Międzynarodowe czytanie „Metamorfoz” Owidiusza

Katedra Filologii Klasycznej UŁ, Koło Młodych Klasyków UŁ oraz Koło Miłośników Oświecenia UŁ serdecznie zapraszają na publiczne czytanie Metamorfoz Owidiusza. W jednym ze swoich największych dzieł rzymski poeta opowiada o stworzeniu i historii świata, używając wątków z mitologii rodaków i starożytnych Greków.

Czytanie odbędzie się w ramach Festival Europeen Latin Grec. Dzieło odczytywane będzie w kilkudziesięciu miejscach na 6 kontynentach w tym samym czasie. W ubiegłym roku wybranym tekstem była „Odyseja”. W poprzedniej edycji udział wzięli również wykładowcy i studenci Wydziału Filologicznego UŁ. Relacje z całego świata można zobaczyć tutaj.

Czytanie fragmentów ks. I i XV Metamorfoz w języku oryginalnym (łacińskim) oraz w języku polskim z towarzyszącymi pokazami pantomimy i tableaux vivant odbędzie się w piątek, 23 marca, o godz. 12.30 w budynku Wydziału Filologicznego (hol II piętra). Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

poster-poland

0