Informatologia z biznesowym językiem angielskim – nowy kierunek w ofercie Wydziału

Od października 2018 r. Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ uruchamia nowy kierunek studiów magisterskich łączący tematykę zarządzania informacją w przestrzeni digitalnej z kompetencjami w zakresie biznesowego języka angielskiego.

Informatologia z biznesowym językiem angielskim jest odpowiedzią na zmiany na rynku polegające na wzroście wartości informacji jako dobra podstawowego w działalności licznych podmiotów gospodarczych sektora profit i non-profit.  – W związku z tym, że do uczestniczenia w rozmaitych procesach w przedsiębiorstwach nie wystarcza standardowa wiedza z zakresu wyszukiwania informacji, w programie studiów położono nacisk na rozwijanie kompetencji w zakresie wyszukiwania, oceny, analizy i syntezy informacji, architektury informacji i systemów informacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji miękkich, a także pożądanej znajomości specjalistycznego języka angielskiego, którym płynne posługiwanie się jest kryterium podstawowym w wielu procesach rekrutacyjnych na rynku pracy – mówi kierownik Katedry i jednocześnie współautorka koncepcji kierunku prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak.

Przekazywana wiedza będzie konfrontowana z praktyką; w trakcie studiów przewidziano 60 godzin praktyk zaplanowanych do realizacji w lokalnych podmiotach gospodarczych.

Szczegóły dotyczące kierunku zamieszczono na stronie www.kiib.uni.lodz.pl. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem serwisu http://rekrutacja.uni.lodz.pl.

0