O promocji polskiej kultury i nauki w Rosji. Wykład dziekański Dariusza Klechowskiego

17 maja Dariusz Klechowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, w auli A4 Wydziału Filologicznego UŁ wygłosił wykład dziekański. Tematem wystąpienia było propagowanie polskiej kultury i nauki w Rosji bez strategii.

Podczas półtoragodzinnej prelekcji nasz gość, bazując na swoich własnych doświadczeniach, opowiedział o specyfice polsko-rosyjskich relacji i ich przełożeniu na podejmowane w pracy zawodowej działania promocyjne. Dariusz Klechowski zaprezentował szereg inicjatyw, które inicjuje i koordynuje Instytut Polski w Moskwie. Wspomniał m.in. o spotkaniach ze znanymi postaciami polskiej kultury (aktorami, pisarzami), konkursach plastycznych, działalności muzycznej oraz reklamach w komunikacji miejskiej w stolicy Rosji. Poszczególne przykłady poparte zostały dokumentacją fotograficzną oraz materiałami wideo. Na zakończenie spotkania prelegent odpowiadał na pytania od publiczności. Uczestnicy wykładu pytali m.in. o formy współpracy z Instytutem Polskim w Moskwie oraz możliwość odbycia praktyk w tej organizacji.

Dariusz Klechowski jest absolwentem Wydziału Filologicznego UŁ. Po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska pracował w łódzkich szkołach, a następnie był wykładowcą w Federalnym Uniwersytecie  w Krasnojarsku na Syberii. W latach 2009-2015 był zatrudniony w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie odpowiadał za organizację wydarzeń kulturalnych w Rosji i Białorusi. Od roku 2015 jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie.

 

0