„Literatura polska w Czechach” – wykład dra Jana Jeništy

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku zaprasza na wykład Jana Jeništy (Univerzita Palackého v Olomouc / Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), który odbędzie się 24 maja (czwartek) o godz. 10:00 w s. 1.03 Wydziału Filologicznego UŁ.

Dr Jan Jeništa ( ur. 1983) ukończył filologię polską i ukraińską na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), gdzie obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Slawistyki. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu translatologii, literatury, kultury i sztuki polskiej po II wojnie światowej. Tłumaczył m.in. prozę Michała Witkowskiego, Łukasza Dębskiego, Sylwii Chutnik, książki Filipa Springera oraz wiersze Jacka Dehnela, Piotra Macierzyńskiego i Edwarda Pasewicza. Jest także pasjonatem i kolekcjonerem designu. W ostatnich latach zorganizował wystawy porównujące polski i czechosłowacki design epoki socjalizmu, m.in. we Wrocławiu, Gdyni, Kielcach, Warszawie, Pradze, Madrycie i Moskwie.

0