Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (NCBiR) – Prof. Karolina Prykowska-Michalak

Okres realizacji: 1.01.2019-30.09.2022

Cel projektu: nabycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla 30 studentów (15K, 15M) z obszaru całej Polski. Projekt będzie realizowany w okresie 1.01.2019-30.09.2022, w tym zrealizowany zostanie cały cykl kształcenia studiów na I stopniu. Zostanie opracowany zmodyfikowany program kształcenie na kierunku o profilu praktycznym Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych w wyniku współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi głównie instytucji kultury. W wyniku kształcenia naprzemiennego studenci podniosą swoje kompetencje, zdobędą praktyczne doświadczenie i elitarny zawód, umożliwiający podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze kultury. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel szczegółowy PO WER. Z realizacji studiów dualnych wynikną wspólne korzyści dla sektora kultury, nauki i edukacji studentów.

0