Uwaga doktoranci III i IV roku!!!

Wszystkie osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu doktorskiego z filozofii jako dyscypliny dodatkowej informujemy, że organizowany w bieżącym roku akademickim wykład z filozofii można uwzględnić w rozliczeniu roku jako zajęcia fakultatywne.

Termin i miejsce wykładu: poniedziałek, godz. 17.15-18.45, sala 312 na Wydziale Filozoficznym.

Zajęcia rozpoczynają się 8 października br.

0