Seminarium otwarte dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów I roku oraz ich opiekunów naukowych na seminarium otwarte, które zaplanowane zostało na 21 czerwca od godz. 10.00 w sali 1.03.

Celem seminarium jest krótka prezentacja przez doktorantów ich dokonań i prac badawczych podejmowanych w ciągu ostatniego roku akademickiego. Ocena wystąpienia Doktoranta powinna  zostać włączona do opinii opiekuna naukowego. Planowany czas prezentacji doktoranta to 10-15 min.

 

Wystąpienia zostały podzielone na 3 kręgi tematyczne:
– językoznawstwo (10:00-11:30)
– literaturoznawstwo (11:30-13:00)
– kulturoznawstwo (13:00-16:00)

Wiadomość wygasa dnia: 2018-06-22

0