anna Bednarczyk (za cykl publikacji);
 3. dr hab. prof. UŁ Maria Berkan-Jabłońska (za książkę);
 4. dr hab. Magdalena Cieślak (za książkę);
 5. dr hab. prof. UŁ Mikołaj Deckert (za cykl publikacji);
 6. dr hab. prof. UŁ Beata Grochala-Woźniak (za cykl publikacji);
 7. dr hab. prof. ...
Czytaj dalej →
0

Wyróżnienie dla książki dr Anetty Buras-Marciniak

26 listopada ogłoszeni zostali laureaci 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznawanej autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki.

Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych książek znalazła się pozycja „Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka” napisana pod redakcją dr Anetty Buras-Marciniak z Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej UŁ.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Konrad Jęcek / Gun for Hire
Na zdjęciu od lewej: dr Tomasz Lachowski, dr hab. Magda Rekść, dr Anetta Buras-Marciniak, prof. ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński laureatem II nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2019

Miło nam poinformować, że laureatem II nagrody XIX edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2019 w zakresie literaturoznawstwa został absolwent naszego Wydziału mgr Krystian Słomka vel Słomiński.

Uznanie jury zdobyła praca magisterska pt. „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy” przygotowana w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

Serdeczne gratulacje dla laureata i promotora!

Czytaj dalej →
0

Nabór artykułów do czasopisma „Collectanea Philologica”

Czasopismo „Collectanea Philologica” (20 punktów) zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (XXIV/2021).

W spektrum zainteresowań czasopisma są artykuły naukowe dotyczące tematyki szeroko rozumianej starożytności oraz recepcji antyku, jak również recenzje naukowe książek, spektakli, filmów czy dzieł sztuk pięknych podejmujących tematykę antyku śródziemnomorskiego.

Szczegółowe informacje dla autorów można znaleźć na stronie czasopisma: https://czasopisma.uni.lodz.pl/collectanea.

Teksty prosimy przesyłać na adres: collectanea@op.pl do 30 kwietnia 2021 roku.

Czytaj dalej →
0
Page 1 of 3 123