Komunikaty dla studentów

Instrukcja zdalnego dyplomowania

Przedstawiamy zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym na Wydziale Filologicznym UŁ. ...

Zasady korzystania z biblioteki wydziałowej oraz BUŁ

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ oraz Bibl ...

Zasady korzystania z wydziałowego książkomatu

7 czerwca br. udostępniony zostanie dla naszych czytelników książkomat. (więcej…) ...

Zmieniamy się dla Ciebie – start multiportalu UŁ

„Veritas et Libertas” – prawda i wolność – motto Uniwersytetu Łódzkiego nabiera kolorów, gęstości i k ...

Letnia sesja egzaminacyjna – komunikat Rektor UŁ / Summer examination session – Rector’s announcement

Szanowni Państwo, w związku z coraz większą liczbą pytań o tryb przeprowadzania najbliższej sesji egzaminacy ...

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. na Wydziale Filologicznym UŁ

Szanowni Państwo,  W sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. Zgodnie z treścią Komunikatu Rek ...

Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora UŁ nr 79 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w  ...

Komunikat dotyczący ważności legitymacji studenckich

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4) w okresie ogranicze ...

Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Pani Dziekan dotyczącego terminów egzaminów dyplomowych oraz jesie ...

Legitymacja studencka w telefonie? Zamów i korzystaj!

Do tej pory na każdej uczelni wyższej obowiązującą formą legitymacji były plastikowe blankiety ELS. W tym ro ...

Komunikat dotyczący formy zajęć w semestrze letnim

Informujemy, że zdecydowana większość zajęć zaplanowanych na semestr letni odbywać się będzie w formie zdalnej. ...

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/21

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z komunikatem. ...

Spotkanie dla kandydatek i kandydatów na wyjazdy ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online dla studentek i studentów (filologii polskiej, logopedii, dziennikarstwa, bib ...

Semestr letni 2021 – komunikat Rektor UŁ

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ, w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Pa ...

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022

Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-27. Pozwoli to wnioskować o dofin ...

Informacje dla nowych studentów

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępn ...

Wszystko nt. sesji – spotkanie live z Panem Rektorem prof. Robertem Zakrzewskim

18 stycznia (poniedziałek) odbyło się spotkanie online Pana Prorektora prof. Roberta Zakrzewskiego, podczas którego ...

Obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas zajęć stacjonarnych

Z uwagi na nowe rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakaz ...

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. I. Ogólne: W budynku ni ...

Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/-ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki imi ...

Komunikat dotyczący organizacji pracy Wydziału w związku z nowymi obostrzeniami (aktualizacja 09.11.)

Aktualizacja (09.11.2020 r.): Szanowni Państwo, w nawiązaniu do komunikatu Pani Rektor z 1 listopada 2020 r. o możl ...

Komunikat Pani Dziekan dotyczący zajęć zaplanowanych na 28 października

Szanowni Państwo, wiele grup studenckich zwracało się wczoraj do kolegium dziekańskiego z prośbą o zwolnienie z ud ...

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 (transmisja online)

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filologicznym odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz ...

Komunikaty dotyczące szkoleń z BHP i prawa autorskiego na rok akademicki 2020/2021

📌 Informacje na temat obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim dla stude ...

Regulamin z zakresu dydaktyki Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

REGULAMIN Z ZAKRESU DYDAKTYKI STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO (OBOWIĄZUJE W ROKU AKADEM ...

Parking studencki

Szanowni Studenci Wydziału Filologicznego UŁ Mając na celu ograniczenie możliwości wjazdu na parking osobom nieupra ...

Komunikat Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej w sprawie przedłużenia sesji letniej roku akad. 2019/2020

Działając w oparciu o Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjęty uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 cze ...

List Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej do studentów Wydziału Filologicznego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, z dużym niepokojem śledzimy Państwa komentarze w mediach społecznościowych zwią ...

Informacja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Filologicznego, w związku z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 ...

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

I. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację) 22 ...

Wiadomości naukowe

Pierwsza niemieckojęzyczna publikacja o polskim komiksie

„Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentuj ...

Pracownicy Wydziału z nagrodami i wyróżnieniami ŁTN

W ostatnim czasie zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego postanowił wyróżnić pracowników naukowych naszego Wydzi ...

Prezentacja ze szkolenia Portal Euraxess – jak publikować ogłoszenia w bazie Komisji Europejskiej?

Przedstawiamy prezentację ze szkolenia Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE nt. Portalu Eurax ...

