mgr Rafał Maćkowiak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/aRafał Maćkowiak

 na temat:          

„Socjolekt polskich graczy wideo”

                               

Promotor:               

dr hab. Prof. UŁ Edyta Pałuszyńska

Recenzenci:            

dr hab. prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska

dr hab. Magdalena Trysińska (UW)

 

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  14 listopada 2018r. (środa) o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału (aula A5) przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-11-15

0