Spotkanie Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ

Rada Programowa Ośrodka zaprasza uprzejmie na spotkanie, które odbędzie się 24 stycznia (środa) o godz.17:00 w gmachu Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/177, s. 0.02 (parter).

W programie referat pt. Kościół wobec demokracji, który wygłosi ks. prof.dr hab. Alfred M. Wierzbicki (kierownik Katedry Etyki KUL). Po referacie przewidziana dyskusja.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-01-25

0