Wolontariat w Fundacji KRWINKA

Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA informuje o możliwości odbycia przez studentów wolontariatu akcyjnego, a także medycznego.

Fundacja działa na terenie Łodzi. Wolontariat medyczny odbywa się na oddziałach VI i VII Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Spornej 36/50. Polega przede wszystkim na wspieraniu małych pacjentów poprzez organizowanie im czasu wolnego (gry, zabawy, czytanie książek). Wolontariat akcyjny to udział w akcjach promujących działalność Fundacji, pomoc w organizowaniu imprez charytatywnych, promowanie KRWINKI na targach, konferencjach i eventach.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24.10.18 r  o godzinie 17.00 w auli Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Spornej 36/50.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-10-25

0