mgr Aleksandra Matysiak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Aleksandra Matysiak

 

na temat:            
„The influence of socio-psychological factors on the English pronunciation in Polish immigrants to London”

Promotor:               

dr hab. prof. UŁ Ewa Waniek-Klimczak

Recenzenci:            

dr hab. prof. UŁ Iwona Witczak-Plisiecka

dr hab. Arkadiusz Rojczyk (UŚ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  13 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału (aula A5) przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2018-12-14

0