Konferencja naukowa „MŁodzi Zdolni”

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”. Jej głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych studentów do zaprezentowania wyników własnych badań przed szerszą publicznością. Będzie to niewątpliwie doskonała okazja do poznania nowych, interesujących osób z różnych dziedzin nauki.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12.

Pragniemy podkreślić, że konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Przewidziane jest utworzenie trzech paneli: I – nauk ścisłych i przyrodniczych; inżynieryjno-technicznych; nauk medycznych i o zdrowiu; II – nauk humanistycznych oraz III – nauk społecznych. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia w konferencji wszystkim studentom udział w niej jest bezpłatny.

Jako Organizatorzy chcielibyśmy zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z licznych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na: Młodzi Zdolni

Zapraszamy do udziału!
Komitet Naukowo-Organizacyjny
mlodzi@uni.lodz.pl

Wiadomość wygasa dnia: 2019-02-21

0