NAWA zaprasza na cykl wykładów i warsztatów „Direct to internationalization”

16 lutego w Warszawie odbędzie się cykl wykładów i warsztatów NAWA – „Direct to internationalization”. Projekt skierowany jest do pracowników szkół wyższych w Polsce zaangażowanych w umiędzynarodowienie studiów, głównie pod kątem rekrutacji studentów zagranicznych, ale w kolejnych latach będziemy chcieli poszerzyć go także o pozostałe obszary związane z internacjonalizacją.

Spotkanie będzie miało na celu przybliżyć NAWA oraz oferowane programy. Dyrektor Pan Łukasz Wojdyga przedstawi specyfikę funkcjonowania Agencji oraz jej zadania związane z promocją i komunikacją. Będzie to okazja do szczegółowego zapoznania się z planami w zakresie działań promocyjnych przygotowanych przez NAWA, w tym ze strategią geograficzną oraz listą targów i konferencji 2018. Kierownik Pionu Programów dla Instytucji, Pani Katarzyna Aleksy, przedstawi programy, które wspierać mają umiędzynarodowienie instytucji w zakresie przyjmowania zagranicznych studentów i odbywania przez nich studiów w Polsce.

W programie znalazła się prezentacja dotycząca promocji uczelni polskich za granicą, w tym  nowoczesne sposoby komunikacji marek edukacyjnych odpowiadające oczekiwaniom dzisiejszego odbiorcy, czyli studenta XXI wieku na podstawie case studies. Część dotycząca strategicznych rynków edukacyjnych będzie okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami rekrutacji w takich regionach, jak Azja Centralna, Kaukaz lub Ameryka Centralna i Południowa.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej NAWY pod tym linkiem.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-02-17

0