Stypendia wyjazdowe na rok 2019/2020 – DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej uruchomiła szeroki wybór stypendiów wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z informacjami DAAD w ofercie konkursowej zaplanowane są:

  • stypendia dla studentów i absolwentów;
  • stypendia dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich;
  • stypendia dla byłych stypendystów.

Nowością w ofercie konkursowej są:

  • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w trybie cotutelle;
  • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej;
  • Bilateralna wymiana naukowców.

Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020 można znaleźć na stronie https://www.daad.pl/pl/2018/08/08/nowa-oferta-stypendialna-daad-2019-2020/.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-12-05

0