dr Tomasz Szczęsny

Temat:
Spaghetti western. Charakterystyka gatunku na tle historycznofilmowym

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Tomasz Kłys

Recenzenci:            

prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski (UAM)

dr hab. Rafał Syska (UJ)

Wiadomość wygasa dnia: 2018-10-13

0