Prestiżowe wyróżnienia dla lingwistyki dla biznesu

9 kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Podczas uroczystości nagrodzono kierunek lingwistyka dla biznesu prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania UŁ.

Lingwistyka dla biznesu w trakcie gali otrzymała dwa wyróżnienia. Drugi rok z rządu uhonorowano ją certyfikatem „Studia z Przyszłością” nadawanym przez Komisję Ekspercką reprezentującą Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze. Oprócz tego kierunek nagrodzono również „Laurem Europejskim” za najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia oraz rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami naukowymi.

Do programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” Fundacja wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

– Jest nam bardzo miło, że lingwistyka dla biznesu po raz kolejny zdobyła uznanie w oczach ekspertów. Co dla nas niezwykle istotne, komisja konkursowa w uzasadnieniu nagrody zaznaczyła, że kierunek cechuje się wysoką jakością realizowanego programu studiów oraz w znaczącym stopniu kreuje u studentów umiejętności poszukiwane przez pracodawców – powiedział prof. nadzw. UŁ dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski z Instytutu Anglistyki UŁ, pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. studiów lingwistyka dla biznesu. – Konkursowe jury podkreśliło, że nasz kierunek w wyróżniającym stopniu jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. To cieszy, gdyż właśnie taki cel przyświecał nam w momencie powstawania tego kierunku – dodała dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

Warto wspomnieć, że to kolejne wyróżnienie otrzymane przez lingwistykę dla biznesu. W ubiegłym roku oprócz certyfikatu „Studia z Przyszłością” kierunkowi przyznano również tytuł „Lidera Jakości Kształcenia”.

0