Magdalena Przybysz-Stawska (red.)
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2(25) 2017

Magdalena Przybysz-Stawska (red.)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2(25) 2017

Wydawnictwo UŁ
Liczba stron: 217
Rok wydania: 2017
ISSN: 0860-7435

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum”.

Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Informatologii i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej.

Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

0