dr Elżbieta Dałek

Temat:
Michał Synoradzki (1860-1922) – epigon, kustosz, neosarmata…

Promotor:

prof. dr hab. Bogdan Mazan

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN)

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny KEN  w Krakowie)

 

0