mgr Przemysław Szews

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kulturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a

Przemysław Szews

na temat:
„Wizualizacja przekazu w dziennikarstwie. Infografika i data journalism w wybranych mediach”

 

Promotor:

prof. dr hab. Barbara Bogołębska

Promotor pomocniczy:

dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

Recenzenci:

ks. dr hab. prof. WSIiZ Andrzej Adamski

prof. dr hab. Andrzej Kudra (emeritus, UŁ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  8 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w auli A5 przy ul. Pomorskiej 171/173.

0