Regimen sanitatis w XVI i XVII wieku we Francji (NCN, MINIATURA) – dr Magdalena Koźluk

Okres realizacji: 10.02.2018-09.02.2019

Cel projektu: prowadzone badania koncentrują się na poszukiwaniu wiedzy z zakresu retoryki oraz historii medycyny. Są one kontynuacją ścieżki naukowej obranej przez wnioskodawczynię w rozprawie doktorskiej i dążą do zgłębienia wiedzy w tych dziedzinach. Przedmiot badań stanowi w szczególności gatunek znany od starożytności jako regimen sanitatis, który cieszył się wielką popularnością nie tylko później w średniowieczu, ale również w XVI i XVII wieku w Europie. Wnioskodawczyni prowadzi badania na korpusie tekstów opublikowanych we Francji między 1528 rokiem (editio princeps Opera Omnia Galena) a 1628 rokiem, kiedy to wydano De motu cordis W. Harveya, dzieło umownie wyznaczające kres myśli galenowsko-hipokratejskiej w Europie. Przyjętą metodą jest retoryczna i literacka analiza wyznaczników gatunkowych regimen sanitatis – traktatów, które ukazały się w języku łacińskim albo francuskim na terenie Francji. Ostatnio coraz bardziej doniosłe stają się interdyscyplinarne badania z pogranicza retoryki i historii medycyny, ale opierają się głównie na dziełach poświeconych bądź anatomii (np. publikacje J. Vons, A. Carlino, V. Nutton) bądź dżumie (V. Montagne, C. Penutto). Jak dotąd żaden z europejskich badaczy nie podjął badań, które mogłyby być z jednej strony kontynuacją pionierskich studiów nad średniowiecznymi regimina sanitatis prowadzonymi przez M. Nicoud czy P. Gil Sotresa, a z drugiej wypełnić istniejącą w badaniach nad tym gatunkiem dwustuletnią lukę. Prace badawcze przyczynią się do zdobycia, weryfikacji i pogłębienia wiedzy z zakresu starożytnej retoryki i jej recepcji w czasach nowożytnych, historii medycyny i filozofii oraz szeroko pojętej historii idei. Należy również podkreślić, że badania z historii myśli medycznej są w tym projekcie prowadzone przez literaturoznawcę (filologa klasycznego oraz romanistę), a nie przez historyka medycyny. Dzięki temu warsztatowi możliwe jest wytyczenie nowych dróg oraz otwarcie ciekawych perspektyw badawczych.

0