Komentarz prof. Jarosława Górniaka nt. braku konsultacji społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym

Na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczamy komentarz przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki profesora Jarosława Górniaka nt. braku konsultacji społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

Treść komentarza

0