dr Małgorzata Galińska

Temat:
Współczesne amerykańskie kino indie

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski

Recenzenci:

dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys

dr hab. Rafał Syska (UJ)

 

 

0