Informacja Samorządu Studenckiego

DRODZY STUDENCI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO!

W roku akademickim 2017/2018 w Samorządzie Studenckim funkcje objęły następujące osoby:

Chadaj Karolina – przewodnicząca
Strzelecka Justyna – zastępca przewodniczącego
Straszak Kinga – członek samorządu
Świgoń Tomasz – członek samorządu

Prosimy o wysyłanie pytań związanych z funkcjonowaniem wydziału na adres:
samorzad.filo@uni.lodz.pl

0