dr Olga Łabendowicz

Temat:
The Impact of Audiovisual Translation Modality on the Reception and Perception of Culture-Specific References

Promotor:

prof.dr hab. Łukasz Bogucki

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Szarkowska (UW)

dr hab. Bogusława Whyatt (UAM)

Promotor pomocniczy:

dr Piotr Pęzik

Wiadomość wygasa dnia: 2018-09-25

0