Pozytywne projekty w ramach konkursu MINIATURA 2

Miło nam poinformować, iż dr Marek Majer (Katedra Filologii Słowiańskiej) oraz dr Jakub Gortat (Zakład Niemcoznawstwa) uzyskali finansowanie pojedynczych działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 2.

Dr Marek Majer będzie realizował projekt pt. Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskimw 2018 roku. Działaniem naukowym przewidzianym do realizacji jest prezentacja artykułu na konferencji naukowej Slavic Linguistics Society (SLS) Meeting, odbywającej się w Eugene, Oregon (USA) w dniach 28–30.09.2018r. Konferencja ta – organizowana raz na rok, naprzemiennie w Europie i w Ameryce Płn. – to jedno z głównych współczesnych forów międzynarodowej wymiany myśli naukowej w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego, a na pewno największe, w którym silnie reprezentowane jest także językoznawstwo historyczne. W konferencjach SLS regularnie biorą udział najważniejsze osobistości współczesnej slawistyki językoznawczej – zarówno z krajów słowiańskich, jak i spoza nich (m.in. USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia).

 

Dr Jakub Gortat będzie realizował projekt pt. Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości Austrii w latach 2018-2019. W trakcie trwania projektu dr Jakub Gortat zbada instytucję publiczną: Archiwum Dokumentacyjnego Austriackiego Ruchu Oporu, której działanie polega na dokumentacji i rozpowszechnianiu wiedzy historycznej. Celem projektu jest przeprowadzenie krytycznej analizy dyskursu – treści wystawy instytucji w oparciu o kategorie językowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu kategorii formalnych związanych ze sposobem prezentacji wystawy. Realizacja zakładanego celu będzie możliwa dzięki kwerendzie w samej instytucji, jak i Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Wiedniu. Planowane działania mają charakter badań naukowych, poznawczych. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat austriackich rozliczeń z historią i zaprezentowanie wyników badań w formie publikacji.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość wygasa dnia: 2018-10-31

0

Add a Comment