Wystawa NAD-Q-KŁA

Studenci kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk UŁ 25 maja oficjalnie zaprezentowali wystawę NAD-Q-KŁA, którą przygotowali w ramach zajęć warsztatowych z przedmiotu zagadnienia organizacyjno-produkcyjne w instytucjach kultury.

Inspiracją do stworzenia wystawy były rozważania na temat roli aktora w teatrze oraz możliwości zastąpienia go innym tworem. Pracy towarzyszyły szczególnie dwa zagadnienia — koncept nadmarionety oraz teatr cieni.

“Nadmarioneta” to termin powołany do życia w 1905 roku przez jednego z reformatorów teatru, E. G. Craiga, który opisuje figurę grającą na scenie zamiast człowieka. Prezentowane na wystawie instalacje są próbą odpowiedzenia na pytanie, jak dzisiaj mogłyby wyglądać tytułowe kukły, gdyby były wykorzystywane przez współczesnych twórców. Wskazówką w działaniu z samą formą “eksponatów” był teatr cieni – różnorodne wykorzystanie światła i mroku.

0