Nagroda Funduszu im. Charlesa E. Townsenda dla dr. Marka Majera

Pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ, dr Marek Majer został tegorocznym laureatem Nagrody Funduszu im. Charlesa E. Townsenda.

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie jednemu członkowi międzynarodowej organizacji Slavic Linguistics Society z siedzibą w USA za wybitne wystąpienia konferencyjne podczas zjazdów SLS. Dr Majer występował na konferencjach SLS trzykrotnie (Heidelberg, 2015: „Šatrovački – the autosegmental status of vowel length and tone in a syllable switching argot”; Toronto, 2016: „The remnants of the Proto-Indo-European Caland system in Slavic”, Lublana, 2017: „The origin of Proto-Slavic *čьjь ‚whose'”).

Nagroda nosi imię wybitnego amerykańskiego slawisty-językoznawcy Charlesa E. Townsenda i obejmuje dożywotnie bezpłatne członkostwo w Slavic Linguistics Society.

0