dr Przemysław Szews

Temat:
Wizualizacja przekazu w dziennikarstwie. Infografika i data journalism w wybranych mediach”

Promotor:

prof. dr hab. Barbara Bogołębska

Promotor pomocniczy:

dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

Recenzenci:

ks. dr hab. prof. WSIiZ Andrzej Adamski

prof. dr hab. Andrzej Kudra (emeritus, UŁ)

0