I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców pt. „Wiedza – Inspiracja – Pasja”

22 i 23 czerwca studenci i doktoranci z całej Polski spotkają się na Wydziale Filologicznym UŁ, gdzie odbędzie się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz leśnych.


Wśród tematów wystąpień młodych badaczy znajdą się między innymi:

– Wykorzystanie teorii gier i grafów w analizie grup przestępczych oraz zapobieganiu działaniom terrorystycznym,
– Amalgamaty konceptualne w twórczości powieściowej Joanny Bator,
– Termoczułe żele z nanostrukturami węgla jako perspektywiczny materiał w inżynierii tkankowej,
– Usłyszeć obraz, zobaczyć utwór – o muzyce graficznej w edukacji artystycznej,
– Konkurs Piosenki Eurowizji i jego wpływ na poszczególne aspekty w turystyce,
– Najsłynniejsze trucizny historii w pojęciu biochemicznym,
– Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi,
– Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii,
– Programowanie obsługi strumieniowania multimediów w sieci.

Konferencja ma stanowić forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które umożliwi wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw, a charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy przedstawicielami nawet odległych dziedzin wiedzy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz w innych ośrodkach naukowych.

Wydarzenie to będzie również podsumowaniem I edycji Studenckich Grantów Badawczych – nowatorskiego projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, otwierają nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Główną ideą programu jest zachęta do dalszej pracy naukowej i przygotowanie studentów do aplikowania o programy grantowe różnych instytucji. W ramach tego projektu można pozyskać środki finansowe między innymi na realizację swoich badań, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki lub wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Więcej o projekcie Studenckie Granty Badawcze można przeczytać tutaj.

Patronat nad konferencją „Wiedza – Inspiracja – Pasja” objął Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski.

Program konferencji

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

0