Zarządzenia wprowadzające zmiany w zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych

12.01.2018 r. JM Rektor UŁ podpisał zarządzenia wprowadzające zmiany w zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Zarządzenia wraz z załącznikami można znaleźć w zakładce “Akty prawne”, obowiązujące od przyszłego roku akademickiego zasady przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce “Stypendia”, natomiast w zakładce “Formularze” został zamieszczony obowiązujący Arkusz oceny doktoranta.

0