Prof. Ewa Kobyłecka-Piwońska laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Prof. UŁ dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska z Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ została laureatką konkursu Uniwersali ...

Absolwent polonistyki zwycięzcą konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński został zwycięzcą II edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlep ...

Prezentacja ze szkolenia NCN

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia NCN, które odbyło się 20 maja on-line. Prezentacja będzie ...

Superekslibris dla prof. Krystyny Radziszewskiej

24 maja prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa UŁ odebrała Superekslibrisa 2019 – nagrodę pr ...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Portugalią

NAWA zaprasza do składania wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze między Polską a Portugalią. Celem  n ...

Program CEEPUS uruchomiony

Zachęcamy pracowników naukowych oraz studentów do zapoznania się z ofertą programu CEEPUS. NAWA rozpoczęła nabór ...

Ruszył nabór POLSKIE POWROTY

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2021 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i  ...

Nowa jednostka na Wydziale – Centrum Badań Kultury Żydowskiej

28 kwietnia powołano do życia nową jednostkę na Wydziale Filologicznym – Centrum Badań Kultury Żydowskiej U ...

„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” w bazie SCOPUS

Czasopismo naukowe „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” zostało przyjęte do prestiżowej bazy nauko ...

Spotkanie informacyjne MINIATURA5 na WF

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat konkursu MINIATURA5, które odbędzie w najbliższy poniedział ...

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu Narodowego Centrum Nauki z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, k ...

Konkurs „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”

Informujemy o ogłoszonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II edycji konkursu na badania ...

Spotkanie informacyjne o projekcie ERASMUS MUNDUS

Zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i reali ...

Promocja języka polskiego (NAWA)

Informujemy o otwartym naborze w konkursie Promocja języka polskiego (NAWA). Celem Programu jest promocja języka polsk ...

Ruszyła 5 edycja MINIATURY

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją 5 edycji konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowe ...

Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, iż formularze wniosków w konkursach OPUS 20 i PRELUDIUM 21 są dostępne w systemie OSF. Wnioski można s ...

Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminar ...

Granty IDUB #UniLodz – Czy jest możliwa sztuka bez barier?

Oferta kultury wciąż wyklucza osoby z niepełnosprawnościami. Proces dostosowywania materiałów do wymagań os ...

Kolejny projekt Erasmus+ otrzymał finansowanie

Miło nam poinformować, iż na Wydziale Filologicznym będzie realizowany projekt pt. Developing Entrepreneurial and Di ...

Wydziałowi laureaci Studenckich Grantów Badawczych UniLodz

Projekty naszych studentów zostały wyróżnione w kolejnej edycji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Dofina ...

Nabór na wspólne projekty badawcze między Francją a Polską

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją otwartego naboru na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francj ...

Webinarium na temat Grantów Interwencyjnych NAWA

Zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu Grantom Interwencyjnym NAWA. Spotkanie online odbędzie się w środ ...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

Zachęcamy do zapoznania się z otwartym naborem wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczposp ...

Kolejni pracownicy Wydziału w składzie komisji eksperckich PKA

Prof. Monika Worsowicz (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) oraz prof. Mariola Antczak (Katedra Inform ...

Granty IDUB #UniLodz – formy radia artystycznego

Dr Natalia Kowalska-Elkader, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, podczas jednych ...

Rusza nabór do Grantów Interwencyjnych NAWA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją drugiej edycji programu Granty Interwencyjne. W programie dofinansowanie ...

Nowy konkurs: Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World

Zachęcamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-P ...

KONFERENCJE I INNE WYDARZENIA

Szkoła letnia „Educational Laboratory to unlock the potential of Innovation and Sustainable Business Development”

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako partner w projekcie Stepping-up and promoting Education & Innov ...

Conflicted and divided – representations of crises in theatre, film and media

Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu Instytutu Anglistyki UŁ zaprasza serdecznie do składania zgłoszeń na ko ...

IV Dzień Doktoranta

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów doktoranckich, ale jeszcze się wahasz, masz wątpliwości, pytania i chciał( ...

Konferencja naukowa „Dyskursy internetowe a norma”

Pracownicy Zakładu Współczesnego Języka Polskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji n ...

Obrady Okrągłego Stołu z udziałem studentów rusycystyki

14 maja na platformie Microsoft Teams odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie studentów-rusycystów czterech uniwersy ...

Wystartował Okrągły Stół Dydaktyków Rusycystów

W semestrze letnim 2021 roku odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów cztere ...

