Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców – dr Andrzej Napieralski

Okres realizacji: 19.01.208-31.12.2020

Finansowanie w latach 2018-2020 stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr Andrzeja Napieralskiego.

0