mgr Konrad Kissin

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a                         

Konrad Kissin

 na temat:            

„Witold Gombrowicz wobec romantycznych mitów”

Promotor:               

prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

Recenzenci:            

prof. dr hab. Ewa Graczyk (UG)

dr hab. prof. UJK Anna Kurska

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  26 października 2018r. (piątek) o godz. 12:30 (po posiedzeniu RW) w sali Rady Wydziału (aula A5) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0