Zmiany w dyżurach Dziekan Joanny Jabłkowskiej w okresie 13-22 listopada 2018 r.

W dniu 13 listopada 2018 r. dyżur odbędzie się w godz. 9:30-11:30.
W dniach 15 i 22 listopada 2018 r. dyżury zostają odwołane.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-11-23

0