Test diagnostyczny z języka obcego

Uwaga studenci I roku,
Realizując postanowienia uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, Studium Języków Obcych udostępnia Państwu testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego). Celem testów jest określenie Państwa kompetencji językowych i przypisanie Państwa do właściwych grup (poziomów) na lektoratach z języka obcego. Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Test dostępny jest na platformie https://moodle.uni.lodz.pl/ w terminie od 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.

Informacje szczegółowe (wersja polska) / Detailed information (english version)

Wiadomość wygasa dnia: 2019-01-08

0