mgr Anna Jarosz

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a                         

Anna Jarosz

 na temat:                  

„Pronunciation in Teaching English. The case of Polish secondary school learners”

Promotor:                   

dr hab. prof. UŁ Ewa Waniek-Klimczak

Recenzenci:              

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (UAM)

dr hab. Andrzej Porzuczek (UŚ)

Posiedzenie odbędzie się dnia  20 czerwca 2018r. (środa) o godz. 12:00 w auli A5 przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-06-20

0