Spotkanie z Marcinem Koziołem

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej działające przy Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej serdeczn ...

Redaktor WUŁ gościem polonistów

We wtorek 25 maja gościem studentów filologii polskiej realizujących specjalizację “Publicystyka kulturalna i kryt ...

Spotkanie z Agatą Karolczyk-Kozyrą

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej UŁ zaprasza na spotkanie z Agatą Karolczyk-Kozyrą, które odbędzie się 2 ...

Niewidzialne Colloquium 2: Świadomość inna niż ludzka

Collegium Invisibile ma przyjemność zaprosić na cykl „Niewidzialnych Kolokwiów”, czyli paneli dyskusyjnych skupi ...

Wykład dziekański | Narracja (o) transformacji w hiszpańskiej powieści XXI wieku

Przed nami kolejny wykład dziekański organizowany w formule online. Tym razem gościem Wydziału Filologicznego UŁ b ...

Łódź śladami Dedeciusa formą pamięci o dziedzictwie wielkiego łodzianina

Maj 2021 roku stoi w Łodzi pod znakiem uroczystości 100. rocznicy urodzin pochodzącego z tego miasta polsko-niemiecki ...

Łódzka Konferencja Latynistyczna (Concilium Latinum Lodziense XVI)

Katedra Filologii Klasycznej UŁ oraz Studium Języków Obcych UŁ zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia u ...

Konferencja „Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku”

W dniach 27-28 maja Koło Naukowe Teatrologów UŁ organizuje konferencję naukową „Opowiedzieć historię. Polsk ...

Wykład dziekański | Od Penny do Dantego: własna ścieżka tłumacza poezji włoskiej

Serdecznie zapraszamy na wykład dziekański „Od Penny do Dantego: własna ścieżka tłumacza poezji włoskiej ...

Konferencja „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii”

22 maja odbędzie się e-konferencja naukowa „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i a ...

Konferencja naukowa „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i internecie”

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne ...

Ogólnopolska Konferencja naukowa „ANIMOWANE, nieANONIMOWE”

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ wraz z Festiwalem O!PLA zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej & ...

Spotkanie polonistów z dr. Marcinem Bogusławskim

4 maja gościem studentów filologii polskiej realizujących specjalizację “Publicystyka kulturalna i krytyka artysty ...

Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminar ...

Krisen(-Reflexionen) in Literatur und Sprache

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. wydarzenia organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej UŁ. ...

Biznes w internecie – szkolenia dla studentów

Zachęcamy do skorzystania z jednodniowych darmowych szkoleń dla studentów, które realizowane są w ramach projektu G ...

Konferencja „Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku”

Serdecznie zachęcamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Opowiedzieć historię. Polska dramatur ...

Niewidzialne Colloquium 1: Świadomość – próba definicji

Collegium Invisibile ma przyjemność zaprosić na cykl „Niewidzialnych Kolokwiów”, czyli paneli dyskusyjnych skupi ...

Dwujęzyczność w praktyce – spotkanie z prof. Marią Wtorkowską

W imieniu Koła Naukowego Glottodydaktyków UŁ serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Profesor Marią Wtorkowską, ...

Trzeci webinar z cyklu „W sieci komunikacji” – „Copywriting: jak napisać artykuł?”

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego? Interesujesz się marketingiem internetowym? C ...

Łódź i Poznań na językach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Łódź i Poznań na językach poświęcone językowym osobliwościom Łodzi ...

Spotkanie autorskie z Caroliną Schutti

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Caroliną Schutti, które poprowadzi prof. Joanna Jabłkowska. (więcej ...

Spotkanie z Irminą Żarską

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej działające przy Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ serd ...

Rzym a Półwysep Iberyjski III. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

Katedra Filologii Hiszpańskiej i Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na kolejn ...

Pozostałe informacje

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” – zostań wolontariuszem

W związku z organizowanym w Łodzi w dniach 22-23 czerwca Międzynarodowym Kongresem „Regeneracja Miast Przemysł ...

Węzeł dwóch kultur. Studenci o relacjach polsko-niemieckich

Rocznica urodzin Karla Dedeciusa, przypadająca na maj 2021 roku, stała się okazją do refleksji na temat dialogu i ws ...

Zaproszenie do udziału w kursie języka jidysz

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursu języka jidysz, który odbędzie się w dniach 9-27 sierpnia. ...

„Brak Słów” – internetowe pismo studentów polonistyki

Przyszli publicyści, krytycy literaccy i artyści doskonalący swoje talenty na specjalizacji “Publicystyka kulturaln ...

