Nowy formularz „Arkusz oceny doktoranta”

Informujemy, że w zakładce “Formularze” został dodany nowy “Arkusz oceny doktoranta”, zgodnie z którym będą przyznawane stypendia na następny rok akademicki.

0