Informacje na temat szkolenia bibliotecznego w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.

Przysposobienie biblioteczne 2018

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:

– Biologii i Ochrony Środowiska
– Chemii,
– Ekonomiczno-Socjologicznego,
– Filologicznego,
– Filozoficzno-Historycznego,
– Fizyki i Informatyki Stosowanej,
– Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
– Nauk Geograficznych

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2018 r.
Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób, które rozwiązały test w terminie do 21 grudnia 2018, ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.
Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia – tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2018. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

  • – Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych – @Piotr Bajsarowicz tel.42 635 60 58
  • – Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny – @Lidia Mikołajuk tel.42 635 64 77
  • – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – @Joanna Mróz tel.42 635 64 77

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia

Wiadomość wygasa dnia: 2018-12-22

0