dr Anna Maćkowiak

Temat:

Między słowem a obrazem. O konwergencji form i gatunków radiowych
Promotor:

dr hab. prof. UŁ Konrad Tatarowski

Recenzenci:

dr hab. prof. UwB Violetta Wejs-Milewska

prof. dr hab. Jan Tomkowski (IBL PAN)

0