Naukowcy i granty w Polsce w 2017 r. – statystyki konkursów Narodowego Centrum Nauki

NCN ogłosiło Statystyki konkursów 2017, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2017 r. konkursów.

W zeszłym roku NCN ogłosiło 12 i rozstrzygnęło tyle samo regularnych konkursów. W ramach rozstrzygniętych w tym czasie konkursów do NCN wpłynęło ponad 10 tys. wniosków, a 2940 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Liczbowy wskaźnik sukcesu (czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych) wyniósł aż 29%. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 1,1 mld zł.

Najbardziej popularnym konkursem w ofercie NCN w ubiegłym roku był OPUS skierowany do szerokiego grona naukowców – w jego dwóch rozstrzygniętych edycjach spłynęło do Centrum ponad 3,6 tys. wniosków, z czego 890 dostało wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 694 mln zł. Drugie miejsce na podium zajmuje PRELUDIUM – w rozstrzygniętych w 2017 r. dwóch edycjach tego konkursu o finansowanie ubiegało się ponad 2,3 tys. badaczy bez stopnia naukowego doktora. Dzięki wsparciu NCN swoje badania zrealizuje niemal 700 osób i otrzymają one wsparcie w wysokości prawie 79,2 mln zł.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również pierwsza edycja konkursu MINIATURA, w którym naukowcy ze stopniem doktora mogli uzyskać do 50 tys. zł na realizację pojedynczego działania naukowego na okres do 12 miesięcy. Do Centrum wpłynęło aż 2120 wniosków, spośród których 828 zostało sfinansowanych. Do laureatów powędrowały środki w wysokości niemal 30 mln zł.

Najbardziej aktywną i jednocześnie najbardziej skuteczną w ubieganiu się o środki z Narodowego Centrum Nauki grupą naukowców byli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – złożyli oni aż 3705 wniosków w konkursach rozstrzygniętych w 2017 r., a wskaźnik sukcesu dla tej grupy wyniósł 32%. Na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków byli badacze prowadzący badania w naukach o życiu (3314 złożonych wniosków, wskaźnik sukcesu 31%), zaś naukowcy zgłębiający zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce złożyli 3159 wniosków, z czego finansowanie otrzyma 23% projektów.

Najwięcej środków w konkursach rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki w ubiegłym roku otrzymali naukowcy prowadzący badania w województwach, w których znajdują się najsilniejsze ośrodki akademickie w Polsce: w województwach mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Tamtejszym jednostkom naukowym zostało przyznane finansowanie w wysokości odpowiednio 381, 220 oraz 145 mln złotych. Finansowanie w przedziale 50-100 mln zł otrzymają jednostki z województw dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Pozostałym regionom przypadną łącznie niemal 134 miliony złotych na cały okres finansowania projektów wyłonionych w konkursach rozstrzygniętych w 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NCN.

0