dr Kamila Kubacka

Temat:
Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka

Recenzenci:

dr hab. Beata Grochala-Woźniak (UŁ)

dr hab. Iwona Janowska (UJ)

 

Wiadomość wygasa dnia: 2018-10-16

0