mgr Joanna Matyjaszczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Joanna Matyjaszczyk

 

na temat:                  
„The Matter of Religion in English and Scottish Popular Ballads”

Promotor:                   

prof. dr hab. Andrzej Wicher

Recenzenci:              

prof. dr hab. Barbara Kowalik (UW)

dr hab. prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz

 

Promotor pomocniczy:

dr Piotr Spyra

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 11:00 w auli A5 przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-06-21

0