20 września 2018 r. – szkolenie Web of Science

Clarivate Analytics zaprasza pracowników naukowych i redaktorów czasopism na prezentację-warsztat na temat zastosowania baz bibliograficzno-abstraktowych do poszukiwania informacji o dorobku naukowym i tworzenia analiz bibliometrycznych.

Szkolenie odbędzie się 20 września (czwartek) o godz. 11:00 w auli Rady Wydziału Filologicznego UŁ (A5) na 2. piętrze, ul. Pomorska 171/173.

Rejestracja na szkolenie została zakończona. Brak wolnych miejsc.

Temat: Wykorzystanie platformy Web of Science, jej baz i narzędzi do gromadzenia, zarządzania i zastosowania bibliografii załącznikowej oraz oceny dorobku naukowego.

 

Część 1. Wprowadzenie – 15 minut

 • Web of Science a Ustawa 2.0

Część 2.  Wykorzystanie Web of Science jako bazy bibliograficzno-abstraktowej  –  90 minut

 • Kryteria wyboru oraz proces zgłaszania i oceny źródeł do Web of Science. Master Journal List – zakres baz
 • Baza Web of Science Core Collection zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend
  i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Określanie najbardziej wpływowych prac
 • Dodatkowe bazy platformy Web of Science Citation Connection: Baza patentów Derwent Innovation Index, Baza danych badawczych Data Citation Index etc.
 • Wykorzystanie EndNote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej
 • Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy

Przerwa  – 20 minut

Część 3. Web of Science – Indeksy i raporty cytowań, ocena dorobku naukowego – 90 minut

 • Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports
 • Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego
 • Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na platformie ResearcherID, synchronizacja z ORCID
 • Narzędzie kompleksowej analizy bibliometrycznej – InCites Benchamark&Analytics

 

Podsumowanie

Zajęcia mają wymiar praktyczny. Każdy z uczestników będzie miał możliwość: poznać metody przeprowadzenia własnej kwerendy dla wyszukania istotnych dokumentów w bazach Web of Science i określenia ich wpływu dzięki zastosowaniu wskaźników bibliometrycznych; nauczyć się jak zarządzać otrzymanymi rezultatami; wykorzystania zgromadzonej bibliografii w tworzeniu przypisów artykułu naukowego; wyszukania, wyboru i oceny jakości najbardziej wpływowych czasopism; stworzenia profilu na portalu ResearcherID w celu promocji swojego dorobku naukowego.

Czas szkolenia: około 4,5 godz.

Prowadzący: Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics), Radosław Budzichowski (Clarivate Analytics), Błażej Feret (Politechnika Łódzka)

Organizatorzy:

Clarivate Analitics
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Politechnika Łódzka
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


 

Wiadomość wygasa dnia: 2018-09-20

0