Sukces projektu na studia dualne

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o finansowanie projektu pt. Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych pod kierownictwem Pani Prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak złożony w ramach konkursu POWER organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Badań (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) został wybrany do finansowania.

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla 30 studentów z obszaru całej Polski. Projekt będzie realizowany w okresie 1.01.2019 – 30.09.2022, w tym zrealizowany zostanie cały cykl kształcenia studiów na I stopniu. Zostanie opracowany zmodyfikowany program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych w wyniku współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi, głównie instytucjami kultury. W wyniku kształcenia naprzemiennego studenci podniosą swoje kompetencje, zdobędą praktyczne doświadczenie i elitarny zawód, umożliwiający podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze kultury.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

0