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze ...

Festiwal Dobrego Smaku – oferta praktyk dla studentów

Festiwal Dobrego Smaku zaprasza osoby z kierunków i specjalizacji: – public relations, – nowe media i kultu ...

Odeszła dr Barbara Krucka (Moskal)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja 2021 r. zmarła dr Barbara Krucka (Moskal) pracownik Instytutu Rusycys ...

Oferta wolontariatu w Fundacji Sarigato

Studencie! Zostań SuperBohakerem! 💙 W Hakersach szukamy wolontariuszy-korepetytorów, którzy dołączą do Hakersow ...

V Konkurs im Prof. Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych U ...

Dystopia i apokalipsa we współczesnej literaturze i filmie – wyjątkowy projekt studentów anglistyki

Lepiej być martwym czy nieumarłym, jeśli nie ma innego wyjścia? Co to znaczy być człowiekiem? Jaki scenariusz koń ...

Studentki slawistyki laureatkami międzynarodowego konkursu translatorskiego

Studentki filologii słowiańskiej znalazły się w gronie laureatów kolejnej edycji międzynarodowego konkursu transla ...

Filolodzy z UniLodz będą edukować urzędników

Najpierw byli strażnicy miejscy i policjanci, teraz przyszła kolej na pracowników Urzędu Miasta Łodzi. W ramach fin ...

Odszedł prof. Gerhard Giesemann

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat zmarł wybitny slawista prof. dr hab. Gerhard ...

Kultura i sztuka współczesna – nowe studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UŁ

Analiza przemian kulturowych i artystycznych w świecie nowoczesnym oraz ich wpływ na współczesne społeczeństwa – ...

Zmarł dr Józef Macjon

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł dr Józef Macjon długoletni pracownik Katedry ...

Nabór tekstów do studenckiego pisma „KaPITOL”

Redakcja studenckiego pisma „KaPITOL” działającego na Wydziale Filologicznym UŁ zwraca się do wszystkich ...

Zmarł prof. Jerzy Dietl

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021 r. zmarł prof. dr hab. Jerzy Dietl Doktor honoris causa ...

Odszedł prof. Jerzy Limon

Z głębokim smutkiem żegnamy Profesora Jerzego Limona, anglistę, literaturoznawcę i teatrologa. Odszedł niezwykły ...

Konkurs na propozycję aktywności podczas I Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych”

W dniach 22-23 czerwca 2021 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje I Międzynarodowy Kongres „Rege ...

Zmarła profesor Alicja Helman

Ze smutkiem informujemy, że 24 lutego br. w Hiszpanii zmarła profesor Alicja Helman, wybitna filmo ...

Wystartowała 8. edycja konkursu Papaya Young Directors

Marzysz o karierze reżyserki/reżysera, a może po prostu chcesz nakręcić film reklamowy, teledysk lub film społeczn ...

Studio telewizyjne gotowe do otwarcia. Nowa inwestycja na Wydziale Filologicznym UŁ

Już wkrótce studenci dziennikarstwa na Uniwersytecie Łódzkim będą mogli wejść do pachnącego nowością studia t ...

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałk ...

Studenci i doktoranci z naszego Wydziału ze stypendiami Santander Universidades

21 stycznia komisja stypendialna ogłosiła wyniki kolejnej edycji programu stypendialnego Santander Universidades dla s ...

Studenci rusycystyki laureatami Moskiewskiego Festiwalu Przyjaźni

Studenci II roku studiów licencjackich filologii rosyjskiej Oliwia Łubowska i Michał Wiktorowicz stanęli na wirtualn ...

Zostań studenckim ambasadorem Instytutu Kościuszki

Instytut Kościuszki przedstawia najnowszy projekt opierający się na współpracy Instytutu ze studentami. ...

III edycja Konkursu EkSoc StartUP

Jesteś studentem/doktorantem z województwa łódzkiego? Jesteś kreatywny? Chcesz samodzielnie zaplanować własną ka ...

Rekrutacja do międzynarodowego programu GEMMA

Niepowtarzalna szansa dla studentów zainteresowanych gender studies i women’s studies. Ruszyła rekrutacja do pro ...

Dr Jiří Byčkov z nagrodą czeskiego ministerstwa

Dr Jiří Byčkov, lektor języka czeskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ, znalazł się w gronie 10 osób nag ...

Oferta studiów na Central European University we Wiedniu

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją studiów magisterskich lub doktoranckich (po angielsku) przygotowaną przez ...